program - Länsstyrelserna

advertisement
INBJUDAN
Temadag
S
ex mot ersättning
- om personer som köper sex och om unga
som säljer sex, vilka är de, hur kan vi nå dem
och vad finns det för stöd?
Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelsen i Norrbottens län bjuder in
till en dag med temat personer som köper och säljer sex som fortsättning på
den utbildningsdag som arrangerades i Luleå hösten 2013. Under dagen går vi
djupare in på fenomenet sex mot ersättning och får inblickar i hur verkligheten
kan se ut samt vilket stöd som finns.
14 OKTOBER 2014 kl. 10:00 – 16:15
Plats: Länsstyrelsen i Luleå, lokal: ”Stora björn”
Anmälan via länken:
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/kalender/2014/Pages/inbjudan.aspx
OBS! Begränsat antal platser.
Vid frågor kontakta:
Maria Lindgren, Kunskapsnätverket hiv/STI Norr, tel: 063-142468 eller 070-590 05 07
[email protected]
Lisa Lindström, Länsstyrelsen Norrbottens län, tel: 010-225 53 60
[email protected]
Målgrupp: dagen riktar sig till dig som i din profession eller i ditt ideella engagemang möter
barn och unga, exempelvis inom skolan, socialtjänsten, ungdomsmottagningar, BUP, polisen,
kriminalvården eller ideella inom tjejjourer/kvinnojourer/lokala brottsofferjourer eller
närliggande områden.
Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika, lunch står deltagaren för själv.
INBJUDAN
Trevlig sommar!
PROGRAM
9:30
Fika
10:00
Mikko Roth jobbar på Länsstyrelsen i Jönköpings län som ordförande för
fokusgruppen prostitution och människohandel. Mikko tar med dig på en resa
genom sitt liv. En resa om hur det overkliga blir till verklighet. Om hur man kan
överleva sexuella övergrepp, våld och prostitution för att sedan välja livet. Med
utgångspunkt i sin egen historia berör Mikko ämnen som barn och ungas
utsatthet, sexuella övergrepp, barn och ungas självbild, signaler att
uppmärksamma, konsekvenser av trauman samt förövarbeteende. Han
kommer vidare att berätta om det arbete han bedriver idag, vilka personer som
han möter och ge exempel på hur man kan stödja dessa unga.
12:00
Lunch
13:00
forts. Mikko Roth
14:00
Fika
14:30
Mikis Kanakaris från stödorganisationen 1000 Möjligheter presenterar
verksamheten och deras nya metod för initialt stödarbete på nätet. Under
2013 hade 1000 Möjligheter ca 2500 stödsökande unga i åldrarna 12-22 år.
Föreläsningen adresserar bland annat utmaningarna som tillkommer när man
ger stöd ”online” och tar upp frågor relaterade till 1000 Möjligheters
erfarenheter av stödarbete riktat till tjejer, killar, transpersoner, både utsatta
och förövare.
16:00
Avslutning
Download