tala och lyssna

advertisement
INNEHÅLL
• Tala och lyssna – en väg till närhet
• Vad är kommunikation?
• Samtal på olika nivåer
• Hur talar jag?
• Att samtala med sig själv
• Hinder för samtal
• Nivåer av lyssnande
• Viljan att lyssna
• Utveckla din förmåga att lyssna
• Kontrollera att du hörde rätt
• Goda ord öppnar öronen
• Ansikte mot ansikte
ORDSPRÅKSBOKEN 25:11
” Som guldäpplen i silverinfattning är ord som yttras i
rättan tid."
TALA OCH LYSSNA – EN VÄG TILL
NÄRHET
• Växelverkan behövs för att vi ska kunna uppleva närhet
• Regelbundna samtal håller vägen öppen till närheten
• Lyssna med avsikt att förstå varandra
• För att sköta gemensamma angelägenheter måste vi kunna
både tala och lyssna
VAD ÄR KOMMUNIKATION?
Jag
Hinder för att tala och lyssna
Du
Hinder för att tala och lyssna
Meddelande,
det som sägs
Störningar
SAMTAL PÅ OLIKA
NIVÅER
Samtal på
djup nivå
Uttryck för
känslor och önskningar
Samtal om värderingar
Diskussion
Småprat (small talk)
Det är en sak som stör mej.
Jag skulle vilja tala om det fast
det inte är lätt för mej.
Jag blev glad över att du hade skött saken
för mej. Nu sku jag vilja ha dej här
bredvid mej i soffan.
För mig är det viktigt att freda söndagen
som vilodag och umgås med familjen.
Vi borde göra en butikslista.
Vad ska vi äta? Jag var annars
hos tandläkaren i dag.
Hör du, den nya bilen spann som en katt
i morse och solen sken.
Du ska se att våren kommer.
HUR TALAR JAG?
Tar jag för mycket ansvar då jag talar?
• Du och vi -språk
Tar jag för lite ansvar då jag talar?
• Passivform, att gömma sig bakom andras åsikter
Talar jag för mig själv?
• Jag -språk
ATT SAMTALA MED SIG SJÄLV
• Det är viktigt att kunna föra ett inre samtal,ett samtal med mig
själv
• De här samtalen hjälper oss på flera sätt:
Vi blir mer klara över vad vi tänker och känner och vill
Vi kommer underfund med vad vi vill tala med partnern om
Vi kommer underfund med vad vi inte vill tala med partnern om
Vi blir kvar i vår egen föreställning om det vi tänker på
HINDER FÖR
SAMTAL
Jag orkar inte
Du förstår ändå
bena och gräva
inte. i saker på det
här sättet.
Jag tycker inte om
Det är en
då du blir krävandeevighet sen vi talade.
och pressande. Vad det är svårt
att börja.
Inte i dag.
Nån annan gång.
Det leder bara
till gräl. Sen surar du
i flera dagar.
Du är inte intresserad.
Du orkar ändå inte lyssna.
Jag låter
skrattretande.
Jag vill inte
göra dej orolig.
Det jag säger
duger ändå inte.
Jag kan inte tala.
Jag vet inte ens
var jag ska börja.
FRÅGOR ATT FUNDERA PÅ
• Vad har du lätt för att tala om med din partner?
• Hurdana hinder för samtal känner du igen i dig själv?
NIVÅER AV LYSSNANDE
• Olika nivåer för samtal förutsätter olika slags lyssnande
• Nivåerna varierar allt mellan att lyssna med ena örat till att lyssna
med inlevelse
• I sådant som är viktigt kan man be den andra koncentrera sig på
att lyssna
VILJAN ATT LYSSNA
• Att lyssna är ett val
• Det viktigaste hörselorganet finns i hjärtat
• Att lyssna är ett sätt att visa kärlek
UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT
LYSSNA
Bli bättre på det här
• Avbryt det du håller på med
• Var närvarande
• Se i ögonen
• Håll den egna munnen stängd
• Kontrollera att du hört rätt
Undvik det här
• Tala i munnen på den andra
• Avbryta
• Tolka
• Ge råd
• Ständigt frågande
KONTROLLERA ATT DU HÖRDE
RÄTT
Accepterande (5)
Korrigerad feedback
(4)
Korrigering (3)
Feedback (2)
Det som sägs (1)
GODA ORD ÖPPNAR ÖRONEN
• Kritik stänger öronen
• Positiv feedback gör att de öppnas
• Man kan ge feedback om partnern vad gäller:
Handlingar och förmågor
Karaktärsdrag och attityder
Utseende och klädsel
FRÅGOR ATT FUNDERA PÅ
• Vilken är din styrka som lyssnare?
• Vad kunde du göra för att bli en bättre lyssnare?
ANSIKTE MOT ANSIKTE
• Parförhållandet utmanar till diskussion ansikte mot ansikte, på
samma sätt kallar Gud människan till ett Jag – Du -förhållande
Gud, hjälp mig att avstå
• Gud lyssnar när människan talar
från mina försök att
• Då Gud talar svarar människan "här är jag"
förändra min make.
Hjälp mig att visa kärlek
utan krav.
Gud, hjälp mig att tala
och ge mig öron som hör.
Hjälp mig att avstå från
att barnsligt önska att
min make kan läsa mina
tankar.
Download