PowerPoint-presentation

advertisement
Akuta tillstånd hos barn
Steven Lucas
Barnläkare
Vilka möter barn och ungdomar
akut?
• Ambulanspersonal
• Husläkare
• Distriktssköterska/BVC
• Barnakutmottagning
• Akutmottagning
• Närakut
• Öronklinik
• Infektionsklinik
Vilka akuta tillstånd ser vi hos
barn?
• Infektioner
• Skador
• Mag-tarmsymtom
• Astma/allergier
• Krampanfall
• Svimning/kollaps
• Förgiftning/intoxikation
• Misstänkt misshandel/övergrepp
Hur gör vi?
• Anamnes
• Status
• Utredningar
• Behandling
• Allvarliga situationer – snabba insatser
Infektioner
• Spektrum från banal förkylning till
livshotande hjärnhinneinflammation
• Nyfödda (särskilt för tidigt födda) mest
känsliga
• Små barn har ofta diffusa symtom
• Vid misstanke om allvarlig infektion –
snabbt omhändertagande,
stödbehandling (vätska,
febernedsättande), utredning, riktad
behandling (antibiotika mm)
Skador
• Sårskador
• Benbrott
• Brännskador
• Skallskador
• Multitrauma
• Viktigt att fundera på eventuell
misshandel
Mag-tarmsymtom
• Diarré, förstoppning, kräkningar, magont,
halsbränna, tarmblödning, ätsvårigheter,
aptitlöshet
• Viktigt att fråga om utlandsvistelse
• Noggrann anamnes
• Tillväxtkurva!
Astma/allergier
• Bland de vanligaste anledningar till
kontakt med barnläkare
• Små barn – förkylningsutlöst astma,
eksem, matallergier (mjölk)
• Större barn – allergisk astma,
ansträngningsutlöst astma,
säsongsbundna allergier (pollen),
djurallergier
• Viktigt att ge bra grundbehandling av
astma för att undvika akuta anfall
Krampanfall
• Feberkramper vanligast
– Barn under 5 år
– Ofarligt (men traumatiskt för föräldrarna)
– Viktigt att utesluta allvarlig infektion
• Epileptiska kramper
–
–
–
–
Oftast upprepade anfall
Fokala respektive generella anfall
Växer ibland bort – barnepilepsi
Behandling för att undvika anfall
Svimning/kollaps
• Oftast hos tonåringar
• Föregås oftast av svimningskänsla
• Blodtrycksfall som ger kortvarig
medvetslöshet, ibland även kramper
• Vanligtvis godartat
• Viktigt att utesluta hjärt- kärlsjukdom,
epilepsi, infektion, vätskebrist, blodbrist,
diabetes, förgiftning/intoxikation etc.
Förgiftning/intoxikation
• Små barn – får i sig läkemedel,
rengöringsmedel, lösningsmedel mm i
samband med lek och utforskande
• Tonåringar
– Bristande erfarenhet leder till
alkoholförgiftning
– Experimenterande med eller missbruk av
droger
– Medveten intoxikation med läkemedel,
alokohol, droger, ibland i kombination
– Viktigt att anmäla till socialtjänsten och BUP
Misstänkt misshandel/övergrepp
• Inte alltid uppenbart – fråga vid
misstänkta skador
• Yngre barn – ofta i samband med
överlämning
• Tonåringar – framförallt flickor utsatta för
sexuella övergrepp
• Noggrann medicinsk handläggning
• Anmälan till socialtjänsten viktig
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards