Kirurg och Urologkliniken
Sektionen för kolorektal kirurgi
2 announcement
8e Minimalinvasiv Kolorektal Workshop, Danderyd
KOLONENDOSKOPI OCH ROBOTKIRURGI
Modern terapi av tidiga och sena kolorektala tumörer
EN WORKSHOP FÖR BÅDE GASTROENTEROLOGER OCH KIRURGER
5 februari 2016
Den globala utvecklingen av endoskopiska undersökningar med terapi har accelererat de
senaste åren. Idag kan patienter både behandlas med EMR (Endoskopisk mucosal
resektion) eller ESD (Endoskopisk submucosal resection) där ESD metoden kan utföras
på tidig cancer vilket medför att patienter slipper resektionskirurgi. Det blir därför allt
viktigare för endoskopister att behärska bedömning av polyper för att kunna välja rätt
behandling. Denna bedömning är svår och kräver lång erfarenhet. En allt större volym av
kolorektal kirurgi opereras med robotkirurgi. Även om evidensen till fördel för robotkirurgi
ännu så länge är svag, tyder mycket på att det finns fördelar med att använda tekniken.
Vi avser att i samband med denna workshop diskutera fördelar och nackdelar med
terapeutisk kolonendoskopi. Dessutom gå igenom konsten att bedöma kolopolyper samt
visa robotkirurgi som ett alternativ där koloskopitekniken inte fungerar.
Fredag 5 februari 2016, 8.15-ca 16, Kirurgkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm
En koloskopisk ESD live operation
En robotassisterad tarmoperation
Föreläsning om konsten i att bedöma kolonpolyper
Diskutera kirurgiska alternativ när koloskopisk terapi inte är möjlig och robotteknikens plats
inom kolorektalkirurgin.
Öppen diskussion i ämnet
Välkomna!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------För information och anmälan (senast 20 januari 2015)
Katrine Lindholtz
Kirurg- och urologkliniken
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm
e-mail: [email protected]
08 12356512
Avgift: 1500 :- exkl. moms, faktureras separat.