Öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund Hej Jan Björklund

advertisement
Öppet brev till utbildningsminister Jan Björklund
Hej Jan Björklund!
Vi på Rädda Barnens Ungdomsförbund Stockholm arbetar för en skolpolitik som inte
är skadlig för barn och unga. RBUF Stockholm anser att barns psykiska ohälsa
måste tas på allvar. Idag mår många unga dåligt och stressen i skolan är en stor
anledning till det.
Enligt ”Ung röst”, en aktuell studie utförd av Rädda Barnen, upplever hela 59 % av
svenska elever skolan som stressande. Många känner sig nervösa inför framtiden
och särskilt inför betygen. 53 % av alla elever är oroliga över att misslyckas i skolan.
Dessa siffror tycker vi är oroväckande. Det eleverna beskriver i undersökningen kan
ha stora konsekvenser för deras hälsa och hur de presterar i skolan.
På regeringens hemsida säger du “att ställa krav i skolan är att bry sig". Att ställa
krav på elever är rimligt, men när kraven är så höga att ungdomar mår dåligt på
grund av stress och press, vart är vi då på väg? Är det vi får med det nya
skolsystemet verkligen en skola skapad av elever för elever, eller ännu en politisk
experimentskola?
Efter en diskussion på ett av våra medlemsmöten i april gick några av RBUF
Stockholms medlemmar ut och frågade sina klasskompisar om vad de tycker och hur
de upplever det nya skolsystemet. En av de vi frågade, Sofie 16 år, sa att
"prestationsnivån är hög, instruktionerna man får är oklara. Det nya betygssystemet
har försvårat skolgången, inte bara genom att försvåra möjligheterna att få bra betyg
genom hårdare krav, men även för att lärarna själva inte är insatta i hur de ska
bedöma elevers arbete.”
Bodil, 15 år, upplever att "betygshetsen är så stor att vissa kämpar på och blir helt
utbrända av att hela tiden sträva mot betyg istället för att lära sig saker. Alla lärare
förväntar sig att elever ska sin fritid på just deras ämne utan att tänka på att eleverna
har flertal andra lärare och skolämnen som kräver samma prestation.”
Khadija, 16 år, tycker att "betygen är orättvisa och att mängden skolarbete under
loven är för stor. Vissa kan få höga betyg med minimal ansträngning, medan andra
behöver lägga mer tid. Det kan leda till ett bristande socialt liv och även till mobbning.
I skolan är skällsord som ’nörd’ och ’plugghäst’ vanliga.”
Våra medlemmar berättar också att allt fler av deras kompisar mår dåligt på grund av
att de känner sig pressade att prestera i skolan. Elever blir hela tiden bedömda av
lärarna. Det leder till att många elever inte vågar eller vill be om hjälp för att de då
riskerar att ge lärarna intrycket av att de inte förstår eller tycker att det är svårt. Är
inte lärarna till för att hjälpa elever att lära sig så mycket som möjligt så att de har en
bra grund att stå på i sin vidare studie- och yrkesbana? Vad är det för arbetsmiljö
som betygshetsen i det nya skolsystemet skapar? Vilka relationer mellan lärare och
elever leder betygshetsen till?
Anna, 15 år, säger att ”det som räknas är bokstaven på ett papper och inte hur
mycket man lärt sig eller utvecklats sen förra gången. Man vill hela tiden nå de
högsta betygen och det lärarna tipsar om är hur man ska kunna klättra i
betygsstegen, inte hur man faktiskt utvecklas och lär sig saker som person. Fler och
fler elever jämför sig med varandra, man vill vara bäst och göra så bra i från sig att
man får beröm av klasskompisar och lärare och det är först då man känner sig till
freds. Många elever skolkar och slutar göra läxor och uppgifter för att de helt enkelt
inte klarar av pressen. Andra blir besvikna när man får dåliga betyg trots att man
verkligen har gjort sitt bästa.”
Artikel 31 i Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Vi på
RBUF Stockholm anser att det här är väldigt viktigt och inte får glömmas bort. Vi
kräver att ni politiker, också du Jan Björklund, skapar de bästa förutsättningarna för
att denna artikel i Barnkonventionen ska följas. Alla barn och unga ska ha rätt till
balans mellan lek, vila och fritid under sin studietid.
Det är på fritiden man kan koppla av och på så sätt hålla stressen borta. Men när
lärare väljer att ge läxor över lov, eller sätter prov precis efter ett lov, så hinner man
inte vila ut sig som man faktisk ska få göra. Loven ska vara till för att vila och ha kul.
Alla vuxna håller säkert med om att man inte ska behöva ta med jobbet på
semestern, så varför ska barn och unga behöva göra det? Ja, skolan ska vara
utmanande och krävande, men man ska inte behöva må dåligt av den.
Många skolor brister också när det gäller tillgång till skolsyster och kurator. Vi på
RBUF Stockholm anser att barn och unga ska ha en trygg och säker skolmiljö. Därför
kräver vi att alla skolor ska ha tillgång till sjuksyster och kurator alla dagar i veckan.
Fritid och skola ska gå hand i hand och därför kräver vi också en
bättre studieplanering i skolan. Skolan måste bli bättre på att hjälpa ungdomar med
inlärnings- och studieteknik. Skolan måste även lära eleverna olika sätt att hantera
stress och alla ska kunna bedömas rättvist oavsett personlighetstyp och
inlärningsförmågor.
Vi anser också att elevinflytandet borde bli större. Skolan ska vara demokratisk. Det
är viktigt att ha en dialog med och mellan elever och lärare om hur skolan ska
utformas, för vad är skolan utan dess elever? Att elever får möjlighet att påverka sin
egen studiegång är viktigt för att vi barn och unga ska känna mening med det vi gör.
Vi hoppas att du Jan Björklund tar ditt förtroendeuppdrag som utbildningsminister på
allvar och ser till att lyssna på vad vi unga har att säga, för det är ENDAST vi som
kan berätta hur det är att gå i skolan 2013. Det är dags att ge makt och inflytande åt
barn och ungdomar!
Med vänliga hälsningar
Maliha E. Khan och Nizam Kimonen
Ordföranden i Rädda Barnens Ungdomsförbund Stockholm
Download