Hemvärnet

advertisement
Hemvärnet
- Nationella Skyddstyrkorna
Mc-ordonanns i Hemvärnet
Som mc-ordonnans är du en av förbandets specialister och skall kunna köra motorcykel, oavsett väglag och terräng i
alla slags väder, utföra rekognosering, transportera till exempel läkemedel, vapen, verktyg, personal och naturligtvis
meddelanden. Du skall dessutom kunna genomföra vägvisning, dirigera trafik (efter tilläggsutbildning) samt vara
behjälplig i stabsarbetet och inte minst vara delaktig i försvaret av förbandets grupperingsplats.
Organisation
Hemvärnet finns över hela landet och omfattar ca 22000 frivilligt anslutna personer av dessa är ca en fjärdedel
specialister från de olika frivilliga försvarsorganisationerna. FMCK är en av dessa och utbildar i huvudsak mcförare för ordonnanstjänst inom bataljon och kompani. Efter kompletterings- och vidareutbildning kan man även bli
placerad som befäl.
Utbildning
Att bli mc-ordonnans i hemvärnet startar med GUF, vilket är en två veckors grundläggande militärutbildning för
frivilliga. Har man gjort Grundläggande militär utbildning GMU eller tidigare genomfört värnpliktstjänstgöring
(lumpen) så går man direkt till Grundförmågeutbildning Mc, en lokal utbildning under vanligtvis ett veckoslut.
som görs för att säkerställa att den enskilde har sådana grundläggande kunskaper att man kan antas till Grundkurs
Mc vilken genomförs som central kurs och är två veckor. Grundkurs Mc omfattar bland annat trafikregler, körning
på dåliga vägar och terräng och vård av mc. Därefter fortsätter man med kompletteringskurser i vintertjänst, och
trafikdirigering, samt naturligtvis utbildning och aktiviteter hos din hemmakår och i förbandet där du blir placerad.
Tjänstgöring
Efter godkänd säkerhetsklassning och utbildning placeras man som mc-ordonnans och skall då tjänstgöra minst fyra
dagar per år (antal dagar är beroende på förbandstyp). Tjänstgöringen genomförs som övning och vanligtvis ligger
man i fält hela tiden (dygnet runt).
Utrustning
Som placerad i hemvärnet är man soldat och tilldelas därför uniform. Naturligtvis så genomförs vapen och
stridsutbildning, utrustning för körning, såsom hjälm och annan skyddsutrustning tilldelas av Försvarsmakten.
Motorcykeln tilldelas den enskilde av FMCK enligt ett särskilt avtal med Försvarsmakten.
Ersättningar
Vid utbildning och deltagande i övningar gäller ersättningar enligt HFriv kapitel 7 Förmåner, vilket innebär
dagpenning, dock maximerat till motsvarande SGI, fria resor och fritt uppehälle. Vid tjänstgöringen erhålls
dagpenning enligt ovan och vid uppfyllt kontrakt (fullgjord tjänstgöringstid) erhålls även en utbildningspremie.
Vill du veta mer?
Besök hemsidorna w w w.f m c k . s e och på w w w.h e mv ä r n e t . s e
Frivilliga Motorcykelkåren FMCK
FMCK är en frivillig försvarsorganisation med
uppdrag att utbilda mc-, terränghjulings- och
snöskoterförare för samhällets behov. Naturligtvis
är det motorcykelintresset och chansen att
utvecklas som förare som gör
att man söker sig till FMCK. Men
även möjligheten att ta sig an
nya utmaningar och att göra en
samhällsinsats är medlemmarnas
gemensamma nämnare.
Postadress Kansli
FMCK kansli
Box 214, 541 25 Skövde
Besöksadress Kansli
Mariesjövägen 34
Skövde
Hemvärnet
- Nationella Skyddstyrkorna
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är en
del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör
nästan hälften av Försvarsmaktens
personal. Hemvärnsförbanden är
moderna krigsförband med modern
utrustning. Hemvärnet med nationella
skyddsstyrkorna är en nationell,
territoriell basplatta för försvaret och
skyddet av Sverige.
Telefon
Kansli 0500-48 82 60
E-post
[email protected]
Download