Medverkande Impact Invest Scandinavia

advertisement
Alternativa aktiemarknaden bjuder in
till en kväll om
IMPACT INVESTING
Impact Investing är en form av socialt ansvarsfulla investeringar och fungerar som en guide
för olika investeringsstrategier. Impact Investing innebär att man uppnår mer med sin
investering än att enbart tjäna pengar.
Medverkande
Impact Invest Scandinavia
Granular AB
PDL Microfinans AB
Division By Zero
Ruth Brännvall, VD
Carl Horn af Rantzien, Ordf
Sten Ström, VD
Anders Frisk, VD
Moderator: Jan Sterner, Ekonomijournalisterna
Torsdag 22 maj 2014, kl 17.00 – 20.00
IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm
(Programmet startar 17.30)
Vi serverar något lättare att äta och dricka från kl 17.00.
Anmälan senast 19 maj till
[email protected], 08-673 17 90
Begränsat antal platser.
Kontakta gärna oss för ytterligare information
Alternativa aktiemarknaden. Grevgatan 39. 114 53 Stockholm
08 - 673 17 90. [email protected]
www.alternativa.se
Impact Invest Scandinavia är ett nätverk för investerare och finanisärer, som vill se hög social
avkastning på sitt kapital. Vi förmedlar tillväxtbolag vilkas affärsideer syftar till samhällsutveckling och
verkar för utbyte och lärande inom området.
Impact Invest är den nordiska partnern till Toniic, det första impact-investerarnätverket.
Granular AB är verksamma med försäljning av Stevia (naturligt sötningsmedel). Bolaget grundades
2003 och har idag 12 anställda i Stockholm samt ett dotterbolag i Paraguay. Granular har byggt upp
gedigen kunskap inom bl a odling, extraktion, produktion, logistik, och försäljning av Stevia. Långa och
säkra leveransavtal i Paraguay och Kina bidrar till ett starkt kundunderlag i Europa. Bolaget planerar nu
för sin expansion under det egna varuumärket Real SteviaTM.
För mer info: www.realstevia.se
PDL Mikrofinans AB erbjuder en investering i ränteobligationer, som godkänts av Finansinspektionen.
Under löptiden finansierar de mikrokrediter för fattiga i Nicaragua – en placering med dubbel nytta.
Nicaragua är Latinamerikas näst fattigaste land (efter Haiti), och två tredjedelar av befolkningen lever i
svår fattigdom. Sedan 1990 är Nicaragua politiskt stabilt, men finanskriserna har drabbat landet hårt.
För 20 år sedan grundade Sida den icke-vinstdrivande Stiftelsen PRODEL. Sedan det svenska biståndet
avslutades 2008 har verksamheten fortsattsoch utökats. PRODEL finansierar mikrokrediter till
småföretagare och bostadsförbättringar, liksom investeringar i infrastruktur i slumområden (t ex
dricksvatten, el, gator och vägar). Under 2013 lämnades fler än 20 000 mikrokrediter varav 14 000 till
entreprenörer. Nära 55 000 sluminnevånare fick en bättre livsmiljö genom infrastrukturprogrammen.
För mer info: www.pdlmicrofinans.se
Division By Zero har utvecklat verktyget jDome® BikeAround™ som används för rehabilitering av bland
annat demens och stroke. Behovet av nya verktyg i vården är stor. Många länder har en kraftigt
åldrande befolkning varav många drabbas av bl.a. demens och stroke och därför behöver aktivering
och träning. Likaså har samhället kommit till insikt att ändamålsenlig habilitering och rehabilitering av
strokedrabbade individer väsentligen ökar möjligheterna till en chans att återgå till ett aktivt och i
många fall fortsatt produktivt liv. Utöver den institutionella vården är marknaden för vård och träning i
hemmet starkt växande.
För mer info: www.divisionbyzero.se
Download