kriterier för åhs- finansierad infertilitetsbehandling

advertisement
KRITERIER FÖR ÅHS- FINANSIERAD INFERTILITETSBEHANDLING

För att en infertilitetsutredning ska påbörjas krävs minst 1 års ofrivillig barnlöshet. Undantag
görs om det finns en känd medicinsk orsak till infertiliteten.

Par i relation som varat minst 2 år. Vara sammanboende eller gifta och skrivna på gemensam
adress samt även bosatta på Åland sedan minst 2 år tillbaka. Om en kvinna fyllt 36 år eller
partnern 53 år gäller gemensamt boende sedan minst lår.

Åldersgräns: kvinnan som ska bära barnet 25-39 år, partnern 25-55 år (åldersgränserna
innebär att en utredning ska påbörjas innan kvinnan fyllt 39 år och partnern 55 år).
Behandlingar påbörjas inte om kvinnan fyllt 40 år. Då paret redan har plockade ägg eller
nedfrysta embryon accepteras en högre ålder.)

Det är enligt lag förbjudet att behandla om den ena partnern i förhållandet är gift med någon

Hälsa och liv får inte riskeras av en graviditet.

En eller båda i paret är barnlösa (varken biologiska eller adopterade barn)

Icke-rökare

Drogfria

Inget psykologiskt eller socialt hinder för föräldraskap föreligger

BMI under 35 hos kvinnan

Ingen i paret är steriliserad

3 stimuleringar/par

FSH (Follikelstimulerande hormon) under 15 mIU/ml (icke klimakterisk) AMH (Anti-mulleriskt
hormon) över 0,3 ng/mI.

I vissa fall kompletteras infertilitetsutredningen med bedömning av läkare i berörd
specialitet, psykolog eller kurator.
Egenfinansierad behandling kan fås på privata infertilitetskliniker som kan ha andra kriterier än
ovanstående.
Ålands hälso- och sjukvård/BB-gynekologikliniken/2015_10
1/1
Download