Åsa Lundquist Coey

advertisement
Samarbete med Åsa Lundquist Coey & Centre for Outstanding
Leadership AB ger dig som medlem 15% rabatt på
föreläsningar och processutbildningar,
seminarier/workshops.
Ledarskap, kommunikation, komplexitet, förändring
Åsa processleder & tränar ledningsgrupper, chefer & medarbetare inom kommunikation, samt
föreläser i olika sammanhang bl.a på IFL/Handelshögskolans Advanced Management där hon
tillhör fakulteten.
Hon doktorerar i Management & Complexity vid University of Hertfordshire i England och har en
Mastersexamen i Leadership & Organisation.
Ämnesområde:
Specialist på kommunikativt chefs- och ledarskap, coachning, samtalsmetodik, konflikthantering,
komplexitet och förändring.
Exempel på föreläsningar & processprogram










Leda, Chefa & Coacha för resultat
Ledningsgrupputveckling
Bemötande & kundservice – föreläsning tillsammans med skådespelerskan Pia
Johansson
Kommunikativt ledarskap & samtalsmetodik
Förtroende, makt & service – processträning tillsammans med filosofen Jan Holmgaard
Balans i livet – kräver dissonans!
Kreativitet & Affärsutveckling
Vetenskaplig ”Arbetslycka” & Motivation
Möteseffektivitet
Smidiga förändringsprocesser
Konsortieprogram
Vi kan även erbjuda konsortieprogram i samarbete med Cfol på din ort, dvs fyra företag i din
region går samman och skickar fem personer vardera till ett kort och effektivt processprogram
med sikte på innovation, kommunikation och förändring. Fördelen med att fem personer från
var verksamhet deltar är att det blir väldigt mer effektivt och samstämmigt i tillämpning och
prövning av nya insikter och metoder på hemmaplan än om bara en deltagare åker på
utbildning. 2 dagar
Storseminarier
Vi kan även erbjuda storseminarier (100 deltagare +) inom ämnet Bemötande & kommunikation
tillsammans med Åsa och skådespelerskan Pia Johansson (väldigt populära). ½-dag.
Kontakta oss för utförligare programbeskrivningar samt referenser.
Läs mer om Åsa och följ hennes forskning på www.cfol.se
Download