Hur reagerar vi om någon talar illa om andra i personalgruppen?

advertisement
Hur reagerar vi om någon talar illa om andra i personalgruppen?


















”Funderar om jag har samma uppfattning, om inte skiter jag i det sen glömmer jag det (har
kort minne). Inget jag för vidare.”
”Förhoppningsvis att vi tar avstånd från allt förtal samt att vi pratar med vederbörande att
upphöra med skvallret.”
”Förmodligen olika men i allmänhet har jag upplevt att vi försöker bemöta ”tala illa om –tal”
på ett objektivt och konstruktivt sätt”.
”Bör konfrontera den som talar illa om någon. Kan vara svårt men civilkurage är viktigt. Vi har
ju haft några exempel under de senaste åren och själv har jag tagit kontakt med dem/de som
det talats illa om. Jobbar på att bli ”modigare””.
”Lyssnar”
”Det är inte bra, det är bättre att man tar konflikten eller vad det nu är med vederbörande
själv”
”Att prata illa om någon är väldigt fult och förpestar för andra”
”Man vill veta varför. Är det personlig motvilja….eller beror det på en handling? I möjligaste
mån lösa detta då det bara skapar olust”
”Lyssnar och försöker leda in samtalet på vad som är bakgrunden till detta. Rak
kommunikation viktig! Respekt, tolerans, acceptans!”
”Svårt att kommentera, oftast lättast att inte gå in i att diskutera. Alla är vi ju olika och
respekt för varandra skall gälla! Tolerera, respektera!”
”Det beror på. Ibland kan man instämma och tycka det ät skönt att egna åsikter också delas
av andra, vilket gör att det är lättare att ta upp problemet med vederbörande om man inte är
ensam. Ibland ”lägger man sig i” , ibland protesterar man och säger att man ej delar åsikten,
beror på situationen. Ibland har hört att vissa inte vill jobba med vissa – det bör inte
arbetsledningen ta hänsyn till utan alla skall kunna jobba med alla.”
”Försöker vara konsekvent och säger att man skall prata med den det rör sig om. Man bör
prata med varandra och inte om varandra.”
”Antingen försöka fråga eller lyssna in. Kanske avvärja pratet om den det gäller. Eller inte
lägga sig i alls. Man vet ju inte varför eller vad som ligger bakom pratet. Förstår inte varför
vuxna människor kan vara så mot varandra. Det bästa är väl egentligen; fråga rent ut vad det
handlar om. Vi är ju alla olika=respekt”.
Bör reagera.
Blir besviken. Försöker få slut på snacket.
Ber vederbörande att saken i en direkt kontakt med den den berörda.
Fel, blir negativt.
Hänger på och förstärker. Förstorar och ger ”skitsnackaren” större anledning att fortsätta
Download