Barn som fått vissa vaccin men inte andra

advertisement
Barn som fått vissa men inte andra vacciner:
Om barnet fått 2doser före 1års ålder och sedan långt uppehåll-individuell bedömning:
•
Mest korrekt är att ta serologi: T, D Polio 1,2,3.
•
Man kan också börja om med grunddosering 3doser. Detta
kan dock ge ökad risk för lokala reaktioner om barnet fått
tidigare vaccin.
•
Ett mellanalternativ är att räkna ihop de tidigare två doserna och sedan ge en grunddos och en tidig booster efter
6månader.
Om barnet fått 2 doser efter 1 år oftast kvarståenden immunologiskt minne,
beroende på uppehållets längd. Om ”rimligt” lång tid förflutit från dessa två doser troligtvis ej skäl börja om. Ge en booster.
Barn som fått 1 dos < 1 år och sedan långt uppehåll- börja om.
Om barnet fått 1 dos DTP senare (>1år) kan man ev räkna med denna och
fortsätta. Avstånd och ålder avgör.
Barn som fått 4-5 doser oralt levande poliovaccination under de första 2
åren hur skall vi fortsätta vaccinera?
•Om komplett grundvaccination med OPV –ge en booster-dos med IPV
•Barn som fått 1-2 doser OPV –börja om med IPV
–Om osäkerhet – BÖRJA OM!
Download