Nyhetsbrev Hälsa i Sverige maj 2017

advertisement
Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända
23 maj 2017
UPPDRAG PSYKISK HÄLSA
Nyhetsbrev: Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända
Energi att jobba vidare
"Tack för en positiv dag som gav oss mycket energi att jobba
vidare!" skrev en av deltagarna om spridningskonferensen den 5
maj. Vi säger detsamma: tack till alla er som reste från hela landet
till Hotell Rival i Stockholm för att berätta om vårt gemensamma
arbete för den psykiska hälsan bland asylsökande och nyanlända!
Om du vill se någon del av konferensen igen, eller inte kunde vara
med, finns allting inspelat.
Hälsa i Sverige är nu i en regional spridningsfas. Landsting,
regioner och andra verksamheter arbetar aktivt med kunskapslyftet
som enligt beräkningar kommer att ha nått 20.000 medarbetare
vid årsskiftet 2017-18.
Kansliet på Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer och samordnar
verksamheten, och vi står redo att gå vidare med ett andra steg
i kunskapslyftet för kommunernas medarbetare om vi kan få en ny
överenskommelse och finansiering på plats.
Hälsningar,
Ing-Marie Wieselgren, programchef Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända
Lise & Gertrud stod för ett av flera uppträdanden under spridningskonferensen den 5 maj. Hela
konferensen finns inspelad med ljud och bild av hög kvalitet.
Uppskattad spridningskonferens 5 maj
Om du missade spridningskonferensen, eller vill se någon del igen, finns allting inspelat. Här är
länkar till några av de mest uppskattade inslagen:
Emil Jensen öppnar med dikt och musik
Anders Kessling – Lägesrapport från Regeringskansliet
Lise & Gertrud framför två låtar
Kassim Husseini – Min berättelse
Anna Sarkadi – Evidensbaserade metoder
Leo Razzak - Min berättelse
Ullakarin Nyberg - Att göra det bästa av en dålig situation
Jacke Sjödin sammanfattar på rim
Program, talarstöd och övrig information om konferensen
Så arbetar landstingen med Hälsa i Sverige på
hemmaplan
Landstingen har valt olika vägar och metoder för att implementera
programmet Hälsa i Sverige i sin egen verksamhet.
På bilden ser du Asyl- och integrationsteamet i region Jönköpings
län som berättar om hur de jobbar. Det finns filmer från många
olika regioner och landsting. Se filmerna här
Rapporten översatt till engelska
Nu finns slutrapporten för Hälsa i Sverige översatt i sin helhet till engelska, titeln är "Health in
Sweden for asylum seekers and newly-arrived immigrants". Läs rapporten här
Nya filmer om tandhälsa i Verktygsbanken
Med allt fler asylsökande i länet behövde folktandvården i
Värmland bättre strukturera tandvårdsbesöken. "Operation asyl"
består av ett screeningteam, ett profylaxteam och två
informationsteam.
Länk till information och film om Operation asyl
I Verktygsbanken hittar du också fem filmer om tänder och
munhälsa för dig som möter asylsökande och nyanlända. Tandhygienist Carin Klefbom från
Transkulturellt Centrum berättar vad du som möter barn, ungdomar och vuxna kan göra för att
tillgodose god tand- och munhälsa, och hur du tidigt kan uppmärksamma problematik kopplat till
tand- och munhälsa. Se filmerna om tänder och munhälsa
I Verktygsbanken hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad
hälsa för asylsökande och nyanlända. Alla kan dela med sig av goda fungerande exempel direkt i
verktyget, och vi på kansliet fyller hela tiden på med nya verktyg. Gå till Verktygsbanken
Nyheter i korthet:
Gömda i Sverige vittnar om psykisk ohälsa
Sveriges Radio har intervjuat 84 gömda personer. Flertalet vittnar om hur en pressad tillvaro lett till
psykiska besvär, alltifrån sömnproblem till självmordstankar. Läs mer och lyssna på reportaget
Nya medel till psykisk hälsa för unga i migration
Ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande verksamhet inom området
psykisk hälsa och suicidprevention hos barn och unga i migration kan söka bidrag via
Folkhälsomyndigheten, som har 10 miljoner kronor att fördela. Läs mer här
Studie om barn till flyktingföräldrar med PTSD
Ny studie av Nka (Nationellt kunskapscentrum anhöriga) om hur flyktingbarns hälsa och
välbefinnande påverkas när föräldrarna lider av post-traumatisk stress. Läs mer här
Asylsökande barn får mer vård för psykisk ohälsa
Asylsökande barn har mer vårdkontakter för psykisk ohälsa jämfört med andra barn, medan
däremot vuxna asylsökande har färre vårdkontakter än motsvarande åldersgrupp. Generellt har
asylsökande lägre vårdkonsumtion än övriga befolkningen, visar statistik från Västra
Götalandsregionen. Läs mer här
Prenumerera
Avsluta prenumeration
Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se
Telefon: 08-452 70 00
Tipsa en vän
Dela:
Download