Säker arbetsplats!

advertisement
Safety
Säker arbetsplats!
HAKI Safety förhindrar olyckor på tex flerbostadshus och industribyggnader.
Nytt användningsområde
för våra grundkomponenter
Skyddar mot fallolyckor under byggtiden
Nu kan du enkelt montera ett t illfälligt
fallskydd på bjälklag och balkonger. Allt Det enda du behöver komplettera dina grundkomponenter med är universalfäste, skruvfot,
du behöver är fyra nya komponenter – grindhållare och räckeshållare. Du behöver inga
nya stolpar. Du bara monterar spira FSSH 1000
resten har du redan!
HAKI Safety är ett smart fallskydd för dig som redan
har våra ställningar på din arbetsplats. Med några
enkla komponenter får du ett komplett skydd på tak,
bjälklag, balkonger och prefabricerade väggar.
på ett fäste och använder som räckesstolpe. Som
skydd använder du skyddsgrind med nät SGF eller
skyddsräcksram GFL kombinerat med fot list. Sen är
det klart! Arbetsplatsen är skyddad mot fallolyckor.
En leverantör är allt du behöver – HAKI.
Dessa grundkomponenter har du redan
Skyddsräcksram
Med fjäderlås
Skyddsgrind med nät
Steglöst justerbar i höjd
Fotlist trä
Spira
Rördiameter 48 mm. Byglar på
samma nivå. Spirskarv med tapp
Fyra komponenter att haka i
Universalfäste
Skruvfot
Grindhållare SGF
Räckeshållare GFL
7155141 (8,1 kg)
7155140 (1,6 kg)
7053108 (4,3 kg)
7053109 (1,8 kg)
Universalfästet kan användas på valvkanter, väggtoppar eller liknande. Det kan
monteras horisontellt eller vertikalt som
fäste för spiran. Det har en kraftig självrensande gänga och är avsett för materialtjocklekar på 70-370 mm.
Skruvfoten fäster du enkelt på valv eller
andra horisontella ytor av betong. Fotens
M16-skruv monteras i en ingjuten eller förmonterad hylsa.
Skulle avståndet eller vinkeln mellan ett par spiror
inte fungera med modulmåtten på räckena, använder du en grindhållare för SGF eller en räckeshållare för GFL. Hållarna gör det möjligt att steglöst placera nästa spira på vilket avstånd och,
till-sammans med kombinationsbeslaget (se bild
nedan), i vilken riktning som helst.
Här använder du HAKI Safety
HAKI Safety är ett kraft igt fallskydd som uppfyller kraven enligt EN 13374 Klass A.
Skyddet anpassas enkelt efter olika behov.
Grindhållare SGF används för valfri placering av räckesstolpar när du har skyddsgrind med nät. Kombinationsbeslaget möjliggör montering i olika vinklar.
Valv med skruvfot, spira, skyddsräcksram och fotlist.
Fönsterbröstning med universalfäste, spira och skyddsräcksram.
Skruvfot med spira, skyddsräcksram och fotlist.
HAKI AB • SE-289 72 Sibbhult, Sweden • Tel +46 44 494 00 • Fax +46 44 494 72 • [email protected] • www.HAKI.com
© HAKI SE 2012 09
P200065
HAKI Safety är
ett perfekt komplement till
HAKI Universal. Allt du behöver
är fyra nya komponenter – sen
har du en säker arbetsplats
på tak, bjälklag och
balkonger.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards