Faktablad Swedbank Group

advertisement
Faktablad Swedbank Group
december 2009
Vilka vi är
Swedbank är den ledande banken i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Banken noteras på OMX Nordiska
Börs i Stockholm på Nordic Large Cap. Swedbank grundades 1820, då Sveriges första sparbank grundades.
Huvudkontor
Swedbanks huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.
Nyckeltal den 31 december 2009
Sammanlagda tillgångar:
SEK 1 795 mdr
Rörelseresultat:
SEK -9 461 milj (jan – dec 2009)
Total utlåning till allmänheten: SEK 1 291 mdr
Förvaltad fondförmögenhet: SEK 676 mdr
Avkastning på eget kapital:
Neg.
Kundgrupper och verksamhet
Vi erbjuder ett komplett sortiment av lättanvända finansiella tjänster till konkurrenskraftiga priser som
sparkonton, hypotekslån, försäkringar, kreditkort, lån, pensioner och placeringar för privatpersoner, företagskunder och organisationer.
Internationell räckvidd
771 kontor i sex länder
– Sverige 381
– Estland 68
– Lettland 59
– Litauen 99
– Ryssland 8
– Ukraina 156
Uttagsautomater
Svensk bankrörelse:
802
Baltisk bankrörelse:
1 369
Internationell bankrörelse: 250
Vision
Swedbanks vision är att bli den ledande finansiella institutionen på de marknader där vi är verksamma.
Utdrag från strategi
Swedbank skapar värde genom sin förmåga att bygga starka kundrelationer på befintliga marknader och
förmågan att växa både på nya geografiska marknader och i nya kundsegment, i kombination med kostnadseffektivitet och väl avvägd riskhantering.
Hemmamarknader
Sverige, Estland, Lettland och Litauen.
Övriga marknader
Danmark, Finland, Norge, USA, Luxemburg, Kina, Japan, Spanien, Ukraina och Ryssland.
Faktablad Swedbank Group
© Swedbank AB 2009
Kunder
Cirka 9,5 miljoner privatkunder och ca 550 000 företagskunder
– Sverige 4,1 milj privatkunder varav 2,7 milj Internetkunder
– Estland 1,2 milj privatkunder varav 0,9 milj Internetkunder
– Lettland 0,9 milj privatkunder varav 0,8 milj Internetkunder
– Litauen 3,2 milj privatkunder varav 1,2 milj Internetkunder
– Ukraina 0,1 milj privatkunder
Anställda
Cirka 19 000
– Sverige 8 480
– Estland 2 619
– Lettland 1 846
– Litauen 2 485
– Ryssland 570
– Ukraina 2 880
Service Leadership
Lokal närvaro, tillgänglighet och lättanvända tjänster är en hjärtesak för vår verksamhet.
Financial forefront
Vi vill förenkla livet för våra kunder. Därför ligger vi i framkant när det gäller produkt- och tjänsteutveckling
inom den finansiella sektorn. Vi siktar på att befinna oss i den finansiella förgrunden och att införa ett nytt
tänkande.
Responsible Presence
Hållbar utveckling är en integrerad del av vår dagliga verksamhet. Vi har både ett starkt socialt engagemang
och en hängivenhet för den miljö i vilken vi alla arbetar och lever. Vi sätter värde på att ha en ansvarsfull
närvaro inom de marknader där vi är verksamma.
Vår svenska rörelse är miljöcertificerad enligt ISO 14001.
Vår historik
1820 Den första svenska sparbanken grundas i Göteborg.
1915 Den första svenska jordbrukskassan grundas i Stockholm.
1942 Sparbankernas Bank bildas som de olika sparbankernas centralbank.
1958 Jordbrukets Bank bildas som centralbank för jordbrukskassorna.
1991 12 regionala jordbrukskassor går samman för att bilda Föreningsbanken.
1991 Hansabank grundas i Estland.
1992 Genom ett samgående mellan 11 regionala sparbanker bildas Sparbanken Sverige.
1994 Föreningsbankens aktier noteras på Stockholms Fondbörs.
1995 Sparbanken Sveriges aktier noteras på Stockholms Fondbörs.
1995 Hansabank startar verksamhet i Lettland.
1996 Hansabank förvärvar 100 procent av Deutsche-Lettische Bank i Lettland.
1996 Hansabank startar verksamhet i Litauen.
1997 Sparbanken Sverige och Föreningsbanken går samman för att bilda FöreningsSparbanken.
1997 Hansabank förvärvar en andel i estniska banken Hoiupank.
1999 Swedbank förvärvar mer än 50 procent i Hansabank.
2002 Hansabank startar verksamhet i Ryssland.
2004 Hansabank förvärvar Kvest Bank i Moskva.
2005 Swedbank förvärvar 100 procent i Hansabank.
2006 Årsstämman beslutar att ändra bankens namn till Swedbank.
2007 Swedbank förvärvar TAS-Kommerzbank (”TAS”) i Ukraina.
Faktablad Swedbank Group
© Swedbank AB 2009
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards