Lena Hök, Skandia - En frisk generation

advertisement
Social hållbarhet och värdet av
förebyggande insatser
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia och
verksamhetschef stiftelsen Idéer för livet
Fler aktörer krävs för att lösa samhällets utmaningar
- Offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle
Skandiamodellen
–Att förutse och förebygga är mänskligt och ekonomiskt lönsamt
- 56%
- 80%
94%
Faktorer som påverkar hälsan
Steven A. Schroeder, “We Can Do Better — Improving the Health of the American People. ”The New England journal of
medicine”, N Engl J Med 2007;357:1221-8.
Skandias stiftelse Idéer för livet
- har verkat i 30 år för ett tryggare och socialt hållbart samhälle
Exempel psykisk ohälsa
• 50% - innan 14-års ålder
• 75% - innan 24-års ålder
• Börjar inte som diagnos utan som beteendeproblem
Källa: Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-onset
distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(6):593-602.
Idéer för livet-modellen fokuserar på att förebygga
- Tidiga signaler på risk för ohälsa & utanförskap ger möjlighet att agera innan problemen vuxit
Funktionsnedsättning
Autism
ADHD
Fattigdom
Missbruk
Anorexi/bulimi
Psykisk ohälsa
Asocialitet
Kriminalitet
Depression
Skyddsbehov
Missbruk
Dyslexi
Begåvning
Självskadebeteende
Integration
Språkbrister
Omvårdnadssvikt
Psykisk ohälsa
Skolmisslyckande
Ohälsa /
Utanförskap
Sjukskrivning
Arbetslöshet
Kriminalitet
Utagerande barn har markant högre risker som vuxna
Risker för utagerande barn att vid 25-års ålder:
- 10 x Psykisk sjukdom
- 6 x Kriminalitet
- 5 x Socialförsörjning
- 4 x Arbetslöshet
- 4 x Drogmissbruk
- 2 x Alkoholproblem
Källa: Uppsala universitet, rapporten ”Med många bäckar att stämma i …” (2014)
Risker för barn med låga/ofullständiga betyg i åk 9
Negativa utfall med stora
samhällskostnader*
Män
Kvinnor
Självmord
2
3
Narkotikamissbruk
6
7
Alkoholmissbruk
4
5
Allvarlig kriminalitet
10
8
Tonårsförälder
8
7
Ekonomiskt bistånd
10
7
* Socialrapport 2010 (Socialstyrelsen). Riskerna justerade för uppväxtförhållanden
(socialbidrag, föräldrars utbildning, psykiska hälsa samt missbruk)
Idéer för livet-modellen
– evidensbaserad modell för att visa resurseffektivitet för förebyggande insatser
Idéer för livet-modellen
–Ekonomsikt utifrån sociala insatsers effekt
En av våra dyraste myter:
”Vi har inte råd”
13
DD MMMM, 2014
Download