No rapport om salivlösning

advertisement
Syfte: Undersöka hur saliv och saltsyra påverkar födoämnen och
därför ta reda på vad som händer med maten i munnen.
Trommers prov
Hypotes: Jag tor att det finns socker eftersom enzymerna i saliven
gör om stärkelse till sockerarter.
Material:
Havregryn
Utspädd saltsyra
Jodlösning
Bägare
Termometer
Brännare
Nät
Provrör
Utförande: Vi började med att en i gruppen fick skölja ur munnen en gång. Efter det
gjorde han det en gång till men där här gången spottade han ut det i en bägare. Sen tog vi
tre provrör och hällde tre cm salivlösning i varje. Efter det så tillsatte vi lite havregryn i
provrören och droppade i lite utspädd saltsyra i provrör 1. Sen droppade vi också i lite
jodlösning i provrör 2 för att vi ska kunna se om det finns stärkelse i den.
Provrör 1:Saliv + havregryn + Saltsyra ( HLC ) = Det som händer i magsäcken
Provrör 2 Saliv + havregryn + Jodlösning = Det som händer i munnen.
Provrör 3 Saliv + havregryn = Det som händer i munnen.
Sen gjorde vi trommers prov på provrör 1 och 3 för att se om det finns något socker.
Resultat:
Provrör
Provrör 1
(Magsäcken)
Provrör 2
(Munnen)
Provrör 3
(Munnen
Innehåller
Havregryn
Salivlösning
Saltsyra
Havregryn
Salivlösning
Jodlösning
Havregryn
Salivlösning
Illustrerar
Reaktionen i
magsäcken.
Reaktion i munnen.
Reaktion i munnen.
Test utfört på
provrör.
Trommers prov
Stärkelsetest
Trommers prov
Resultat av test
Negativt
(inget socker)
Positivt
(stärkelse)
Positivt
(socker)
Slutsats:
När maten kommer till munnen finfördelas den och blandas med saliv. I saliven finns det
ett enzym som heter amylas. Amylasets uppgift är att bryta ner stärkelsen och göra om det
till Maltos och dextriner. Maltos är en disakarid och en sockerart. Så i munnen bildas det
socker. Så det är på detta sätt som saliv påverkar födoämnena. Det fanns inget socker i
magsyran eftersom amylas inaktiveras av saltsyra. I detta fall hann alltså inte saliven bryta
ner stärkelsen innan saltsyran hade inaktiverat amylaset.
På riktigt skulle det ha funnits socker i magsäcken för då skulle amylaset ha hunnit bryta
ner en del av stärkelsen men i det här fallet så kom amylaset direkt i kontakt med
saltsyran.
Download