MC1032 Kursansvarig: Gabriella Eliason

advertisement
Omtentamen: Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi 15hp Kurskod: MC1032 Kursansvarig: Gabriella Eliason Datum: 2015‐03‐07 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 84p Cellen, Metabolismen, Muskelfysiologi, cirkulationen och respirationen, 27p
Ben och leder, 2p
Histologi och embryologi, 8p
Nervsystemet,12 p
Sinnesfysiologi, 4p
Immunologi, 8p
Blodet, 4p
Endokrinologi, Mag-tarmkanalen, Urinvägarna, vätske- och syra-basbalansen samt reproduktionen, 19p
Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd: 85 % av totala poängen OBS! Ange svaren för respektive område på separata skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in. Skriv endast på ena sidan av arket. Lägg svaren i ett grönt omslag. Istället för lärares namn på gröna omslaget anges skrivområde, ex ”Blodet”. Totalt ska du använda 8 gröna omslag. Frågeformuläret får behållas av studenten. Lycka till! Cellen, Metabolismen, Muskelfysiologi, Cirkulation och Respiration
1. Cellmembranet utgör en viktig del av cellen
a) Beskriv hur cellmembranet är uppbyggt.
b) Ange en viktig funktion som cellmembranet har?
(2p)
(1p)
2. Det första steget i proteinsyntesen kallas för transkription.
a) Förklara vad som sker i detta steg
b) Vart i cellen sker detta steg?
(2p)
(1p)
3.
a)
b)
c)
Glukos spjälkas anaerobt i cellens cytosol.
Vad kallas denna process?
(1p)
Vad innebär det att processen är anaerob?
(1p)
I muskelcellen kan energiframställning ske anaerobt på ytterligare ett sätt. Vilket? (1p)
4. Förklara vad som avses då man inom muskelfysiologin pratar om en motorisk enhet.
Förklara också vad som skiljer en liten motorisk enhet från en stor, både i hur den är
uppbyggd och i funktion.
(3p)
5. I hjärtat finns segel- och fickklaffar.
a) Vilken funktion har klaffarna i hjärtat? (1p)
b) I vilken fas i hjärtcykeln (systole eller diastole) är segelklaffarna öppna och vad är det
som får dem att öppnas?
(2p)
6. Slagvolym och venöst återflöde hänger ihop.
a) Förklara vad man menar med begreppen slagvolym och venöst återflöde. (2p)
b) Ange två faktorer som påverkar det venösa återflödet. (2p)
c) Hur påverkas slagvolymen då det venösa återflödet ökar? Förklara mekanismen som
får slag volymen att förändras. (3p)
7. Hemoglobinets syremättnad vid olika syrgastryck kan avläsas i den s.k.
dissociationskurvan. Vad händer med kurvan då pH i blodet sjunker och vad får det för
praktisk betydelse? (2p)
8. Utandning är en passiv, dvs inte energikrävande, process. Förklara hur luft kan flöda ut ur
lungorna efter att vi andats in. (3p)
Ben och leder
1. Kalciferol är ett annat namn på ett vitamin som tillsammans med ett mineral stärker skelettet
och motverkar osteoporos hos vuxna. Vilket är vitaminet och vad heter mineralet? (2p)
Histologi och embryologi
1. Hur får en zygot sin näring under de första veckorna? (1p)
2. Vilka är de tre huvudkomponenterna i stödjevävnad? (3p)
3. Två grupper av celler bygger upp nervvävnaden, vilka och vilken uppgift har de? (4p)
Nervsystemet
1. För att en nervimpuls ska kunna ta sig från hjärnan till våra muskler krävs att nervcellerna har
en membranpotential. Det krävs också att nervimpulsen kan transporteras både i nervcellen och
mellan nervcellerna.
a. Är laddningen i en nervcell i vila positiv eller negativ? (1p)
b. Vilken typ av kanaler öppnas när impulsen tar sig fram i axonet? (1p)
c. Vilken viktig roll har myelinet? (1p)
d. Vad heter det område där signalen tar sig över till nästa nervcell? (1p)
e. Beskriv enkelt hur det går till. (2p)
2. Vårt nervsystem är fantastisk och ser till att samordna alla funktioner som krävs för att vi ska
må bra.
a. Från vilken del av hjärnan regleras vår andning och hjärtrytm? (1p)
b. Vad är lillhjärnans viktigaste funktion? (1p)
3. Sympatiska och parasympatiska nerver går till samma organ men effekten skiljer sig åt.
a.
