Pressrelease Morgondagens ledare Gaia

advertisement
Pressmeddelande
2015-12-03
Morgondagens ledare är ansvarsfulla utvecklare
Under oktober har bland annat ledare ur Gaia Leaderships ledarpanel, HR-chefer och dagens
unga svarat på en undersökning om hur man ser på morgondagens ledarskap. I år var fokus på 80talisterna när analysföretaget Kairos Future genomförde studien Morgondagens ledare 2015.
Syftet är att jämföra attityder och trender hos 80-talisterna idag med 70-talisternas syn på
ledarskap när de tillfrågades får tio år sedan.
Studien uppvisar en 80-talistgeneration som betonar vikten av att göra nytta för såväl verksamhet,
människorna som ingår, som sig själva.
– 80-talisterna bidrar till ett trendbrott då de ser chefskapet med nya ögon och understryker
vikten att utveckla sig själva, sina medarbetare och verksamheten och betraktar chefskap, något
man kan arbeta med livet ut, förutsatt att de själva får stöd och blir sedda i sitt arbete. Till
skillnad från 70-talisterna som ser chefskapet som något självförverkligande, något man kan
prova på bland mycket annat, säger Rosemary Waher Schennings, ledarskapsexpert på
ledarskapsorganisationen Gaia Leadership.
På frågan hur viktigt är följande saker i ditt arbetsliv? (Andel 6-7)
- 70-talisterna fokuserade mer på arbetskamrater och ett intressant jobb medan 80-talisterna är
mer fokuserade på balansen mellan arbete och fritid. De är också angelägna om att få fortsätta
göra det de är bra på, d.v.s. att man gärna behåller och utvecklas sin specialistroll jämte att
vara chef, säger Rosemary Waher Schennings. Belöning har också seglat upp som en viktigt
motivator för 80-talisterna samt hög lön.
Gaia Leadership
Mäster Samuelsgatan 42, Plan 4
111 57 Stockholm
Tfn: 08-459 77 80
Fax: 08-459 77 85
www.gaialeadership.se
Det finns så klart flera intressanta trender i studien. Generellt visar resultatet att det är större
skillnad mellan ungas attityder till ledarskap nu och då, än vad det är mellan chefers attityder
2015 mot 2005. Studien visar också att chefskarriären generellt sätt blir kortare.
Båda generationerna är dock överens om de negativa aspekterna med chefskapet, långa
arbetsdagar och hög arbetsbelastning ses som mest negativt med ett chefsjobb.
Morgondagens ledare är en kvinna som är duktig på omvärldsanalys och att coacha.
- Studien visar att vakenhet och uppmärksamhet är nyckelord för morgondagens ledare liksom
behovet att representera verksamheten och att coacha sina medarbetare. Dessutom ökar
behovet av kvinnliga chefer, menar Rosemary Waher Schennings.
Några sammanfattande citat ur undersökningen är: ”Strukturera tar tid. Chefer hade tid med det
förr, det har de inte nu. Delegera till de som tycker det är kul och är duktiga. Led och utöva ledarskap
istället.”
-
Det är glädjande att 80-talisterna önskar sig ett ledarskap som skapar goda resultat och som
utvecklar dem själva och andra, säger Gaia Leaderships VD Johan Grip.
Källa: Studien Morgondagens Ledare 2015, Kairos Future. Så gjordes undersökningen:
Undersökningen gjordes som en Webbenkät med insamling under oktober 2015. Totalt 885
svarande chefer, 227 svarande HR, 1254 svarande unga. Av dessa har vi särskilt tittat på de tre
referensgrupper som är framtagna för att vara jämförbara med 2005 års resultat: 365 chefer ur
Gaia Leaderships ledarpanel, 60 HR-personer ur Kairos Futures databas och 352 unga ur CINTs
panel.
Vill du diskutera mer ingående resultat eller vad det betyder för din organisation, kontakta:
Johan Grip
Rosemary Waher Schennings
VD
[email protected]
Mobil: +46 70 815 99 05
Partner
[email protected]
+46 70 710 82 63
Om Gaia Leadership:
Leadership:
Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och
individer att åstadkomma resultat på en ny nivå genom ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, strategi- och
affärsutveckling, kommunikation. Under 2014 har Gaia Leadership arbetat med mer än 3700 ledare i över 200
företag och organisationer. Några exempel på kunder är Stora Enso (bl.a. Hylte Bruk), SEB, Regeringskansliet,
Sveaskog och Atlas Copco.
Gaia Leadership grundades 1999 och består idag av drygt 50 konsulter i Sverige, Finland, Storbritannien och
Kina. Vi har alla olika bakgrunder som ledare från både privat och offentlig sektor, ÖB, VD:ar i stora som mindre
företagsledningar som Ericsson, Telia, SBAB, mm men vi har alla en sak gemensamt: Vår idé om ledarskapet!
Gaia Leadership
Mäster Samuelsgatan 42, Plan 4
111 57 Stockholm
Tfn: 08-459 77 80
Fax: 08-459 77 85
www.gaialeadership.se
Download