Engelska Kurser i ämnet Engelska 5, 100 poäng Engelska 6

Engelska
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper
i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större
förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så
skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför
individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i
internationellt studie- och arbetsliv.” Skolverket
Kurser i ämnet



Engelska 5, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller
motsvarande.
Engelska 6, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 5.
Engelska 7, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 6.
Engelska 5, 100 poäng
Kurskod: ENGENG05
Lärobok Solid Ground 1, köper du själv.
Engelska 5 är en gymnasiekurs. När du är klar med, eller har godkänt betyg från grundläggande
engelska, kan du börja med engelska 5. Engelska 5 bygger på de kunskaper grundskolan ger, eller
motsvarande. De flesta högskole- eller universitetsutbildningar kräver att du har godkänt i engelska
5. Du kan själv se vilka moment som ingår i kursen på följande länk: Engelska 5
Engelska 6, 100 poäng
Kurskod: ENGENG06
Lärobok Solid Ground 1, köper du själv.
Engelska 6 är en gymnasiekurs som bygger på engelska 5. Du kan själv läsa vidare om ämnet på
följande länk: Engelska 6
Engelska 7, 100 poäng
Kurskod: ENGENG07
För tillfället erbjuder vi inte möjligheter att studera engelska 7. Du kan kontakta Studie- och
yrkesvägledare Lena Limsund för mer information.
Du kan själv läsa om ämnet på följande länk: Engelska 7