Arbetsblad - Sanoma Utbildning

advertisement
2
Arbetsblad
Namn:
2:1 Bilder av objekt
Beskrivning av objekt för en klasskompis.
60 • arbetsblad
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 4A
Arbetsblad
2
Namn:
2:2 Beskrivning av objekt
Vilket geometriskt objekt beskrivs? Rita objektet och skriv namnet.
1 Objektet är en fyrhörning där alla sidor är lika
långa.
Vinklarna är räta.
Objektets namn:
kvadrat
3 Objektet är en fyrhörning.
Motstående sidor är lika långa.
Vinklarna är räta.
Objektets namn:
rektangel
5 Objektet är en fyrhörning.
2 Objektet är en fyrhörning där alla sidor är lika
långa.
Vinklarna är inte räta.
Objektets namn:
romb
4 Objektet är en fyrhörning.
Motstående sidor är lika långa.
Vinklarna är inte räta.
Objektets namn:
parallellogram
6 Objektet är en trehörning.
Två av sidorna är parallella.
Objektets namn:
parallelltrapets
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 4A
Objektets namn:
triangel
arbetsblad • 61
2
Arbetsblad
Namn:
2:3 Tangrampussel
62 • arbetsblad
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 4A
Arbetsblad
2
Namn:
2:4 Längdenheter
1a) 1 cm = 10
mm
2 a) 4 cm = 40
mm
b)2 cm =
20
mm
b)7 cm =
70
mm
c) 5 cm =
50
mm
c) 10 cm =
100
mm
3a) 60 mm = 6
cm
4a) 8 dm = 80
cm
b)90 mm =
9
cm
b)3 dm =
30
cm
c) 80 mm =
8
cm
c) 6 dm =
60
cm
6a) 10 dm =
1
m
b)20 dm =
2
m
5a) 100 cm = 10
b)50 cm =
5
c) 150 cm =
15
dm
dm
dm
7a) 200 cm = 2
m
b)700 cm =
7
m
c) 900 cm =
9
m
c) 15 m =
9 Hur lång är Toste ? Välj rätt svar.
1 dm 53 cm 53 dm 1 m 53 cm 5 dm 53 cm
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 4A
15 dm =
m (fel)
1,5
m
8 Skriv egna enhetsomvandlingar
m=
cm
dm =
cm
cm =
mm
dm =
mm
arbetsblad • 63
2
Arbetsblad
Namn:
2:5 Mäta längd
1 Mät sträckan AB
A
B
a) Sträckan AB är
8
cm
b)Sträckan AB är
80
mm
2 Mät sträckan CD.
C
D
a) Sträckan CD är
110
mm
b)Sträckan CD är
11
cm
3 Rita en sträcka som är 5 cm 7mm.
4 Rita en sträcka som är 1 dm 3 cm
5 Mät sträckan AB.
A
B
Sträckan AB är
1
dm.
Sträckan AB är
10
cm.
Sträckan AB är
100
mm
6 Rita en sträcka AB som är längre än 10 cm.
Visa din lärare.
Sträckan AB är
dm
7 Mät längden på din sko.
a) Min sko är
64 • arbetsblad
cm
cm
mm.
Visa din lärare.
mm.
b)Min sko är
mm.
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 4A
Arbetsblad
2
Namn:
2:6 Räkna ut omkretsen
1 Räkna ut omkretsen på rektangeln
2 Räkna ut omkretsen på parallellogramen
2 cm
3 cm
5 cm
4 cm
Omkrets:
14 cm
Omkrets:
14 cm
4 Mät sidorna och räkna ut omkretsen på den lik-
3 Räkna ut omkretsen på romben
sidiga triangeln.
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
Omkrets:
16 cm
Omkrets:
12 cm
6 Rita en egen figur. Mät sidorna och räkna ut
5 Vilken omkrets har figuren?
omkretsen.
3 cm
5 cm
4 cm
3 cm
9 cm
Omkrets:
24 cm
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 4A
Omkrets:
Visa din lärare
arbetsblad • 65
Download