Syfte: Undersöka hur saliv och saltsyra påverkar födoämnen och

advertisement
Syfte: Undersöka hur saliv och saltsyra påverkar födoämnen och därefter ta reda på vad
som händer med maten i munnen.
Material:
• Havregryn
• Utspädd saltsyra
• Fehlings lösning 1 och 2
• Jodlösning
• Brännare
• Termometer
• Två bägare
• 3 provrör
Utförande: Vi numrerade tre provrör med siffrorna 1-3. En av oss förberedde lite
salivlösning genom att skölja munnen med både kallt och ljummet vatten och sedan spotta
ut det i en bägare. Vi fyllde på med salivlösning i alla tre provrör och sedan stoppade vi i
lite havregryn. I provrör 1 tillsatte vi också saltsyra, det skulle illustrera hur stärkelsen
påverkas i magsäcken. I provrör 2 hade vi också jodlösning. Sedan sattes provrören i ett
40° vattenbad och vi sedan inväntade ett resultat.
Vi gjorde sedan Trommers prov på provrör 1 och 3 i försök på att hitta socker.
Resultat:
Rör
1
2
3
Innehåll
Saliv, havregryn,
Saltsyra
Saliv, havregryn,
jodlösning
Saliv, havregryn
Ska illustrera…
…vad som händer
med maten i
magsäcken.
…vad som händer
med maten i
munnen.
…vad som händer
med maten i
munnen.
Sockerinnehåll (1
och 3)/
Stärkelseregens
(prov 2)
Inget socker
Stärkelse
Socker
Färg efter prov
Fick ingen färg
Svagt svart
Gul-orange
Slutsats: I munnen sönderdelas stärkelse mha. enzymet amylas till sackaros och andra
di- och trisackarider. Ett enzym är ett ämne som påskyndar reaktioner i kroppen, ungefär
som en katalysator. Enzymer finns i alla delar av kroppen. Värme påskyndar enzymernas
reaktioner, därför använde vi ett vattenbad med ungefär 37°. Det är rimligt eftersom att
havregryn nästan bara innehåller stärkelse, för stärkelse består ju av jättemånga
druvsocker-molekyler, precis som vissa sockerarter.
I provrör 2 fanns det jodlösning, det skulle visa prov på att det fanns stärkelse i och visa
vad som händer med maten i munnen. Provrör ett skulle visa vad som händer i
magsäcken och provrör ett skulle också illustrera vad som händer i munnen.
Varför det inte fanns socker i provrör 3 vet jag inte men det är förmodligen saltsyran som
utlöser någon slags kemisk reaktion mot sockerarter.
Felkällor: Salivlösningen kunde ha blivit lite för svag så att det inte fanns tillräckligt med
enzymer som skulle påverka reaktionerna.
Download