Neurostimulering - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
Januari 2014
Neurostimulering
Neurostimulering som också kallas SCS (Spinal Cord Stimulation) är en beprövad säker och
effektiv behandling som kan hjälpa till att lindra smärta. Det finns idag stor erfarenhet av
metoden och det är en behandling som kan användas framgångsrikt vid olika typer av smärta.
Smärtcentrum SU/Östra opererar in neurostimulatorer på i huvudsak två indikationer:
refraktär angina pectoris och perifer neuropatisk smärta. Neurostimuleringen fungerar på lite
olika sätt vid de olika tillstånden, men har gemensamt att de kan ge oerhört god smärtlindring
vid ”rätt” indikation.
Neurostimulering vid svår kärlkramp:
Elektrisk stimulering av ryggmärgen vid svår kärlkramp har använts sedan 1985. Kliniska
studier visar att ryggmärgsstimulering är både effektiv och säker för lindring av svår
kärlkramp.
Ryggmärgsstimulering innebär att svaga impulser stimulerar ett specifikt område i
ryggmärgen. En inplanterad pulsgenerator ger en behaglig och ”pirrande” känsla i bröstet.
Systemet liknar ett hjärtpacemakersystem men till skillnad från det så är elektroden placerad
nära ryggmärgen i höjd med hjärtat.
Ryggmärgsstimulering lindrar kärlkrampen genom att minska syrebristen i hjärtat vilket gör
att smärtan minskar eller försvinner helt.
Medicinsk forskning visar att mer än 80 % får en minskning av kärlkrampen och i sin tur en
förbättrad livskvalitet av ryggmärgsstimulering. Denna operation görs i ett steg vilket innebär
att en permanent neurostimulator opereras in direkt. Operationen görs i dagkirurgi.
Neurostimulering vid perifer neuropatisk smärta:
Elektrisk stimulering av ryggmärgen vid perifer neuropatisk smärta har använts sedan
1970-talet. Det är en beprövad behandling som kan hjälpa till att lindra smärta.
Det finns en grupp patienter i samhället som har neuropatisk smärta efter en olycka eller efter
ett trauma. Många av patienterna har genomgått ett eller flera kirurgiska ingrepp utan att få
någon smärtlindring. De kan även ha blivit insatta på olika läkemedel men har inte blivit
smärtlindrade. Efter en noggrann selektion kan många av dessa patienter bli hjälpta av att få
en neurostimulator inopererad i smärtlindrande syfte.
Ryggmärgsstimulering innebär att svaga impulser stimulerar ett specifikt område i
ryggmärgen och därefter vidare till hjärnan. Dessa elektriska impulser blockerar
smärtsignalerna som går till hjärnan.
Neurostimulering passar inte för alla typer av smärta. Även vid rätt indikation kan ibland
effekten utebli, därför görs denna operation i två steg.
Man börjar med en testperiod på två veckor för att se om smärtan lindras. Om försöket lyckas
kommer en permanent neurostimulator att opereras in. Operationerna görs i dagkirurgi.
Stimuleringen botar inte smärtan och kan inte heller blockera smärta som beror på en färsk
skada. Den kan minska smärtan till en tolerabel nivå så att patienten kan återuppta flera av
sina dagliga aktiviteter. Medicinsk forskning visar att ryggmärgsstimulering kan minska
smärtan med 30-50%.
3
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anestesi/Operation/Intensivvård Östra
Diagnosvägen 11, 416 85 Göteborg
Växel 031-342 10 00, direkt 031-343 48 78
Januari 2014
2
Refraktär angina pectoris
Kärlkramp (angina pectoris) orsakas av försämrad blod- och syretillförsel till hjärtat.
Syrebristen ger i sin tur smärta med tryck och obehag i bröstet och det är ett vanligt symtom
på sjukdom i kranskärlen.
Man kan behandla kärlkramp med både läkemedel och operation. Medicinsk behandling
består till exempel av nitrolingualspray och betablockerare.
Kirurgisk behandling utgörs framför allt av ballongvidgning och kranskärlsoperation. Många
blir hjälpta av dessa operationer, medan andra inte får någon smärtlindring.
I de fall där patienten har svår angina trots optimal läkemedels behandling och där det
bedöms att det inte går att genomföra någon operation, kallas det refraktär angina pectoris.
Perifer neuropatisk smärta
Nervsmärta eller neuropatisk smärta är en följd av skada eller sjukdom i nervsystemet som
omfattar nerver, nervrötter, ryggmärg och hjärna. Om skadan finns på en nerv som ligger
utanför hjärnan och ryggmärgen, kallas smärtan perifer neuropatisk smärta.
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anestesi/Operation/Intensivvård Östra
Diagnosvägen 11, 416 85 Göteborg
Växel 031-342 10 00, direkt 031-343 48 78
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards