Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1

advertisement
 Tentamen
Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1
Kurskod: MC1002
Kursansvarig: Ulrika Fernberg
Datum: 2012-04-26
Skrivtid: 240 min
Totalpoäng: Sjuksköterskeprogrammet + fristående 52,5p
Akut- och ambulanssjukvårdsprogrammet 41,5p
Sjuksköterskeprogrammet Cellen, metabolismen, 11p Johanna Sundin Mikrobiologi, 7p Birgitta Olsen Nervsystemet och sinnesfysiologi, 19p Ulrika Fernberg Muskelfysiologi, 4,5p Gabriella Eliason Rörelseapparaten, 4p Eva Funk Endokrina systemet, 7p Per Odencrants Akut‐ och Ambulansprogrammet Nervsystemet och sinnesfysiologi, 19p Ulrika Fernberg Mikrobiologi, 7p Birgitta Olsen Muskelfysiologi, 4,5p Gabriella Eliason Rörelseapparaten, 4p Eva Funk Endokrina systemet, 7p Per Odencrants Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd:85 % av totala poängen OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in. Skriv endast på ena sidan av arket. Frågeformuläret får behållas av studenten. Tentamensåterlämning sker den 22/5 kl 12.30 i HSP2 i kursen MC1002. Lycka till!
Cellen och metabolismen Johanna Sundin 1. Rita upp en cell med dess organeller och förklara alla organellers funktion i cellen! 6p 2. Vart i cellen produceras den mesta ATP:n och vad används ATP till i cellen? 5p Mikrobiologi Birgitta Olsen 1. Ange tre skillnader mellan prokaryota och eukaryota celler. 2. Rita upp en gramnegativ cellvägg och namnge de olika strukturerna. 3. Varför är det bra att ha en normalflora? 4. Hur är en enskild viruspartikel uppbyggd? 1,5 p 3 p 1 p 1,5 p Nervsystemet och sinnesfysiologi Ulrika Fernberg 1. Beskriv hur en aktionspotential uppstår och hur den fortleds i ett omyeliniserat axon! 3p 2. Beskriv så noggrant du kan hur impulsöverföringen går till i den neuromuskulära synapsen! 2,5p 3. Cerebrospinalvätskan cirkulerar i subaraknoidalutrymmet mellan araknoidean och den innersta hjärnhinnan. a) Vad heter den innersta hinnan? 1p b) Vad heter den hårda hinnan som ligger ytterst och vad har den för funktion? 1p 4. I hjärnstammen finns formatio reticularis, retikulära systemet. Vad har det för funktion? 1p 5. Rafael har planterat om sina pelargoner. När han tvättar händerna så strilar varmt vatten mot huden. a) Beskriv impulsens väg från termoreceptorerna i handen till sensoriska cortex! 2p b) Vilket bansystem är detta? 0,5p 6. Lisen tittar ut över en vacker äng. I handen har hon en pensel och nu ska hon måla av det vackra landskapet. När hon målar så utför hon en finmotorisk rörelse med sin högra hand. a) Vilket bansystem är detta? 1p b) Vilken betydelse har cerebellum för rörelsens utformning? 1p 7. Det är fredagsmys och Mohammed har precis ätit en rejäl kvällsmåltid med sin familj. Han sjunker ner i soffan framför ”Så ska det låta” och trallar glatt med. Ge ett par exempel på effekterna av en ökad aktivitet i parasympatiska delen av autonoma nervsystemet! 2p 8. Ute i fingrarna kan vi skilja på två stimuli som bara sker några millimeter ifrån varandra medan vi på ryggen har svårt att urskilja två stimuli som sker några centimeter ifrån varandra. Hur kommer det sig? 1p 9. Det finns endast fem grundläggande smakkvaliteter, sött, surt, salt, beskt och umami. Trots det så kan hjärnan skilja mellan flera hundra olika smaker. Hur går det till? 2p 10. Vad är blinda fläcken? 1p Muskelfysiologi Gabriella Eliason 1) Då en muskel kontraherar interagerar två kontraktila proteiner. a) Vilka är dessa proteiner? 1p b) För att dessa proteiner ska kunna interagera behövs kalcium. Förklara vad kalciumet har för funktion vid muskelkontraktionen. 2p c) Utöver kalcium som kräver muskelkontraktionen energi i form av ATP. På vilka tre sätt kan ATP nybildas i muskelcellen? 1,5p Rörelseapparaten Eva Funk 1. Beskriv remodelleringsprocessen med cellernas namn och funktion! 3p 2. Nämn ett rörben och ett plattben (svenskt eller latinskt namn) 1p Endokrina systemet Per Odencrants 1. Välj ett valfritt hormon från: A) Aminosyraderivatgruppen B) Peptidgruppen C) Lipidderivatgruppen I svaret skall du för varje hormon ange: A) Vilken körtel hormonet insöndras från. B) Vad som stimulerar till dess insöndring. C) Vilka de fysiologiska effekterna hormonet har. 7p 
Download