Landshövdingen deltog i nytt energitillsynsprojekt

Landshövdingen deltog i nytt energitillsynsprojekt
Margareta Pålsson och Mercedes Assarsson diskuterade
Styrolutions energianvändning med Monica Carlsson,
kvalitets- och säkerhetsansvarig på företaget.
Länsstyrelsen Skåne drar under tillsynsveckan igång ett projekt för att minska
energianvändningen bland Skånes största företag. Landshövdingen deltog vid det
första besöket. Projektet är det första i sitt slag i landet.
– I Länsstyrelsens tillsynsarbete har vi inte tidigare ställt krav på företagens energianvändning,
som vi gör med utsläpp i vatten eller luft. Det vill vi ändra på med det här projektet.
Energianvändningen har också stor miljöpåverkan, säger Mercedes Assarsson.
Igår genomförde hon det första energitillsynsbesöket i projektet tillsammans med landshövding
Margareta Pålsson. De besökte Styrolution i Trelleborgs hamn, ett företag som tillverkar
styrenplast i stor skala.
Dubbla vinster
– Det här är ett intressant projekt. Här ägnar Länsstyrelsen sig åt en tillsyn som leder till vinster
för både samhälle och företag . Att minska energianvändningen kan företagen tjäna stora summor
på, säger Margareta Pålsson.
Styrolution visade sig vara ett bra exempel på vad som kan uppnås. Företagets vd Peter Andersson
berättade att Styrolution systematiskt arbetar med att energieffektivisera sina processer.
– Sedan 2010 har vi blivit 16,9 procent energieffektivare, säger Peter Andersson.
Länsstyrelsen Skåne är pilotlän i projektet. 2015 kommer fler länsstyrelser att följa efter. I
projektet ProEff 3 arbetar Länsstyrelsen Skåne för att sprida energitillsynen bland de skånska
kommunerna.