Populärvetenskaplig sammanfattning: Varje positivt heltal utom 1 är

advertisement
Populärvetenskaplig sammanfattning:
Varje positivt heltal utom 1 är antingen själv ett primtal eller
så kan det skrivas som en produkt av primtal på ett sätt som är
entydigt så när som på faktorernas ordning. Det finns även andra
talsystem än heltalen där begreppet primtal går att definiera, och
när man arbetar med sådana talsystem kan man fråga sig om varje tal
i ett specifikt sådant system entydigt kan skrivas som en produkt av
primtal. Förvånansvärt ofta finner man att så inte är fallet, vilket
gör att man kan ställa sig frågan
"Kan man uppfinna nya begrepp som gör det möjligt att generalisera den
entydiga primfaktoriseringsegenskapen hos heltalen till andra talsystem?".
I detta arbete ges denna vagt formulerade fråga ett väldigt specifikt svar
för vissa talsystem. Svaret är JA och det nya begreppet kallas ideal.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards