Alla tresiffriga diagnoskoder

advertisement
Beskrivning
Diagnoskod
001
002
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
060
061
080
081
082
083
084
090
091
092
093
Allmänt
Utan symtom på sjukdom (frisk)
Ej fastställd diagnos
Foderleda / inappetens
Avmagring
Uttorkning/vätskebrist
Symtom på utmärgling
Coprofagi
Symtom på förgiftning
Förlamning
Nedsatt allmäntillstånd
Symtom på generell stelhet
Symtom på tumörsjukdom
Feber
Hypertermi (värmeslag, malign hypertermi)
Beteendeförändring
Lynnesfel
Kannibalism
Svansbitning
Vulvabitning
Huvudhackning
Kloakhackning
Tvångsrörelser
Vävning
Krubbitning
Fjäderätning, äggpickning
Fjäderplockning
Endotoxinchock
Chock
Shivering
Hälta
Belastningshälta
Rörelsehälta
Distal hälta
Proximal hälta
Rörelsestörning
Avvikande rörelsemönster (dålig travaktion)
Svullnad i ben
Svullen has
Ryggbesvär
Arbetsinsufficiens
Symtom på vanvård
Nedsmutsat djur
Komplikation till operation/behandling
Komplikation till kastration
Komplikation till injektion
Komplikation till ledinjektion
Komplikation till rektalisering
Död
Död avlivad
Död under tävling
Massdöd (fläktavbrott)
1(12)
Diagnoskod
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Symtom från cirkulationsorganen
Cirkulatorisk chock
Blåsljud u fastställd orsak
Kliniska tecken på hjärtsvikt (inkluderat komplikationer)
Arterit, akut
Tromboflebit, akut
Tromboflebit, kronisk
Lymfangit, akut
Lymfangit, kronisk
Blodbrist/anemi
120
121
122
123
124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Symtom från respirationsorganen
Hosta
Andningssvårighet/dyspné
Näsblod/epistaxis, övre luftvägar
Övre luftvägsinflammation, akut
Övre luftvägsinflammation, kronisk
Serös rinit/snuva
Purulent rinit
Luftsäcksinflammation, akut
Luftsäcksinflammation, kronisk
Bihåleinflammation/sinuit
Struppipning
Lunginflammation, akut
Lunginflammation, kronisk
bronkit, akut
bronkit, kronisk
Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Kvickdrag
Aspirationspneumoni
Transportsjuka/pleuropneumoni
Kronisk pleurit
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Symtom från digestionsorganen
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, munhåla,tänder, tunga
Tuggningsvårigheter
Tandproblem
Bettfel
Glatt bett (senilt)
Akut tandköttsinflammation/gingivit
Tandfraktur
Vargtand som interfererar med betsling
Vassa emaljåsar (utan munsår)
Skarpbett (med munsår)
Hakbett
Tandnötningsanomali
Vågbett
Munsår
Betsel/bett-relaterade skador
Foderinpackning tänder
Foderstrupsförstoppning
Mag- och tarmstörning
Diarré
Dysenteriliknande diarré
Kolik
Symtom på förstoppning
2(12)
Diagnoskod
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
210
211
forts. Symtom från digestionsorganen
Förstoppning/koprostas i tunntarm
Förstoppning/koprostas i blindtarm/cekum
Förstoppning/koprostas i tjocktarm/kolon
Sandkolik
Mekoniumförstoppning
Gaskolik
Krampkolik
Fölbrunstdiarré
Våmacidos
Trumsjuka
Löpmagsinpackning
Vänstersidig löpmagsförskjutning
Högersidig löpmagsförskjutning
Plingljud vänster sida
Plingljud höger sida
Löpmagsomvridning
Tarmlägesförändring
Upphängning av grovtarm på mjält-njurbandet
Inklämt pungbråck
Tarmframfall
Traumatisk retikuloperitonit (vasst)
Vagusindigestion (vagusskada vid "vasst")
Akut magkatarr/gastrit
Diarre-tarminflammation
Akut magtarmkatarr
Magsår/löpmagssår/ulcus ventriculi
Tarmflorerubbning
Våmstörning
Spädgrisdiarré
Treveckorsdiarré
Avvänjningsdiarré svin
Diarre- tillväxtgris
Krävdilatation (hängkräva)
Akut bukhinneinflammation/peritonit
Kronisk bukhinneinflammation/peritonit
Gulsot / Ikterus
Leverförfettning
212
213
214
216
217
218
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
Symtom från muskler, senor, skelett och leder
Selen/vitamin-E brist (muskeldegeneration)
Symtom på muskelömhet
Symtom på fläkning
Korsförlamning
Myosit, akut
Myosit, kronisk
Utvecklingsrubbn, tillväxtrubbn, sena, senskida, bursa
Senkontraktur
Eftergift i sena (genomtrampning)
Bursit, akut
Bursit, kronisk
Galla i senskida
Piphas
Ligamentös spatt
Ruptur av sena
Bursit (sek. till trauma)
3(12)
Diagnoskod
230
231
232
233
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
260
261
262
263
264
270
280
281
282
forts. Symtom från muskler, senor, skelett och leder
Slemsäcksinflammation, carpalled
Slemsäcksinflammation, hasled
Sårskada sena, senskida, bursa
Traumatiskt orsakad eftergift i ligament och senor
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, skelett
Felaktig benställning
Björnfot
Osteokondros
Benhinneinflammation, akut
Kronisk periostit (överben)
Senbensinflammation
Fissur
Fraktur
Patellaupphakning
Ansvällning av led
Galla i led (ökad mängd vätska i led)
Spatt
Smärta från led
Stelhet i led
Ledinflammation
Vrickning/distorsion
Lägesförändring av led
Sårskada med ledaffektion
300
310
311
312
313
314
315
316
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
Infektioner och parasiter
Symtom på infektionssjukdom
Virusinfektioner häst
Virusarterit (ekvin virus arterit, EVA)
Influensa, häst
Vesikulär stomatit (VS), häst
Infektiös anemi (häst)
Virusabort- fosterdöd/kastning
Rabies, häst
Virusinfektioner nöt/får/get
TSE- transmissible spongiform encefalopati (nöt, får, get)
BSE (Bovin spongiform encephalopati, Madcow disease)
Scrapie (får,get)
Nor98, får
Parainfluensavirus typ 3 infektion (PIV-3)
Boskapspest (Rinderpest)
Lumpy skin disease
Får- och getkoppor
Bluetongue
Leukos nöt
BRSV (Bovint respiratoriskt syncytialt virus)
Infektion med bovint herpesvirus 1 (IBR/IPV/IBP)
Elakartad katarralfeber
Coronavirusinfektion nöt/får/get
BVD Bovin virusdiarré
Kronisk BVD
BD Borderdisease
Hairy shaker - kronisk borderdisease
Maedi/Visna
CAE (Caprin Artrit och Encephalit, get)
Louping ill (akut encephalomyelit, flavivirus, får)
4(12)
Diagnoskod
342
343
344
345
346
347
348
349
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
forts. Infektioner och parasiter
Rabies infektion nöt/får/get
Mul- och klövsjuka (MK)
Rift Valley fever
AD (Aujeszkys dis, pseudorabies, Herpesvirus), nöt
Vesiculär stomatit (VS), nöt/får/get
Rotavirusinfektion, nöt/får/get
Peste des petites ruminantes
Smittsamt muneksem (Orf, får/get)
Virusinfektioner svin
Am.svininfluensa
Rotavirusinfektion svin
TGE (Transmissible gastroenterit, Coronavirus), svin
PED (Porcine epidemisk diarré, PED-virus)
Parvovirusinfektion, svin
PRRS (Porcint Repr. o Resp.Syndrom, togavirus)
SMEDI (Stillbirth and infert, enterovirus), svin
Afrikansk svinpest
Teschen/Talfan (sporadisk encephalomyelit,svin)
Aujeszkys sjukdom (AD), svin
Klassisk svinpest (Hog cholera)
Rabies infektion svin
Mul- och klövsjuka (MK), svin
SVD (Swine vesicular disease)
Vesikulär stomatit (VS), svin
Bluetongue, svin
Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS)
Virusinfektioner fjäderfä
Mareks sjukdom (MD hönslamhet,herpesv.)
Aviär encephalomyelit (epid.tremor, Picornav.)
Infektiös bronkit (Coronav. fjäderfä)
Infektiös bursit (Gumborosjukan, Birnav.)
