Trommers prov – påvisande av socker

advertisement
Trommers prov – påvisande av socker
Demonstration: Påvisa reducerande sockerarter.
Om demon: högstadiet och gymnasiet
Tid: 5-10 min
Teori: Man kan påvisa socker, sackarider, på olika sätt. Ett sätt är att utföra Trommers prov
då man även kan avgöra halten glukos i proven genom att studera de olika färgomslag man får
efter tillsats. Trommers prov efter den tyske kemisten Karl August Trommer som levde på
1800-talet.
Material: Diverse socker såsom t.ex. glukos, fruktos, laktos, maltos, sackaros, stärkelse,
natriumhydroxidlösning, NaOH (1-2 mol/dm3) kopparsulfat, CuSO4 · 5 H2O (1 mol/dm3)
provrör (antal efter antal socker), bägare som vattenbad för provrören, värmeplatta (eller
brännare och trefot), märkpenna och pipetter.
Riskbedömning: Natriumhydroxid är frätande, iakttag viss försiktighet. Tänk på att varmt
glas ser likadant ut som kallt glas. En riskbedömning ges av undervisande lärare
Utförande:
Färg Glukos i lösningen
1. Häll vatten i bägaren och börja värma.
röd
2 % eller mer
2. Ta lite av de socker du vill testa och lös upp dem i vatten till
gul
1%
en höjd av 1 cm i ett provrör. Glöm inte att märka provrören
grön 0,5 %
blå
0%
och en sockerart i varje provrör.
3. Tillsätt 5 droppar kopparsulfatlösning till varje provrör så att lösningen antar en turkos
färg.
4. Tillsätt natriumhydroxidlösning (till varje provrör) till färgen blir mörkt himmelsblå.
5. Ställ rören i vattenbadet och anteckna de olika sockerarternas färgomslag.
Till läraren: Om provlösningen innehåller en reducerande sockerart kommer den blå färgen
att försvinna. Innehåller provet mycket
O
glukos kommer det att anta en roströd
H C
Aldehydkol
färg. Beroende på halten glukos kommer
OH
skifta från grönt till rött.
Acetalkol
H C OH
H
H2C
HO C H
H O
Reducerande socker är halvacetaler med
HO
H C OH
en gömd aldehydfunktion som blir
H
HO
tillgänglig när man löser sockret i vatten.
H C OH
OH
H
OH
I lösningen finns basiska kopparjoner
CH2OH
2+
(Cu ) som gör lösningen blå och när
glukos i rak form (aldehydform) glukos i ringform
den reduceras (till Cu+) av aldehyden bli
lösningen röd.
Reaktionen som sker är följande:
Beroende på hur mycket glukos det finns i provlösningen kommer färgen att skifta:
Varför får man färgomslag med laktos, men inte med sackaros?
-
-
OH
2
aldehyd
(socker)
OH
2+
Cu
OH
OH
Blå
karboxylsyra
O
R
O
Cu2O (s)
C
R C
H
-
O
Röd
koppar(I)oxid
3 H2O
-
3 OH
Download