Instuderingsfrågor HINDUISM HT10 1. Vad kallar Indier sin religion

advertisement
Instuderingsfrågor
HINDUISM
HT10
1. Vad kallar Indier sin religion?
2. Vad karaktäriserar hinduismen?
3. Vad vill man bli befriad från efter sin död?
4. Vilka tre vägar till befrielse finns det?
5. Vilka är hinduismens
skrifter?
6. På vilket sätt är hinduismen panteistisk, monoteistisk, ateistisk men också
polyteistisk?
7. Hur många gudar finns det i hinduismens gudavärld? Vilka är de viktigaste gudarna?
Beskriv tre av dem.
8. Diskutera en hindus väg till frälsning! Använd begreppen Samsara, Karma, Atma och
Dharma när du diskuterar.
9. Vad innebär kastsystemet?
10. Vilka fyra nivåer finns i Kastsystemet?
11. Vad hette den store frihetskämpe som kämpade för ett jämlikare samhälle och för
Indiens självständighet?
12. Finns det något som tilltalar dig i hinduismen?
Vad i så fall, och varför?
13. Förklara begreppen
• Brahman
• Atman
• Maya
• Samsara
• Karma
• Dharma
• Moksha
Download