Blåvingesjuka (CAA Chicken anemia agent)
Inklusionskropps-hepatit (IBH Adenov. fjäderfä)
Newcastle disease (NDV)
Infektiös laryngotracheit (ILT,herpesv. fjäderfä)
TRT/SHS (Turkey rhinotracheitis/swollen head syndrome)
EDS (egg drop syndrome)
Fågelkoppor
Rotavirusinfektion hos höns
AIV, fjäderfä
Reovirus-infektion, fjäderfä
Paramyxovirus, ej NDV
Aviär leukos, ej Mareks sjukdom
Bakteriella infektioner
Sårinfektion
Böld (abscess)
Blodförgiftning
Salmonellainfektion
VTEC/EHEC
E.coli infektion (enterit, ödemsjuka svin mfl.)
Benaktinos
Mjukdelsaktinos/actinobacillos/strålsvamp
Botulism
Stelkramp
Borreliainfektion
5(12)
Diagnoskod
412
413
414
415
416
417
418
419
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
447
448
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
470
forts. Infektioner och parasiter
Rhodococcus equi infektion (pneumoni / artrit mm)
CEM (Taylorella equigenitalis)
Fölsjuka/sepsis
Kvarka
Anaplasmos (fd granulocytär ehrlichios)
Mykoplasmahosta (får)
Clostridios
Clostridium perfr.typ A (enterotox.lamm,nekr.enterit höns)
Vaktelsjuka hos höns/nekrotiserande enterit
Clostridium perfr typ C (smitts tarmbrand,svin)
Frasbrand (Cl.chauvoei,black leg disease)
Pasteurellos
Tuberkulos
Q-fever (Queenstand fever, Coxiella burnetti)
Mjältbrand
Necrobacillos
Campylobacter fetus infektion
Transportsjuka svin
Atrofisk rinit (Bordetella br./Past.multocida,nyssjuka svin)
Elakartad lungsjuka (Actinobacillus pleuropneumoniae,svin)
Rödsjuka (erysipelas)
Dysenteri
PIA (Porcine intest.adenomatos,Campylobact.inf.svin.(höns)
Infektiös coryza (hönssnuva, Hemophilus paragallinarium)
Hönskolera (Pasteurella)
Hönspest (Salmonella pullorum)
Paratuberkulos
SEP (swine enzoot.pneumoni)
Brucellos/smittsam kastning
Listerios
Lawsonia infektion
Fotröta, Dichelobacter nodosus
Kutan streptotrikos
Svartskorv/svarteksem
Fjäderfollikulit
Svampinfektion
Ringorm/dermatofytos
Symtom på parasitär sjukdom
Parasitär sjukdom, magsäck tarm
Spolmask
Blodmaskar
Lungmaskinfektion
Parasitär sjukdom (ostertagios, teladorsagios)
Haemonchus (H.contortus får,get)
Nematodirus
Bandmaskar
Parasitär sjukdom - coccidios
Toxoplasma
Neospora
Parasitär sjukdom-giardiasis
Sommarsjuka (babesios)
Parasitär sjukdom - cryptosporidios
Stora leverflundran (Distomatos, Fasciola hepatica)
Lilla leverflundran (Dicrocoelium dentriticum)
Skabbangrepp
6(12)
Diagnoskod
471
472
473
474
475
476
forts. Infektioner och parasiter
Lusangrepp
Päls-/fjäderät lus (Tricodectes,Bovicola,Damalinia, Menopon)
Fluglarvangrepp (Myiasis)
Fårstynglarv (Oestrus ovis)
Styngflugelarver (häst)
Knottangrepp
500
505
510
511
512
513
515
516
517
518
520
521
522
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
550
551
560
570
571
572
Störningar i ämnesomsättningen, förgiftningar m.m.
