7
Arbetsblad
Namn:
7:1 Enheter för massa
1 a) 6 hg = 0,6
2 a) 0,5 kg = 5
0,2
b)2 hg =
kg
0,9
c) 9 hg =
kg
kg
hg
b)0,4 kg =
4
hg
c) 0,7 kg =
7
hg
3 a) 61 hg = 6,1
kg
b)33 hg =
3,3
kg
c) 95 hg =
9,5
kg
4 a) 1,2 kg = 12
hg
b)7,4 kg =
74
hg
c) 9,3 kg =
93
hg
5 Hur många kg är
a)
b)
c)
11gg 1 1g g
20
20gg2020g g
0,001 kg
0,008 kg
kg =
6 a) 0,005
7 a) 300 g =
d)
5
0,3
g
kg
76
b)0,076 kg =
b)
0,02 kg
0,802
g
kg = 802 g
0,032 kg
c)
49
g = 0,049 kg
c) 9 624 g =
9,624
kg
8 Hur många g är
a) b)
1,2
1,2 kg
kg
1,2
1,2kg
kg
1200 g
c) 0,43
kg
0,43
0,430,43
kg
kg kg
430 g
d)
3,75
kg
3,75
3,753,75
kg
kg kg
3 750 g
0,978
0,978
kg
0,978
0,978
kg
kg kg
978 g
9 Skriv egna enhetsomvandlingar.
a)
1
kg =
10
b)
1 000
g=
1
c)
1
hg =
0,1
60 • arbetsblad
hg
kg
kg
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
Arbetsblad
7
Namn:
7:2 Mer enheter för massa
1 a) 3 g = 0,03
2 a) 60 g = 0,6
3 a) 0,04 hg =
4
g
hg
0,71
b)71 g =
hg
g
4 a) 0,5 hg = 50
0,07
b)7 g =
hg
hg
c) 5 g =
0,05
c) 39 g =
0,39
hg
hg
b)0,09 hg =
9
g
c) 0,02 hg =
2
g
b)0,74 hg =
74
g
c) 0,26 hg =
26
g
5 Hur många hg är
a)
b)
210
210
210
210
g ggg
0,5 hg
d)
5050
50
g50
ggg
2,1 hg
c)
388
388
388
388
g ggg
3,88 hg
946
946
946
946
g ggg
9,46 hg
6 Skriv egna enhetsomvandlingar.
a)
100
g=
1
b)
2
hg =
200
c)
300
g=
3
hg
g
hg
7 Jämför massorna och storleksordna dem. Börja med den tyngsta.
E
A
C
B
D
F
928 g
0,96 hg
1,62 kg
1 231 g
17,5 hg
1,99 kg
F D B C E A
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
arbetsblad • 61
7
Arbetsblad
Namn:
7:3 Mäta massa
Välj några olika föremål i klassrummet.
Uppskatta först massan och fyll i tabellen.
Väg sedan föremålet och fyll i den uppmätta massan.
Lägg till valfria föremål.
Uppskattad
massa
Föremål
Uppmätt massa
i gram
Uppmätt massa
i hektogram
Uppmätt massa
i kilogram
Din mattebok
En penna
5B
matik
Koll på mate
5B
k
i
t
a
m
e
t
ma
d
Eva Björklun
myr
Heléne Dals
Koll på
lsmyr
d Heléne Da
Eva Björklun
62 • arbetsblad
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
Arbetsblad
7
Namn:
7:4 Mäta vinklar
60°
80°
25°
45°
110°
95°
105°
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
175°
arbetsblad • 63
7
Arbetsblad
Namn:
7:5 Mäta egna vinklar
64 • arbetsblad
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
Arbetsblad
7
Namn:
7:6 Mera vinklar
Fundera på om vinkeln är spetsig eller trubbig.
Mät vinkelns storlek med gradskiva.
1 a)
60°
b)
120°
c)
30°
2 a)
85°
b)
155°
c)
25°
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
arbetsblad • 65
7
Arbetsblad
Namn:
7:7 Vinkelsumma fyrhörningar
Räkna ut vinkeln.
1 a)
b)
50°
49°
130°
112°
A
50°
A c)
130°
100°
90°
B
B 109°
87°
C 29°
144°
C
2 a)
b)
107°
D 105°
48°
64°
155°
137°
E
50°
D
E 54°
c)
73°
F
90°
129°
F 66 • arbetsblad
68°
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
Arbetsblad
7
Namn:
7:8 Vinkelsumma trianglar
Räkna ut vinkeln.
1 a)
b)
70°
20°
72°
B
A
20°
A
140°
B
38°
c)
56°
C
C
28°
96°
2 a) Rita tre tringlar och mät vinklarnas storlek.
b)Kontrollera att vinkelsumman stämmer.
kopiering tillåten © sanoma Utbildning ab
Koll på matematik 5B
arbetsblad • 67