Litteratur - IFM - Linköpings universitet

advertisement
IFM – Kemi
Computational Chemistry (NKEC70) 5 p. HT06
21 sept. 2006
Litteraturhänvisningar till kvantkemidelen (Q)
Lektion Område
Kapitel
1
Introduktion
Schrödingerekvationen,
Kvantmekanikens postulat
(11.1-2)
11.3, 11.4-5, (11.6)
2
Partikel i låda, Harmoniska oscillatorn 12.1-2, (12.3), 12.4-5
Rotationsrörelse
(12.6-7)
3
Väteatomen, Spinn
13.1-3, 12.8
4
Variationsprincipen, Störningsteori
Hartree-Fock-metoden
14.6 c,d, 12.9, (12.10)
13.5, 14.9 a
5
Atomer med flera elektroner
Atomspektroskopi
Två-atomiga molekyler: H2+
13.4-5
(13.6), 13.7-9
14.0, 14.4 (från nedan på s. 417)
6
Två-atomiga molekyler med flera
flera elektroner
Fleratomiga molekyler
14.5-6
7
Kemiska beräkningsmetoder
14.8-9 + (kap. 2 i Grant & Richards) +
kopierat material
8, 9
Reserv
14.7
Litteratur: Atkins & de Paula, Atkins’ Physical Chemistry, 7:e upplagan. “Huvudbok”
Grant & Richards, Computational Chemistry.
(Leach, Molecular Modelling, 2:a upplagan. “Bredvidläsningsbok”)
Stycken inom parantes är att betrakta huvudsakligen som överkurs
Doc. Lars Ojamäe
Kemi, IFM
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel: 013-28 13 80
Fax: 013-28 13 99
Email: [email protected]liuse
http://www.ifm.liu.se/compchem
Download