2013-11-12
DATABASKONVERTERINGAR
Databaskonvertering innebär kopiering av patientuppgifter och bilder från ett annat system till DentalEyedatabasen. Det finns också möjlighet att dela upp eller slå ihop databaser och reparera eventuella fel. Oftast
kan man fortsätta arbeta i DentalEye medan konverteringen utförs varefter databaserna läggs ihop.
KONVERTERING AV DATA BAS FRÅN ANNAT SYSTE M
Vi erbjuder konvertering av databaser från alla de vanligt förekommande systemen till DentalEye.
I konverteringen ingår att bilderna associeras med rätt personnummer och namn samt att bilderna tilldelas
datum för bildtagning.
Utöver detta brukar vi även kunna arrangera bilder i serier och bildkort utifrån tagningsdatum och bildtyp och
förse bilderna med rätt rotation och spegling. Ibland är det även möjligt att extrahera anatomisk information
och en del bildmanipulationer.
Den konverterade databasen läggs in i er befintliga DentalEye-databas. För att det ska bli rätt är det viktigt att
personnummer är i rätt format. Vi ser till att formatet är korrekt och kan då ibland behöva uppgifter om vilket
journalsystem som använts mm.
Exempel på system vi konverterat ifrån:
Apteryx XrayVision/XV-Lite, ProCuris Arion/Arne/Edward, Bildbanken/Imagebank, Cliniview, Cygnusmedia,
Dent-A View, Dexis, Digora for Windows, Dimaxis, Gendex-KaVo VixWin, Kodak/Trophy/Carestream, Schick
CDR, Sirona Sidexis/Romexis, VisiQuick.
Grundpris för konvertering från annat system
10 900 kr exkl. moms
KONVERTERING AV DATA BASFORMAT MS ACCESS TILL MS SQL
Vi erbjuder även konvertering av DentalEye-databaser i MS Access-format till MS SQL. I en praktik med flera
arbetsstationer där ni använder en MS Access-databas rekommenderar vi att ni konverterar till MS SQL. Vi
rekommenderar även byte till MS SQL om ni kört länge på en MS Access-databas och den därmed växt och
innehåller mycket bilder.
Vid byte till Windows 7 eller 8 är byte till MS SQL ett krav eftersom stödet för MS Access-funktionen blivit så
pass mycket sämre. MS Access-formatet har fungerat bra i mindre system under Windows XP. Sedan Windows
Vista, Windows 7 och 8 har tillförlitlighet och prestanda försämrats. MS Access-databaser fungerar dessutom
sämre ju större de blir och ju fler som använder dem samtidigt.
Lösningen på dessa problem är att konvertera databasen till MS SQL -format vilket ger ökad stabilitet och
prestanda och en framtidssäkrad datalagring. Konverteringen kan utföras på praktiken av oss eller en av våra
samarbetspartners.
För att kontrollera vilken databas ni använder: Starta DentalEye och välj ”System” från menyn. Välj sedan
”Databas” och därefter ”Databasinformation”.
Pris för konvertering från MS ACCESS till MS SQL
DentalEye AB
Kavallerivägen 30
SE-174 58 Sundbyberg, SWEDEN
5 900 kr exkl. moms
www.dentaleye.com
[email protected]
VAT SE556611733801
Telephone +46 8 621 07 00
Fax +46 8 621 07 55