Fakta om behandling med Duodopa

advertisement
Fakta om behandling med Duodopa
– frukten av svensk forskning
Uppdaterad 2015-11-07





Behandlingssystemet Duodopa har tagits fram genom ett samarbete mellan Uppsala universitet
och Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Duodopa innehåller huvudsakligen levodopa (även kallat L-dopa) som anses vara den mest
effektiva substansen mot Parkinsons sjukdom.
Levodopa och således även Duodopa dämpar de perioder med stelhet, långsamma rörelser och
ibland ofrivilliga rörelser som personer med Parkinsons sjukdom drabbas av.
För närvarande har ca 300 svenska patienter med Parkinsons sjukdom tillgång till behandlingen.
Globalt behandlas drygt 5 000 patienter med Duodopa.
Duodopa är i första hand en behandling för de patienter som inte längre får någon bra effekt av
mediciner som tas i tablettform. Det är oftast personer med Parkinsons sjukdom i långt
framskridet skede. Rörelseförmågan varierar då mycket kraftigt under dagen, vilket gör vardagen
svårplanerad.
Otillräcklig effekt av tablettbehandling
 Vid tablettbehandling måste medicinen först brytas ned i magsäcken för att sedan komma ut i
tarmen. Det gör att tillförseln sker stötvis och att den är beroende av en välfungerande
matsmältning.
 Parkinsons sjukdom påverkar ofta förmågan att tömma magsäcken, vilket gör att tillförseln av
medicin blir ojämn. Tabletter som tagits vid flera olika tillfällen kan samlas i magsäcken för att
sedan samtidigt bli ”aktiva” när magsäcken töms, något som kan påverka rörelseförmågan
negativt.
Jämnt medicinflöde ger jämna rörelser
 Duodopa är levodopa i gelform som pumpas genom en sond direkt in i tolvfingertarmen eller
tunntarmen. För att placera sonden i tarmen krävs en mindre operation.
 Med hjälp av en programmerbar pump tillförs medicinen i ett jämnt flöde som anpassas efter
individens behov. Den jämna tillförseln gör att rörelseförmågan blir mycket jämnare och mer
beräknelig.
 Många som får Duodopa upplever att behandlingen gör deras liv betydligt enklare.
Levodopa och karbidopa
 Levodopa revolutionerade Parkinson-behandlingen när det introducerades för drygt 30 år sedan,
som ett resultat av Arvid Carlssons Nobelpris-belönade forskning.
 Levodopa omvandlas i kroppen till signalsubstansen dopamin som bland annat är nödvändig för
att rörelsekontrollen ska fungera.
 Duodopa innehåller även ett ämne som heter karbidopa. Karbidopa minskar nedbrytningen av
levodopa så att det når rörelsecentrum i hjärnan utan att brytas ned.
AbbVie AB
Box 1523, SE-171 29 Solna
Visitors: Hemvärnsgatan 9
Sweden
Phone : +46 (0)8 684 44 600
Facsimile: +46 (0)8 684 44 699
www.abbvie.se
Page 2 of 2

Förmågan att bilda dopamin minskar successivt vid Parkinsons sjukdom. Med tiden krävs därför
ett tillskott av dopamin via exempelvis levodopa för att rörelsekontrollen ska fungera. En jämn
tillförsel av levodopa, på det sätt som sker med Duodopa, ger ett jämnare och mer normalt
rörelsemönster.
Effekt testas före operation
 De patienter som kan komma ifråga för behandling med Duodopa får först prova att få
medicinen via en sond i näsan som går ned i tunntarmen. Detta sker vanligtvis på sjukhus under
ungefär en veckas tid. Det finns också patienter som gör utprovningen i hemmiljö.
 Ca 90% av patienterna som får prova Duodopa går vidare till operation.
Tas upp direkt i tarmen
 För långtidsbehandling görs en mindre operation där sonden förs in via bukväggen, genom
magsäcken och vidare ned i övre delen av tunntarmen.
 Magsonden är kopplad till en läkemedelskassett i den pump som patienten bär på sig i en
höftväska, ett axelhölster eller en väst.
 Läkemedelskassetten byts varje dag. Oftast räcker en kassett till dagsbehovet. Patienten själv
eller en anhörig sköter kassettbytet.
 Nypåfylld väger pumpen 0,5 kg och tom ca 0,35 kg. Utvecklingsarbete pågår för att göra pumpen
lättare.
Extra skjuts på morgonen
 Läkaren och patienten provar tillsammans ut hur mycket medicin som behövs och när. Efter en
period i behandling kan många patienter själva anpassa flödet. Endast ibland behövs hjälp av det
sjukvårdsteam som alla Duodopa-patienter har tillgång till.
 En för låg dos gör användaren stel medan en för hög dos kan ge överrörlighet. Därför utvärderas
och individanpassas doserna noga. Patienten kan även ta en extrados vid tillfällig stelhet.
 Pumpen används oftast endast under den vakna tiden, när rörelsebehovet är som störst. Då
kopplas pumpen bort från sondsystemet nattetid. Så sker även utan problem vid dusch och bad.
Men för den som har nattliga problem med exempelvis rörlighet och dålig sömn kan Duodopapumpen användas även nattetid.
 Om pumpen varit avstängd under natten ges ofta en särskild morgondos av Duodopa så att
patienten snabbt får god effekt. Under resten av dagen är medicintillförseln jämn.
Andra mediciner kan bli onödiga
 Duodopa ges vanligen som enda Parkinson-behandling. Patienter med långt framskriden
sjukdom upplever ofta att deras vardag till stor del styrs av att de måste ta tabletter många
gånger per dag – att slippa det problemet ger ökad frihet och höjer livskvaliteten för många.
 Många som lider av Parkinsons sjukdom får också svårt att svälja och då kan Duodopa vara ett
bra alternativ till tabletter.
 Parkinsons sjukdom förvärras med tiden. Duodopa lindrar symtomen men förhindrar inte
sjukdomsprogressen.
SEDUO130117
Download
Random flashcards
Create flashcards