2 Tim. 1:9-10 Han ville visa sin kärlek och nåd till oss genom Kristus

advertisement
påsken 2015
2 Tim.
1:9-10
Han ville
visa sin kärlek
och nåd till oss genom Kristus.
Och nu när Jesus Kristus har kommit, har allt
detta blivit klart för oss. Han bröt
dödens makt och genom
tron på honom blir
vi odödliga och
får del av
det eviga
livet.
Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors
andreaskyrkan.fi
Hej!
Det är ju inget ovanligt att fokusera på Jesus i
påsktid och tiden fram till Pingst. Min förhoppning och bön är att Jesus Kristus ska uppenbaras
i församlingen och i ditt och mitt liv!
Vi läser i 1 Petr. 1:13 ”Spänn därför bältet om
livet, var vakna och hoppas helt och fullt på
den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar
sig.” Vad betyder det här? Jo, förklaringen i nya
Folkbibeln (SFB2014) säger att ”bältet om livet”
bör läsas ordagrant. Det är fråga om ”bältet om
ert förstånds höfter”, en bild för beredskap.
Förr i tiden samlades nämligen löst hängande
mantelflikar ihop för att inte vara i vägen. Vi
läser också i Ef. 6:14 ”Stå alltså fasta, spänn på er
sanningen som bälte kring era höfter, och kläd
er i rättfärdighetens pansar.” Jesu Kristi nåd ska
uppenbara sig för oss, bara av nåd, då vi låter
sanningen hålla ihop våra mantelflikar!
Med blicken fäst på Gud Fadern får vi minnas
Jesu gärning för vår skull. Jesus sändes till jorden
för att dö, för att dina och mina synder skulle bli
försonade. Vi får glädja oss över att Han besegrade döden och uppstod, för att vi ska kunna ha
liv! Jag tror att det är viktigt att vi själva förkovrar
oss i Guds Ord, både genom att vi själva regelbundet läser längre avsnitt, regelbundet studerar
tillsammans med 1-3 goda vänner, och t.ex. tar
del undervisning via internet. Låt oss be att Guds
kärlek och nåd får uppenbaras för oss under
tiden fram till pingst!
Stefan
2|
föreståndare, pastor
Påsken i
Andreaskyrkan
29.3-6.4.2015
Palmsöndag 29.3 kl 11 Gudstjänst
Teamet från Midvinterveckoekot undervisar.
Lovsång, söndagsskolan Skatten och Aktivitetskyrkan TimeOut.
Måndagen 30 mars kl. 18.00
Måndagssamlingen med nattvard kl 19 i
kyrksalen. Serveringen, musik, nattvard med
Susan Haraldson som gäst.
Onsdagen den 1 april kl. 18.00
Med Jesus inför påsk, bönevandring via
stilla veckans stationer i kyrksalen. Nattvardskväll Susan Haraldson och Charles
Ntuison.
Torsdagen 2 april kl. 17.00
Matutdelningens påskandakt i kyrksalen är
öppen för alla – kom med, be och välsigna!
Söndagen 5 april kl. 11.00
Påskfest på Nya Vinden! Familjefest med
musik, och predikan av Susan Haraldson:
”Var inte rädd”.
Måndagen 6 april kl. 18.00
Påskannandagskonsert med familjen
Krogius och Rwandakören under ledning
av Jerome Nyandwi. Fri entré. Ordnad av
Måndagssamlingen.
Fira påsk i Andreaskyrkan!
Högbergsgatan 22, Helsingfors
www.andreaskyrkan.fi
044-7642 620
april
On 8.4 kl 18 Bönekväll
Gud helar, Jesus upprättar. Charles Ntuison
undervisar.
Fr 10.4 kl 19 Tonårsträff
Fr 10.4 kl 19 Alphakurs på engelska
Hemma hos Charles och Irene Ntuison. Adress:
Tjälvägen 4 B 18, 00760 Helsingfors. OBS! Alphakursen fortsätter varje fredag!
Sö 12.4 kl 11 Gudstjänst
Stefan Salonen, Söndagsskolan Skatten och Time
Out.
Må 13.4 kl 18 Måndagssamling
Kvällens gäst: Christer Manngård om Frank
Mangs. Sång, musik, servering samt bön och
förbön varje gång.
On 15.4 kl 18 Bönekväll
Gud helar, Jesus upprättar. Susan Haraldson
undervisar.
Lö 18.4 kl 18 World Health Day-konsert
Till förmån för Combat Malaria i Kamerun. Arr.
World Builder’s International. Furahakören och
Louanges à l’Eternel medverkar. Se baksidan.
Sö 19.4 kl 11 Multikulturell gudstjänst/
multi-cultural worship service med Betel
Susan Haraldson predikar, Africa Inspired
Worship. Musiken startar 10.30. Söndagsskolan
Skatten och Time Out. Avslutas med afrikansk
lunch på Nya Vinden.
Må 20.4 kl 18 Måndagssamling
Kvällens gäst: Nils-Gustav Sahlin. Sång, musik,
servering samt bön och förbön varje gång.
On 22.4 kl 18 Bönekväll
Gud helar, Jesus upprättar. Susan Haraldson
undervisar.
Fr 24.4 kl 19 Fredagskväll
Lovsång och bön. Chris & Dave Richards, Buck
Hudson, Stefan Löv, Fiona Chow m.fl.
Lö 25.4 kl 10 – 16 Ledarsamling med Dave och
Chris Richards, Buck Hudson och Stefan Löv
Sö 26.4 11 Gudstjänst
Stefan Salonen, Söndagsskolan Skatten och Time
Out, servering.
Må 27.4 kl 18 Måndagssamling
Önskesångernas kväll. Sång, musik, servering
samt bön och förbön varje gång.
On 29.4 kl 18 Bönekväll
Gud helar, Jesus upprättar. Susan Haraldson
undervisar.
maj
Sö 3.5 11 Nattvardsgudstjänst
Susan Haraldson, Söndagsskolan Skatten och
Time Out, servering. Årsmötet avslutas med val
m.m.
Må 4.5 kl 18 Måndagssamling
Kvällens gäst Hannu Kiuru berättar om Arvid von
Martens. Sång, musik, servering samt bön och
förbön varje gång.
On 6.5 kl 18 Bönekväll
Gud helar, Jesus upprättar. Susan Haraldson
undervisar.
Sö 10.5 11 Morsdagsgudstjänst
Stefan Salonen, Söndagsskolan Skatten och Time
Out, servering.
|3
will be taken - Vi uppbär en kollekt till förmån
BENEFIT
CONCERT
för projektet
”Combat Malaria” - Keräämme
ERT
NC
BENEFIT
CONCERT
CO
T
EFI
BEN
kolehdin projektiin ”Combat Malarian” tukemiseksi
BEN
on World
Health
EFIDay
T
CO
NC
ERT
Day
lth
on
World
Health
Day
Hea
rld
Wo
on
NCERT on World Health Day Featuring - Medverkande - Esiintyjinä
O
C
IT
F
E
N
E
B
ealth Day
Furaha Choir
HVÄLGÖRENHETSKONSERT
World REN
n
o
ONSERT
VÄLGÖRENHETSKONSERT
“Louanges à l’Eternel” Music
BAT VÄLGÖ HEpåTSK
VÄ
LGÖ
världshälsodagen
REN
T
dag
på världshälsodagen
älso
T värl HETSKONSER
på världsh
Ren
E
S
N
O
K
S
på
T
dsh
E
älso
H
dag
en
N
E
RIA
R
Ö
VÄLG
en
dshälsodag YSKONSERTTIHYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
ärlHYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
å vNT
p
ISY
VÄ
BENEFIT CONCERT
HYVÄ EKE maailman
HYVÄpäiv
NT
terveyspäivänä
EKE
VÄ
ISYYSKON
onTTI
World
Health Day
SER
änä
I
eys
maailman
terveyspäivänä
T
terv
T
R
maailman Y
E
S
N
SKO maailman terveyspäivänä
Y
IS
Ä
V
E
K
E
VÄLGÖRENHETSKONSERT
HYVÄNT COMBAT
äivänä
an terveysp
CO
M
BM
ATA M
AROLIA
A RBIAT
A MALARIA
LA
C
M
M
TO
BA
COM
C18.4
B
A
T
M A LA18.4.2015
18.4.2015
R IA
IA
R
15
A
.20
L
A
M
T
18.4
.20
15
18:00-20:00
18:00-20:00
O M B A 18.418:0
15 0:00 18:00-20:0COMB
.200-2
AT M A L A R I A
0
maailm
MALARIA
på världshälsodagen
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
maailman terveyspäivänä
BENEFIT CONCERT
on World
Health CONCERT
Day
BENEFIT
C O M B AT
M A LCAORMI AB AT
MALARIA
on World Health Day
VÄLGÖRENHETSKONSERT
på
världshälsodagen
VÄLGÖRENHETSKONSERT
på världshälsodagen
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
maailman terveyspäivänä
HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI
18.4.2015
0:00 - Plats - Paikka
COMBAT MALARIA
Venue
COMBAT MALARIA
18:00-2
- Paikka
Venue -18:00-20:00
Plats - Paikka
Venue - Plats Ven
ue - Plats - Paikka
ikka
a
P
Venue - Plats - Paikka
ts
la
P
nue
maailman terveyspäivänä
18.4.2015
18.4.2015
18:00-20:00
18:00-20:00
Venue - Plats - Paikka
Venue - Plats - Paikka
Ve
