Provtagning, pinnar/rör för mikrobiologi

advertisement
2015-01-15
Provtagning, pinnar/rör för mikrobiologi
Mer om provtagning och materiel, se www.karolinska.se/lab
Odling, bakterier och svamp
Namn
Materiel
Användning
Bakterieodling,
- feces
- sår
- svalg
- cervix
Gonokocker, odling
Baktset
(Rosa kork)
MRSA, VRE, ESBL
Svampodling
Bakterieodling,
- uretra
- öga
- öra
Gonokocker, odling
Svampodling
Bakterieodling,
- nasofarynx (nf)
Baktset, tunn
(Orange kork)
Baktset, nasofarynx
(Blå kork)
Molekylärbiologi (DNA, RNA, PCR) bakterier och virus
Namn
Materiel
Användning
Klamydiaset, cervix
HSV 1/2-DNA (Herpes simplex)
- blåsor
- svalg
Provtagning med rosa pinne
Virusset
ChlamMycopPert, sv
- bakre svalgvägg
Herpes simplex 1 och 2 -DNA
- konjunktiva
Virusset, tunn
Influensa/ RSV
ChlamMycopPert
- nasofarynx
Download