Symtom på metabolisk sjukdom
Gikt (hyperurikemi, fjäderfä)
Kalvningsförlamning
Förlamning - utfodringsbetingad pares
Hypocalcemi u fastställd orsak
Dräktighetsförlamning (hypocalcemi)
Beteskramp/stallkramp (Hypomagnesemi)
Proteinrubbningar
Hypogammaglobulinemi
Onormala blodlevervärden
Acetonemi
Nervös acetonemi
Dräktighetstoxikos (acidos, leverförfettning)
Avmagring pga underutfodring
Sjukdomar pga vitamin / mineralrubbningar
Vitamin D brist (Rakitis)
Järnbrist
Kopparbrist
Koboltbrist
Läkemedelsbiverkning
Växttoxinförgiftning
Ekollonförgiftning
Fodermedelsförgiftning
Kraftfoderförätning
Mineralförgiftning
Toxic fat (ödemsjuka, höns)
Blyförgiftning
Koksaltförgiftning
Kopparförgiftning
Gödselgasförgiftning
Ormbett
Insektsbett/stick
Symtom på allergisk sjukdom
Anasarka
Symtom på hormonell sjukdom
Nedsatt tillväxt
Pellesyndromet (nedsatt tillväxt, svin)
Nedsatt tillväxt ("Pellekalv")
600
601
602
603
604
605
606
Störningar i reproduktion och laktation
Brunstig
Utebliven brunst
Tyst brunst
Symtomlös omlöpning
Nymfomani
Parningsproblem, hondjur
Svag könsdrift
7(12)
Diagnoskod
607
608
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
660
661
662
663
664
665
666
forts. Störningar i reproduktion och laktation
Betäckning- oplanerad
Tvillingdräktighet
Reproduktionsstörning
Äggstockscysta
Follikelcysta
Cystisk gulkropp
Cystisk endometriehyperplasi
Abort
Värpnöd
Stenfoster
Mjölkstockning
Agalakti
Juverinflammation, akut
Juverinflammation, kronisk
Juverinflammation, subklinisk (höga celltal)
Juverinflammation- återkommande
Juverinflammation med kallbrand
Juverinflammation- blodförgiftning/förgiftning
Juverinflammation- kronisk som akuteriseras
Juverböld
Juveraktinos (strålsvamp)
Spenskada utan juverinflammation
Spenskada med juverinflammation
Spenvårtor
Flytningar
Livmoderinflammation, akut
Livmoderinflammation, kronisk
MMA (Agalacti, grisningsfeber, svin)
Juverödem
Kvarbliven efterbörd
Äggledarinflammation
Förlossningshysteri
Primär värksvaghet
Sekundär värksvaghet
Felläge av foster
Stort foster
Trånga fostervägar
Bristande cervixdilatation/ringwomb
Slidframfall
Livmoderframfall
Livmoderomvridning
Skada förlossningsvägar
Sårskada, vulva
Livmoderruptur
Ligamentruptur juver
Spenförträngning- förvärvad
Spensår/bitsår på spenarna
Juversår
Missbildning, könsorgan hondjur
Hermafroditism, hondjur
Freemartinism
Missbildad spene
Högt membran, spene/ar
Lågt membran, spene
Outvecklad spenkanal
8(12)
Diagnoskod
667
668
670
680
681
682
683
684
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
forts. Störningar i reproduktion och laktation
Extraspenar
För litet antal spenar
Könsjukdom, hondjur
Betäckningsoförmåga
Kryptorkism / monorkism
Testikelinflammation
Akut förhudsinflammation/balanopostitis
Traumatiska/mekaniska skador, könsorgan handjur
Könsjukdom, handjur
För tidigt födda/svaga
Hypotermi, nyfödda
Fläkgris
Skakgris
Missbildad avkomma
Klumpfot
Navelblödning
Svartfoster
Navelinfektion
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
Trauma
Ospecifika traumatiska / mekaniska skador
Trafikskada
Blixtnedslag
Skadad av inredning i box, spilta el bås
Skadad vid brand/eldsvåda
Köldskada
Skadad av djur
Skadad av tamdjur
Skadad av häst
Skadad av hund
Skadad av katt
Skadad av tjur/ko
Skadad av får/get
Skadad av svin
Skadad av vilda djur
Skadad av björn
Skadad av varg
Skadad av lo
Skadad av rovfågel
Skadad av vildsvin
Skadad av älg/älgskräck
Dödad av djur
Dödad av tamdjur
Dödad av häst
Dödad av hund
Dödad av katt
Dödad av tjur/ko
Dödad av får/get
Dödad av svin
Dödad av vilda djur
Dödad av björn
Dödad av varg
Dödad av lo
Dödad av rovfågel
Dödad av vildsvin
9(12)
