Prestationsanalys – ge dina medarbetare möjlighet att lyckas

advertisement
ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS
AV BUSINESS REGION GÖTEBORG
Analys
Prestationsanalys – ge dina medarbetare
möjlighet att lyckas
Tänk om du kunde räkna på prestationsgraden i företaget? Tänk om den kunde öka med 10%? Vad skulle
då hända med resultatet? Prestationsanalysen undersöker hur dina medarbetare upplever arbetsmiljön
och de villkor som råder i organisationen (inte ledarskapet). Syftet är att hitta de faktorer som behöver
utvecklas för att varje individ ska vilja engagera sig i företagets affär och kunna nyttja sin fulla kompetens
mer målinriktat.
Analysen utgår från fyra nyckelfaktorer som alla är avgörande för motivation och topprestation (RIIK).
Roll: Har medarbetaren det ansvar och befogenheter som behövs för att göra ett bra jobb?
Information: Hur du gett tillräckligt med information om vad som förväntas bli gjort och hur?
Intresse: Finns genuin vilja hos medarbetaren att göra ett bra jobb?
Kraft: Har medarbetaren tillräckligt med kompetens och tid för jobbet?
Så här går det till:
• Välj ut hur många och vilka i företaget som ska delta i undersökningen.
• Vi mejlar ut en länk till en webbenkät.
• Ni kan välja att kategorisera svaren efter t.ex. olika yrkesgrupper. Ibland kan det vara nyttigt att ­
analysera t.ex. sälj- och produktionsfunktionen separat.
• Medarbetarna svarar anonymt på enkäten.
• Vi sammanställer svaren och presenterar resultatet för vd/ägare, både skriftligt och muntligt.
• Alla som har deltagit i undersökningen träffas i en workshop som leds av BRG’s konsult. Gruppen
diskuterar r­esultatet och kommer tillsammans fram till vilka åtgärder som kan förbättra arbets­
förutsättningarna så att alla kan lyckas och göra sitt bästa för företaget.
Pris: 10 000:-* exkl moms
* Om det flera avdelningar alternativt fler än 25 personer , kontakta kundansvarig för prisinfo.
businessregion.se
Download