Schizofreni

advertisement
Schizofreni
Skönlitteratur
Grimsrud, Beate, En dåre fri 2011 (CD-bok)
Jonsson, Elgard, Tokfursten 1986
Thoris, Lars, Glasväggen eller Hur jag löste gåtan: en sann bok om schizofreni och särskilt
språkets betydelse i sammanhanget 2007
Biografier
Nylander, Hillevi, Jag fick barn - och hamnade på psyket! 2005
Pålsson, Berny, Känn pulsen slå 2008
Pålsson, Berny, Vingklippt ängel 2005
Westlund, Julia, Åren då jag bar skor 2009
Fakta
Ahnlund, Marie, Vår son har schizofreni: familjeröster 1999
Granqvist, Gösta, Från schizofreni till livslust 1997
Searles, Harold F., Samlade skrifter om schizofreni 2004
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards