Ralphs bilder

advertisement
Health Literacy
Att styra och leda mot hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Ralph Harlid
Beställardirektör, Västra Götalandsregionen
Ordförande, Nätverket Uppdrag Hälsa
• Riktlinjer
Vad är bäst för samhället
• Hälsofrämjande insatser
• Ersättning
• Avgifter
• Strukturer
• Health literacy
• Utbildning
Vårdgivare
Vad är bäst för patienten
Patient
Vad är bäst för mig
Health Literacy
De kognitiva och sociala
färdigheter som bestämmer
motivation och förmåga hos en
person att söka upp, förstå och
använda information på ett sätt
som främjar en god hälsa
Förmågan hos professionen och
kapaciteten i sjukvårdssystemet
att stödja och aktivt uppmuntra
effektiva sociala, politiska och
individuella insatser för hälsa
Behov
Undersökt område
KOL
Stroke
Hypertension
Obesitas
Bröst cancer
Cervix cancer
Cancer överlevare
Fallprevention
Ångest/depression
Bipolär sjukdom
Uppdrag
Uppföljning
Behov
Undersökt område
Uppdrag
Avvikelse från riktlinjer
Vårdgivarna
KOL
√
Stroke
√
Hypertension
√
Obesitas
√
Bröst cancer
√
Cervix cancer
√
Cancer överlevare
√
Fallprevention
√
Ångest/depression
√
Bipolär sjukdom
√
Uppföljning
Behov
Uppdrag
Uppföljning
Avvikelse från riktlinjer
Vårdgivarna
Bristande följsamhet
Patienterna
KOL
√
√
Stroke
√
√
Hypertension
√
√
Obesitas
√
√
Bröst cancer
√
√
Cervix cancer
√
√
Cancer överlevare
√
√
Fallprevention
√
√
Ångest/depression
√
√
Bipolär sjukdom
√
√
Undersökt område
Tydliga uppdrag för hälsofrämjande möten
Öka följsamhet till riktlinjer hos vårdgivarna
•
Beställ och betala för aktiviteter som beskrivs i riktlinjerna.
•
Beställ ökad kunskap i befolkningen om deras rättigheter och
hur de ska konsumera hälso- och sjukvård (Health literacy)
Ökat hälsofrämjande förhållningssätt i befolkningen
•
Beställ och ersätt hälsofrämjande insatser
•
Ersätt för ökat deltagande i hälsofrämjande program
•
Ersätt för insatser som ökar Health Literacy i befolkningen
Aktiviteter
Resultat
Vårdgivare: Betala för
Befolkning/patienter: Ökad Health literacy
Deltagande i hälsofrämjande
aktiviteter
Information om rättigheter
• Fysisk aktivitet på recept
• Psykosocialt stöd till cancer patienter
• Rökavvänjningsprogram
• 24-timmars diagnostik vid hypertoni
• Fetma program
• Deltagande i screening program
• Stroke rehabilitering
• Deltagande i HPV vaccination
• KBT i primärvården
• Följsamhet till hypertoni behandling
• Samordnade vårdplaner i psykiatrin
Download