Korkeavuorenkatu/Högbergsgatan 22 A
Korkeavuorenkatu/Högbergsgatan 22 A
Free Entry- Gratis inträde - Vapaa pääsy
Korkeavuorenkatu/Högbergsgatan
22 A
/Högbergsgatan 22 AKorkeavuorenkatu/Högbergsgatan 22 A
Korkeavuorenkatu
22 A
Korkeavuorenkatu/HögbergsgKorkeavuorenkatu/Högbergsgatan
atan 22 A
atan 22 A
sg
rg
e
b
g
ö
/H
nkatu Gratis
Freepääsy
EntryGratis
inträde - Vapaa
pääsy pääsy
oreEntrysy
pää
vuryaa- Vapaa
- VapFree
eaFree
einträde
EntryGratis
inträde
- Vapaa
inträd
KoerkEnt
Gra
Fre
A collection
to support project ”Combat Malaria”
Fretis
etoEnt
ryGra
A collection
support
project
”Combat
Malaria”
tis
int
ye -”willVap
Mal
äsaria
aa -pää
mba
äräd
”Co
syen kollekt
to
project
”Combat
t prodject
be support
taken
Vi uppbär
till förmån Malaria”
porecti
aaAtpcollection
pen
to sup
Vapor
A collection
e -sup
Ati
coll
ä
on
to
tr
will
be
taken
Vi
uppbär
kollekt
till
förmån
in
t
pro
s
för
projektet
”Combat
Malaria”
Keräämme
ject
”
ån
”Co
a
mba
förm
ri
a
till
t
r
Mal
la
ekt
aria
a
G
koll
”
en
takenprojektiin
- Vi uppbär
en kollekt till förmån
bär ct
y- n - Viwill
upp
trtake
bat Mwill bekolehdin
Enbe
”Combat Malarian” tukemiseksi
Freewill
bero”Combat
je n”C- oVim
take
försuprojektet
Malaria”
-åme
Keräämme
p
upp
bär
en
portmba
nkollekt till”Combat
ääm
p
Ker
förm
”
ån
rm
aria
Mal
för
projektet
Malaria”
- Keräämme
t
to
fö
n
ll
”Co
ti
et
io
t
jekt
ct
k
pro
e kolehdin projektiin
e mba
oll”Co
ket
A collför
n”Combat
Malarian”
tukemiseksi
är ejekt
pbpro
tmMal
p”Co
aria
seks
” -i Kerääm
emi
i uför
e
tuk
Featuring
- Medverkande
- Esiintyjinä
V
n”
m
me
aria
n
Mal
t
ä
e
kolehdin
projektiin
”Combat
Malarian”
tukemiseksi
mba
k
rä
e
iin
ta
K
jekt
e
pro
b
” ”Comba
kole
willhdin
kole
lariaiin
hdin
Furaha Choir
Majekt
batpro
si n” tukemi
tmMal
m
karia
e
o
C
is
”
t
seks
e
k
te
i
k
tu
je
”
“Louanges à l’Eternel” Music
för pro
at Malarian
”Com-bMedverkande
Featuring
- yjin
Esiintyjinä
M
i s s i o n s ä
kti-inMe
je
int
Esi
ro
p
nde
Featuring
Medverkande
- Esiintyjinä
rka
in
dve
d
h
le
ing
o
k Featur
Featuring
Me
Furaha
Choir
k
y r k a n s
dve
rka
nde
ä
Esi
n
int
yjinä Choir
Chodire - Esiintyji
Furaha
Furaha a
n
k
r
s
o
m m a r “Louanges
à
l’Eternel”
Music
e
Fura
v
ha
Cho
d
ir
e
M ges à l’Eternel
” Music
g - uan
ir ges à l’Eternel” “Louanges à l’Eternel” kMusic
Featurin“Lo
Chouan
o
n
f e r e n s
Furaha“Lo
Music
l” Music
e
rn
te
E
l’
à
s
“Louange
10 - 14 juni 2015
A collection
support
projectinträde
”Combat- Vapaa
Malaria”pääsy
FreetoEntryGratis
will be
taken - Vi uppbär
en kollekt
förmån Malaria”
A collection
to support
projecttill
”Combat
för projektet
”Combat
Malaria”en- Keräämme
will be taken
- Vi uppbär
kollekt till förmån
kolehdin projektiin
”Combat
Malarian”
tukemiseksi
för projektet
”Combat
Malaria”
- Keräämme
kolehdin projektiin ”Combat Malarian” tukemiseksi
Featuring - Medverkande - Esiintyjinä
Furaha
Choir
Featuring
- Medverkande
- Esiintyjinä
“Louanges à l’Eternel”
Music
Furaha Choir
“Louanges à l’Eternel”
Music
i Sion, Vasa
H u v u dta l a r e
E l s w o r t h
Williams (Guyana)
Följ mej!
At t4| va r a J es u K r i st i l ä r j u n g e 2 0 1 5
N i k l a s
Piensoho (Sverige)
se mer info på:
missionskyrkan.fi
Download