PDF för SolTech Flex - e

advertisement
SolTech Energy
Gratis underhållsvärme
till sommarstugan med
SolTech Flex!
Tänk dig att få gratis tillskott till underhållsvärmen och bättre ventilation i
ditt fritidshus, garage eller friggebod!
SolTech Flex är en luftbaserad solfångare som värmer upp
inneluften med hjälp av solen. Den är utrustad med en högeffektiv fläkt som drivs av en inbyggd solcell. Fläkten tar
inneluften, värmer upp den och blåser tillbaka den in i huset.
Eftersom den värmer inneluften löper man inte risken att
blåsa in kallare luft än vad som redan finns i huset.
SolTech Flex monteras enkelt på hösten och tas ned på
våren då det inte längre finns något ökat ventilations- och
värmebehov. Med sin enkla och genialiska konstruktion har
du stor frihet i var den placeras, samtidigt som den enkelt
kan flyttas eller tas ned.
Lättplacerad
Enkel att montera
Allt du behöver för att montera SolTech Flex följer med i
paketet, inklusive hålsåg för håltagning i vägg (av trä och
gips) och luftpump. Efter första monteringen tar det inte
mer än några få minuter att montera upp eller ner din
SolTech Flex.
Stort bidrag från solen
Med SolTech Flex kan du stänga av elementen och låta solen
sköta om både underhållsvärme och ventilation. Du får ett
torrt hus samtidigt som du gör en kostnadsbesparing.
För hus upp till 60 m²
En solfångare ger bäst effekt i söderläge, men ofta är det
redan fullt på södra sidan av huset av fönster och uteplatser.
Eftersom upp- och nermonteringen av SolTech Flex är så
enkel, kan den till och med monteras över ett fönster.
Så det är lätt att hitta en bra plats!
”Jag har fått ett mycket torrare
klimat inomhus. Det råa är borta.”
Claes C, Täby.
På sommaren, då det inte finns något behov av underhållsvärme, är den enkel att ta ner och kommer på så sätt
aldrig att störa utseendet på huset eller ge värme som inte
är önskvärd.
SolTech Flex ger upp till 1 500 W tack vare den geniala utformningen och den högeffektiva solcellsdrivna fläkten som
blåser in varm luft i huset. Detta gör SolTech Flex lämplig
för hus upp till 60 m².
”Vår uppvärmningskostnad minskade
drastiskt förra vintern.”
Ulla S, Roslagen.
”Det är förvånansvärt mycket varmluft som kommer in från Flexen.”
Anna J, Norrköping.
På landet, i fjällen eller i skärgården.
SolTech Flex ger gratis underhållsvärme och bättre ventilation.
Ingående komponenter
Varm luft strömmar in i huset
Inbyggd solcell driver fläkten
Funktion
SolTech Flex består av en uppblåsbar ram med löstagbara
dukar. Dukarna bildar två separata luftspalter, där den främre
fungerar som isolering och den bakre används för att värma
upp inomhusluften. Se skissen ovan.
Den främre duken är genomskinlig och släpper igenom
solens strålar som träffar den mellersta, absorbatorduken,
där solenergin omvandlas till värme och värmer upp luften i
den bakre luftspalten.
Inbyggd fläkt och solcell
Två hål genom ytterväggen förbinder SolTech Flex med
inomhusluften. Den solcellsdrivna fläkten suger in den kalla
luften inifrån huset genom ena hålet och cirkulerar den i
solfångaren. Den uppvärmda luften blåses sedan tillbaka in
genom det andra hålet och sprids i huset.
Automatisk reglering
När solen inte skiner och inte kan generera värme, står
fläkten automatiskt stilla. Placeringen av hålen gör att
inget kallras uppstår.
Bättre ventilation
Sommarstugor och fritidshus ventileras ofta genom självdrag
som styrs av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften, så kallad skorstensverkan. SolTech Flex bidrar
inte bara till uppvärmningen, utan förbättrar också den naturliga ventilationen – den råa, fuktiga, luften minskar avsevärt!
Glöm inte
När du stänger av elementen, var noga med att säkerställa
dina vatteninstallationer så att frostskador inte uppstår
vintertid, eftersom solen inte lyser från tid till annan och
då heller inte genererar värme.
T E K N I S K A D ATA
Effekt: 1500 W*
Flöde: 200 m³/h*
Solfångaryta: 2,34 m²
Höjd: 2 m
Solcell: 20 W
Bredd: 1,5 m
*Vid maximal instrålning,
Stockholm, mars.
SolTech Flex både värmer och
förbättrar ventilationen.
SolTech Energy
Vill du veta mer?
På www.tahandomditthus.se får du mer info om SolTech Flex.
På www.SolTechEnergy.com kan du se alla våra solenergilösningar.
08-441 88 40, fax 08-441 88 41,
[email protected]
www.SolTechEnergy.com
Download