Enkät - Villa Vinden

advertisement
Datainsamling inför examensarbete
Vi är studerande inom social- och hälsovård från
Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Vi gör en datainsamling som del
av vårt examensarbete. Examensarbetet är del av ett projekt
som heter Daghemmet och är beställt av Stiftelsen Hemmet i
Åbo. I Projektet arbetar vi för att utveckla en ny servicemodell
för svenskspråkiga hemmaboende pensionärer i Åbo.
Servicemodellen kommer att vara i form av en dagsverksamhet
och kommer att finnas i Stiftelsen Hemmets utrymmen.
Vi gör en datainsamling för att få information som hjälper oss
att planera verksamheten. Efter att vi analyserat materialet och
skrivit vårt examensarbete så kommer vi att förstöra det
material som vi samlat in. Deltagandet är frivilligt och allt
material behandlas konfidentiellt.
Tack!
Anette Lindstedt UP för Vård, Sjukskötare
Jenny Thorström UP för Sociala området, Socionom
1. Ålder: ____
2. Kön
o Man
o Kvinna
3. Deltar Ni i någon aktivitet? (t.ex. hobbyverksamhet,
gymnastik, dagverksamhet, organisationer, förening etc.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Vad är Era intressen?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
5. Kan Ni tänka er att dela med er av Era intressen till
andra pensionärer?
o Ja
o Nej
o Jag vet inte
Om JA: På vilket sätt?
o Föreläsning
o Gruppdiskussion
o Utställningar (handarbete, målningar, tavlor, konstverk)
o Dra en aktivitet (t.ex. dans, spelkväll, stickning)
o Annat:________________________________________
6. Deltar Ni i en dagverksamhet?
o Ja
o Nej
Om JA: Vad tycker Ni är bra? Vad ser ni för fördelar med
att delta i en dagverksamhet?
___________________________________________________
___________________________________________________
Om NEJ: Varför inte?
o Jag känner inte till vad som ordnas
o Jag har redan tillräckligt med aktiviteter
o Jag är inte intresserad
o Jag orkar inte
o Det finns ingen aktivitet som tilltalar mig
o Jag saknar transport/skjuts
o Annan orsak; Vilken?
___________________________________________________
___________________________________________________
7. Vad vill Ni att det ska finnas/ordnas på
dagverksamheten? Välj ett eller flera alternativ.
o Gym; styrketräning
o Gruppgymnastik
o Dans och musik
o Målning
o Handarbete/Hantverk
o Trädgård och plantering
o Spela spel; som kortspel eller brädspel
o Café
o Utflykter
o Bastu och dusch
o Frisör/barberare
o Fotvårdare
o Annat?
______________________________________________
______________________________________________
8. Vill Ni vara med och påverka vad som ordnas på
dagverksamheten? På vilket sätt?
o
o
o
o
o
Ge förslag anonymt i en idelåda
Ge förslag till de personer som ordnar
Vara med i en grupp som bestämmer vad som ordnas
Jag vill inte vara med och påverka
Annat:_________________________________________
9. Varifrån får Ni information om vad som ordnas för
pensionärer? Välj ett eller flera alternativ.
o Anhöriga
o Reklam
o Tidningar
o E-post/internet
o Organisationer/föreningar
o Vårdpersonal
o Annat: vad?_____________________________________
Övriga kommentarer:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Tack för deltagandet! 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards