Förslag omvårdnadslista (doc)

advertisement
Skånevård Sund
Omvårdnadslista
Namn: ___________________________________
Datum: _________________________________
Vändschema
Ordinerade åtgärder:
□ Förebyggande madrass
□ Behandlande madrass
□ 30 graders vinkel position
□ Extra hälavlastning _________________________
□ Anpassad sittdyna
□ Begränsat sittande till_______ minuter/tillfälle. Max______tillfälle/dygn
Ordinerade lägesändringar:
□ Höger sida
□ Bukläge
□ Vänster sida
□ Ryggläge
□ Sittande
□ Max 30 graders
Högläge
OBS!______________________________
______________________________
______________________________
Ordinerat intervall för lägesändring:
□ Varannan timme
□ Var tredje timme
□ Var fjärde timme
Annat:____________________________________________________________________________________
Vätska och mat
□ Urinmätning
□ Vätskemätning(baksidan)
□ Mat- och vätskeregistrering(baksidan)
Smärtskattning
Smärtområde
□ Maxdryck ordination_______________
Munvård + vändning
Urinmätning + byte av ink.skydd
Klockslag
NRS
Sign
Urinmängd
Byte
Klockslag
Sign
Munvård
Läge
Klockslag
Sign
Tecken för läge
H = höger
B = bukläge
V = vänster
S = sittande
R = rygg
Inspiration har tagits av Care of Swedens vändschema samt Charlotta Levenius, Omvårdnadslista. Skapad i projektet Preventivt arbete – Trycksår, inom ramen
för prestationsmedel Äldre, Skånevård Sund, hösten 2014. Godkänd av det divisionsövergripande nätverket för ”Sår, fall, nutrition och läkemedel”, feb-15
Download