Diagnoskod
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
forts. Trauma
Skadad av människa
Dödad av människa
Sårskada, hud
Skärsår, hud underhud
Kontusion (krossår), hud underhud
Stångningsskada
Sticksår, hud underhud
Skadad av taggtråd/elstängsel/staket
Sårskada, leden involverad
Trycksår / liggsår, hud underhud
Stakningsskada
Svallkött, hud underhud
Skada av bindsle/halsrem/grimma
Bogbladssår
Ljumsksår
Svansskada
Traumatiska skador klo, hov, klöv
Spiktramp
Balltramp
Sår kronrand
Sömstick
Traumatisk skada, horn
Främmande kropp (corp al)
Traumatiska/mekaniska skador, muskulatur
800
801
802
803
Missbildningar
Missbildning
Navelbråck
Medfött pungbråck
Missbildning horn
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
Symtom från urinorganen
Symtom på njursvikt
Blod i urinen, hematuri
Urinträngningar u fastställd orsak
Urinsten nedre urin vägar
Urinvägsinfektion
Urinblåseruptur
Urinblåseprolaps
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, urinblåsa/uretra
Akut pyelonefrit
Kronisk pyelonefrit
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
Symtom från nervsystemet
Symtom på neurologisk sjukdom
Ataxi
Traumatiska/mekaniska skador, perifera nerver
Radialispares (traumatisk)
Nervskada efter förlossning
Tuppspatt
Akut hjärnhinneinflammation, meningit
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, multifokalt nervsystem
Kramptillstånd, okänd orsak
CCN (Cerebrocortikal nekros)
10(12)
Diagnoskod
850
851
852
853
854
855
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
Symtom från öron och ögon
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, ytteröra/öronlapp
Kroniska inflammationstillstånd, ytteröra/öronlapp
Equine aural plaque
Traumatiska/mekaniska skador, ytteröra/öronlapp
Blodöra
Öronskador av ID-märken
Sår övre/nedre ögonlock
Lägesförändringar ögonlock/3:e ögonlock
Inåtrullat ögonlock/entropion
Atresi eller annan obstr av tårkanalsöppning i näsborre
Ögoninfektion (Pink eye) - Moraxella bovis/ovis
Konjunktivit, akut
Konjunktivit, kronisk
Keratit, akut
Keratit, kronisk
Traumatiska hornhinnesår, ej perforerande
Traumatiska hornhinnesår, perforerande
Hornhinnesår
Uveit, akut
Uveit, kronisk
Symtom på blindhet/nedsatt syn
Bulbprolaps (inklusive traumatisk)
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
920
921
922
923
924
925
926
927
930
931
932
933
Symtom från hud, klövar och hovar
Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hud underhud
Klåda
Blodutgjutning/hematom
Ödem, hud underhud
Ventrala subkutana ödem
Akut icke-infektiös inflammation, hud
Juvereksem
Kronisk hudinflammation
Fistel, hud underhud
Mankfistel
Nässelutslag/urtikaria/angioderma
Knottallergi
Fotosensibilitet
Papillom
Melanom
Sarkoid/inkar, hud underhud
Revorm (Pityriasis rosea, svin)
Mugg/rasp
Sommareksem
Förvuxna hovar
Förvuxna klövar
Patologiska hovformer
Korkskruvsklöv
Bredklöv (får)
Hovbroskförbening
Dålig hornkvalite, klo, hov, klöv
Klövassymmetri
Fång/laminitis
Förlossningsfång
Hovbenssänkning, -rotation
Kronisk fång/laminitis
11(12)
Diagnoskod
934
935
936
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
959
forts. Symtom från hud, klövar och hovar
Klövsulesår (pododermatitis circumcripta)
Läderhudsblödning/stengalla
Digital dermatit
Klövspaltsinflammation, -flegmon, panaritium
Klövspaltseksem/dermatit, interdigital dermatit
Hovböld
Strålröta
Klövröta
Klövböld
Fotsår/fotböld fjäderfä
Bärrandsröta
Hålvägg
Vårtigt eksem, klövar (verrukös dermatit)
Hovspricka
Sulömhet
Hovkapselavlossning
Limax
Främmande kropp i hov
Klövkapselavlossning
Klövskada
Dubbelsula
Klövsjukdom
12(12)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards