Släpp fångarna loss - ett reportage om brott, straff

advertisement
BOKLISTA
Klass
Musik, subkultur och identitet
Planet Hiphop : om hiphop som
folkbildning och social mobilisering
Ove Sernhede/Johan Söderman
Åsa Lindeborg – mig äger ingen
FaktaDen här boken handlar om hiphop och
dess utveckling från subkultur i 1970-talets
Roman/biografiMig äger ingen är Åsa
New York till dagens globala storstadskultur.
Linderborgs berättelse om uppväxten med sin
Men det handlar inte om de stora pengar som
ensamstående pappa,härdare vid Metallverken omsätts. Eller om "50 cent" eller om
i Västerås. En berättelse om klasstillhörighet,
rappartisten som gangster. Den gräsrotshiphop
manlighet och utanförskap. Om alkoholens
som lyfts fram i denna bok kan närmast
makt och en dotters vånda. Drömmen om
beskrivas som en social rörelse med fokus på
förändring står mot rädslan att sticka ut.
kunskap och lärande. Planet Hiphop befolkas
Humorn blir en vardagsstrategi för en brokig
av en hiphopkultur som söker upprättelse och
arbetarsläkt under folkhemmets storhet och fall respekt och som gör motstånd mot
diskriminering och utanförskap. Den förståelse
David Lagerkrantz - Jag är Zlatan
av storstadssegregationen och de allt
Ibrahimovic ger han en helt ny och skakande
påtagligare klassklyftorna som växer fram ur
bild av uppväxten i Rosengård. Med sina egna
de unga hiphopparnas sociala position är inte
ord berättar han om papporna från den fina
bara intressant ? den har stor betydelse för
sidan av stan som försöker få honom utslängd
samhället och dess framtida förmåga till social
från Malmö FF. Han berättar om kampen och
sammanhållning. Klass, etnicitet och kultur
striderna i Ajax, om köpet till Juventus, succén
i Italien och spelskandalen som höll på att
Ove Sernhede: Alienation is my nation
förstöra hans karriär. Biografi
Hiphop/etnicitet/klass Samhällsforskaren
Ove Sernhede har under mer än två år följt
ungdomar i Göteborgsförorten Hammarkullen.
Kristian Lundborg – Yarden
Många av dem han träffar uppfattar sig
överhuvudtaget inte som delaktiga i det
Roman/biografi: Litet över fyrtio år gammal, svenska samhället. De hämtar i stället sin
och utan formell utbildning, inget annat än det inspiration och sina kontaktnät från världens
självupprättade ”universitet” hans egen
stora metropoler, från Los Angeles, Santiago
bildningstörst har skapat. Fångad i en snara av eller Berlin. Deras identitet byggs upp i
växande skulder och inkassobrev söker Kristian spänningsfältet mellan det lokala och det
arbete på de mest skiftande platser. Till slut får globala. En vanlig T-shirt i Göteborgs-förorten
han jobb i Malmö hamn på Yarden, bland
har på bröstet Hammarkullens symbol och på
uthyrningsföretagets timanställda med sämst
ryggen texten citizen of the world.
arbetsvillkor, ett arbete där man ständigt
riskerar att bli kickad från en dag till en annan. Förortslivet är fyllt av sociala problem och
Han flyttar bilar under sträng bevakning och i
känslor av utanförskap. Men här finns också
alla väder. Sakta blir återgången till det
engagemang, sammanhållning och en spontan
kroppsarbete som han höll på med i ungdomen förståelse för att all kultur uppstår genom
en resa tillbaka till barndomen. Men
blandning.
berättelsen blir också en uppgörelse med det
moderna arbetslivets villkor.
Klass/arbetsvillkor/klassresor
Fredrik Strage: Mikrofonkåt
Fanny Ambjörnsson: En klass för sig: Genus,
klass och sexualitet hos gymnasietjejer.
FAKTA/Klass/GENUS Men hur blir man
egentligen tjej? Vad är normalt och onormalt, rätt
och fel? Hur högt får man skratta och hur bredbent
får man sitta innan man riskerar sitt rykte? Och när
riskerar man att bli kallad för hora?
Fanny Ambjörnsson ger en unik inblick i unga
tjejers vardag och villkor. Fram växer en bild, som är
mera komplicerad och mycket intressantare än den
vi möter i medierna. Vi får veta hur unga tjejer både
upprätthåller och utmanar föreställningarna om den
normala tjejen.
Jämlikhetsanden - Richard Wilkinson och
ikrofonkåt är boken om svensk hip hop. Den
handlar om unga, mikrofonkåta människor.
Några av dem säljer tusentals skivor, andra går
på socialbidrag, några av dem har just skrivit
sina första rhymes, andra försöker göra
comeback, några av dem vill göra om
samhället, andra drömmer mest om sex, lyx
och skivkontrakt. På 368 sidor intervjuas Latin
Kings, Petter, Feven, Loop Troop, Big Fred,
ADL, Fattaru, Ken, Timbuktu, Kashal-T,
Mobbade Barn Med Automatvapen, Infinite
Mass, Leila K, Glaciuz the ICY och en lång rad
andra stjärnor. hiphop, kultur och identitet
Brottslighet och kriminalreportage
Kate Pickett
Mattias Hagberg: Släpp fångarna loss - ett
reportage om brott, straff och trygghet
Fakta/debatt/statistik I Jämlikhetsanden
sammanfattar Richard Wilkinson och Kate
Pickett sin omfattande forskning. De visar hur
graden av ojämlikhet i ett samhälle påverkar
hur vi mår både fysiskt och psykiskt; hur länge
vi lever; hur vi lyckas med våra studier; hur
vanliga tonårsfödslar är; hur utbredd fetman
är; hur mycket kriminalitet och våld som finns;
hur stor den sociala rörligheten är, med mera.
Debatten om brott och straff har spårat ur.
Politikerna talar om behovet av hårdare tag,
trots att brottsligheten i dag ligger på
ungefär samma nivå som i början av 1990talet; att vissa brott, som bostadsinbrott
och bilstölder minskat påtagligt och att det
dödliga våldet inte ökat sedan mitten av
1980-talet.
Deras undersökning bygger på omfattande
statistik från 21 rika länder däribland Sverige
samt från USA:s delstater. Slutsatsen att stora
klyftor får alla att må sämre. Boken har lett till
stor debatt och inflytande, samtidigt som
hanteringen av de statistiska sambanden blivit
ifrågasatta.Jämlikhet, klyftor, hälsa, klass,
statistik
Könsroller – manligt, kvinnligt och jämställdhet
Hanna Vibeke Holst – Min mosters migrän
Biografi: Varför finner sig starka kvinnor
fortfarande i att, så här efter emancipationens
århundrade, bli betraktade som andra klassens
varelser? Var finns upproret? Vreden?
Nu berättar hon om hundra års kvinnoliv, som det
formades (av män) och levdes i hennes egen
familj. I lust, i nöd? och ofta under tyst protest.
Det har blivit en självbiografisk odyssé, ett
sorglustigt avslöjande av kvinnokönets ständiga
undergivenhet. Hon har intervjuat sin mormor, sin
mor, sina systrar och väninnor om deras liv, men
framför allt är det en uppriktig och
självutlämnande berättelse om flickan och
kvinnan Hanne-Vibeke ? varför hon blev den hon
är idag. Könsroller, Socialisation
Detta är välkända fakta. Ändå tycks de
flesta vanliga medborgare reagera på dessa
uppgifter med förvåning och inte sällan
misstro. Varför det förhåller sig på detta
sätt?
Lagom mycket kriminalitet
Niels Christie
Vilka oönskade handlingar vill vi egentligen
kriminalisera? När har vi uppnått en lagom
mängd kriminalitet? Detta är grundläggande
frågor som måste ställas i alla samhällen.
Strävar vi efter att skapa ett gott samhälle
måste vi också ställa oss frågan om det finns
andra lösningar än straff.
Med talrika och tankeväckande exempel från
skilda samhällen och tidsepoker påvisar Nils
Christie att den enklaste
Gellert Tamas, Lasermannen,Gellert Tamas bok
är berättelsen om John Ausonius väg från
mobbad svartskalle till mannen som
pricksköt elva mörkhåriga människor under
hösten 1991 och våren 1992. En bok som
går att sträckläsa som vilken deckare som
helst.
Thomas Lappainen, MaffiaVill ni veta mer om
den organiserade brottsligheten fungerar så är
Katarina Wennstam, Flickan och skulden
det här en bra bok. Ta med oss till maffians
värld på Sicillien. Våld utgör basen i
DEBATT/Reportage Det sexuella våldet har alltid
verksamheten och författaren gör en analys av
funnits Men har det plötsligt blivit grövre?
dess roll inom det sociala livet och politiken på
Har det skett en förändring i inställningen
Sicillien. En bok som ni bör analysera utifrån ett
till våldtäkt, hos ungdomar, media och
fåtal frågeställningar som vad kännetecknar
domstolar? Eller är det i själva verket
maffiakulturen, organisationen och deras
samma urgamla syn på kvinnans – och
ställning i det lokala samhället.
mannens – rätt som härskar?
Lasse Wierup & Matti Larsson: Svensk Maffia
Hells Angels, Bandidos, Brödraskapet, Original
Peter Eriksson – På Y-fronten intet nytt eller
Gangsters - maffian är inte längre en
den nya mansrollen
avlägsen företeelse som bara gör sig
DEBATT Nyfiken och smått förundrad gav sig
påmind på film. I början av 1990-talet kom
Peter Eriksson ut på jakt i manlighetens
mc-gäng, fängelseorganisationer och andra
ingångar och återvändsgränder:
kriminella grupperingar till Sveriges
- Hur går det ihop att män generellt sett har
storstadsområden. Nu har de även kopplat
sämre skolbetyg men högre lön än kvinnor ?
grepp om orter på landsbygden. Varför har
- Varför är de flesta män rädda för bögar än
de etablerat sig just nu? Vilka är deras mål?
att råka ut för en bilolycka ?
Hur styrs de? Vad gör polisen?
- Är manligheten i kris? Och om så är fallet, Roberto Saviano: Gomorra
hur ska vi få den att gå i terapi när män anser Ingen annan kriminell organisation i Europa har så
att psykologer bara är till för hysteriska
många mord på sitt samvete som camorran
fruntimmer och yxmördare.
i Neapel, som är betydligt våldsammare,
mäktigare och mer utbredd än den
Nina Björk Under det rosa täcket. Om hur
sicilianska maffian.
manligheten fungerar som norm i
Roberto Saviano har på sin vespa åkt runt i
samhället och hur könsrollerna
regionen och samlat fakta från alla som
konstrueras.
vågat berätta. Han har fått inblick i ett
ekonomiskt imperium,en värld där makt
Stephan Mendel- Enk – med uppenbar känsla
och pengar är allt, där man tar till alla
för stil.
medel för att vinna.
Debatt/reportageÄr en reportagebok om
Rasism och främlingsfientlighet
manlighet. Det handlar om hur våldet och
frustrationen i samhället hänger ihop med den bild
Bim Clinell, De hunsades revansch Journalisten
av manlighet som pojkar formas till
Bim Clinell tar oss med till det högerpopulistiska
Frankrike och låter oss möta både Le Pens
anhängare och motståndare. Kan vi komma att se en
liknande utveckling även i Sverige?
Sociala Reportage
Lena Sundström – Världens lyckligaste
folkReportage: I Sverige går Sverigedemokraterna
stadigt framåt. Kan de komma in i riksdagen 2010?
Och vad skulle det i så fall innebära? För att söka
efter svaret sade Lena Sundström upp sig från sitt
jobb, packade sina väskor och flyttade till Danmark.
I flera år har Sverigedemokraternas danska
motsvarighet Dansk Folkeparti haft vågmästarrollen
i vårt grannland. Partiets politik har satt djupa spår i
landets politiska liv. Danmark som alldels nyss stod
Barbara Ehrenreich, Barskrapad
Reportage/klass/marginalisering
för frisinne, öl och bacon, förknippas idag med
Barskrapad in på bara skinnet! Den verkligheten
något annat. Vad har det inneburit för danskarna?
mötte den amerikanska journalisten Barbara Hur har det påverkat medierna, de övriga partierna
Ehrenreich när hon gav sig ut för att
och vardagen för helt vanliga människor?
beskriva tillvaron för dem längst ned på
samhällsstegen i USA.
Carmilla Floyd, Respekt
Reportage/marginalisering/kriminalitet
Respekt handlar om en tillvaro som vi har svårt att
föreställa oss – gängkulturen i Los Angeles.
Carmilla Floyd har beskriver deras tillvaro,
drömmar och hinder. Beskriver på ett fint
sätt de olika ungdomarnas positiva potential
samtidigt som hon visar vilka stora
svårigheter som de ställs inför.
Günther Wallraff,Längst därnere
Reportage
En lite äldre bok, men är en klassiker som
fortfarande är aktuell. Under två år
arbetade Günter Wallraff som turkisk
”gästarbetare” under namnet Ali. Han
arbetade svart på en byggplats,
underkastade sig medicinska tester för en
läkemedelsindustri, drogs in i livsfarliga
arbeten för ett kärnkraftsverks räkning. Allt
i syfte att kartlägga hur verkligheten ser ut
”längst därnere”...
Bill Buford Bland huliganer England under tidigt
åttiotal är huliganismen ett lika självklart
inslag vid lördagens fotbollsmatcher som
själva spelet. Bland huliganerna är ett
reportage om detta, brutal i redogörelsen
av våldet och skrämmande klar i
skildringen av huliganismens och
massvåldets mekanismer.
Eric Schlosser Snabbmatslandet
Debatt/reportageSnabbmatslandet gör Eric
Schlosser en fascinerande resa i snabbmatens
hemland USA. Han granskar den minst sagt
tvivelaktiga processen kring produktionen av
snabbmat, men han tar också en titt på själva
fenomenet snabbmatskultur.
Sociologi
Download