Rubrik - Cision

advertisement
PRESSRELEASE
2000-04-18
Softronic lanserar webbaserad CRM-lösning
på Windows 2000
Softronic är en av de första i Sverige med att lansera ett webbaserat system för
säljstöd och kundrelationer baserat på Microsofts senaste teknik Windows
2000, SQL Server 7.0 och Office 2000. Systemet heter Webbkund och
skräddarsys till varje uppdragsgivares specifika marknad och önskemål.
Softronic lanserar en ny webbaserad lösning för säljstöd och kundrelationer
som passar för alla typer av verksamheter. Den flexibla lösningen heter
Webbkund och anpassas till varje uppdragsgivares specifika förutsättningar
och önskemål. Redan har ett antal företag tecknat avtal för att knyta
Webbkund till sina verksamheter och på Softronic räknar man med att
lösningen kommer att vara en naturlig del i många av de digitala företag man
kommer att skapa i framtiden.
- Vi gjorde en utvärdering av vad som fanns på marknaden, säger Hélène
Sandahl, VD, Thorsson&Toll, och kom fram till att Webbkund var det bästa
alternativet. Framför allt därför att det finns sådana möjligheter att
utveckla och skräddarsy Webbkund så att det passar just vår verksamhet.
Webbkund fungerar som ett ramverk med komponenter för webbaserad kundvård.
Ramverket gör det bl.a. möjligt för Softronics uppdragsgivare att via en
webbläsare enkelt få tillgång till sina kundregister, kontaktinformation och
dokument. Webbkund är ett skalbart system och innehåller ett antal
grundfunktioner som gör det möjligt att komma igång snabbt med arbetet att
utveckla en kundanpassad lösning och därefter implementera densamma. För de
företag som så önskar finns även möjligheten att implementera
standardvarianten av Webbkund.
Modern och flexibel teknik
Softronic arbetar i den moderna teknikens framkant, och i den snabba
tekniska utvecklingen håller man hårt på att alltid leverera lösningar som
är flexibla, förändringsbara och framtidssäkra.
Webbkund är klart att använda med Microsofts produkter som Windows 2000, SQL
Server 7.0 och Office 2000. Tack vare Softronics flerskiktade
utvecklingsmodell är det inte bara möjligt att koppla Webbkund till
uppdragsgivarens befintliga databaser och system. Publika applikationer kan
också kopplas till programmet, som till exempel registrering av nya kunder
via Internet. Med transaktionshanterande komponenter erhåller kunden en
flexibel och föränderlig miljö som också kan fungera i den framtid vi ännu
inte vet någonting om.
- I den snabba tekniska utvecklingen måste kunderna veta att deras system
kan förändras och därmed klara av morgondagens nya förutsättningar och krav,
menar Softronics VD Anders Eriksson. Att göra annat vore faktiskt att lura
kunderna.
För mer information kontakta
Stig Martín, vice VD Softronic, 0708-81 30 04, 08-51 90 90 00
[email protected]
Carl Bergendal, affärsområdeschef och Webbkundansvarig, 0708-81 31 18, 08-51
90 90 00 [email protected]
Softronic AB
Vx 08-51 90 90 00
Ringvägen 100
Fax 08-51 90 91 00
118 60 STOCKHOLM
www.softronic.se
Fakta om Softronic
Softronic AB är ett Internetföretag som skapar affärslösningar som bygger på
nätverksekonomins logik, affärsmönster och möjligheter. Våra tjänster
baseras på avancerad kompetens och erfarenhet inom modern teknik, eBiz,
eStrategi och ChangeManagement. Softronic har 360 anställda och finns i
Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Danmark, Estland, England, Frankrike
och USA. Softronic grundades 1984 och är noterat på Stockholms fondbörs Olista.
Softronic AB
Vx 08-51 90 90 00
Ringvägen 100
Fax 08-51 90 91 00
118 60 STOCKHOLM
www.softronic.se
Download