Vad händer i kroppen när det sympatiska systemet aktiveras? (1p)
b.
Ge namn på en signalsubstans och en receptor i det sympatiska systemet. (2p)
c.
Är N vagus (nr:10) en sympatisk eller en parasympatisk nerv? (1p)
Sinnena
1. Vilket påstående nedan är korrekt angående omvandlingen av ljud i hörselorganet, det vill
säga hur ljudvågor blir till elektriska signaler? (2 p) (endast ett svarsalternativ).
a. trumhinna-hammare-städ-stigbygeln-ovala fönstret-scala vestibul-basilarmembrantectorial membran-hårcell
b. trumhinna-stigbygeln-städ-hammare-ovala fönstret-scala vestibuli-basilarmembrantectorial membran-hårcell
c. trumhinna-ovala fönstret-scala vestibul-hammare-städ-stigbygeln-basilarmembrantectorialmembran-hårcell
d. trumhinna-hammare-städ-stigbygeln-ovala fönstret-basilarmembran-tectorial membranscala vestibul-hårcell
e. trumhinna-hammare-städ-stigbygeln-ovala fönstret-hårcell-scala vestibulbasilarmembran-tectorial membran
2. Det sägs att alla katter är grå i mörker, vilket är relativt korrekt. Förklara varför objekt upplevs
som gråa/färglösa i mörker? (2 p).
Immunologi
1. Många av immunsystemets celler transporteras via blodkärlen för att ta sig till olika
vävnader och organ, men inte alltid och inte för alla celler, utan dessa kan transporteras
via ett annat kärlsystem. (4p)
a) Vad heter det andra kärlsystemet som cellerna kan transporteras i?
b) Vad heter vätskan i detta kärlsystem?
c) Förklara vad thoracic duct är och var den mynnar ut eller töms.
2. Immunförsvaret är uppbyggt av celler och en mängd olika proteiner med varierad
funktion. (4p)
a) Vad har antikroppar för funktion.
b) Förklara vad en cytokin gör och ge ett exempel på en cytokin.
Blodet
1. Redogör kortfattat hur en blödning stoppas från inträffad kärlskada till fibrinutfällning.
(3p)
2. Varför kan inte en person med blodgrupp 0 (noll) ta emot blod med blodgrupp A?
(1p)
Endokrinologi, Mag-tarmkanalen, Urinvägarna, vätske- och syra-basbalansen samt
reproduktionen
1. Katekolaminer:
(5p)
a) Vilka hormoner är katekolaminerna ett samlingsnamn för?
b) Varifrån insöndras dessa hormoner?
c) Vilka är de adrenerga receptorerna? (Minst två)
d) Vilka fysiologiska effekter utlöses när de adrenerga receptorer du
angivit stimuleras ?
2. Nefronet är njurens minsta funktionella enhet, berätta vad som händer i nefronets
olika delar:
(5p)
a) Glomerulus.
b) Proximala tubuli
c) Nedåtgående del av Henle`s slynga.
d) Uppåtgående del av Henle`s slynga.
e) Distala tubuli.
3. Vilken betydelse har följande elektrolyter och var hittar du dem fram för allt,
intracellulärt eller extracellulärt ?
(3p)
a) Kalium.
b) Natrium.
c) Calcium.
4. Var i mag-tarm kanalen hittar du lactealer och vad har de för funktion?
(2p)
5. Vad har FSH och LH för funktion hos mannen och hos kvinnan ?
(4p)
Download