NUTRITION, 7.5 hp Omvårdnad A

advertisement
1
Institutionen för hälsovetenskap
Kodnummer: ______________________
TENTAMEN
NUTRITION, 7.5 hp
Omvårdnad A
Datum:
Tid:
Hjälpmedel:
Maxpoäng
2009-11-04
4 timmar, kl. 08.00-12.00
Enklare typen av miniräknare
45 p
A – Framstående (96%)
B – Mycket bra (87%)
C – Bra (78%)
D – Tillfredställande (69%)
E – Tillräckligt (60%)
Fx/F – Otillräckligt (<60%)
Resultat:
_____ poäng =
A
B
C
D
43 p
39 p
35 p
31 p
27 p
< 27 p
E
Fx/F
Information till student
och tentamensvakt:
- Skriv alla svar på detta frågeformulär.
- Använd lösa blad endast om utrymme saknas.
- Skriv din kod på varje löst blad du lämnar in.
- Skriv läsligt och kortfattat!
- Ta det lugnt och tänk på vad frågan gäller!
Kursansvarig lärare:
Kerstin Risberg-Borg
LYCKA TILL !
2
MULTIPLE-CHOICE
1
2a
2b
Vilken grupp av livsmedel är en bra källa till zink, selen, jod, vitamin D och
omega-3 fettsyror ? (2p):

Kött inklusive fågel

Spannmålsprodukter

Rotfrukter

Fisk och skaldjur

Mjölk, fil och ost
Vid vilken av följande delprocesser i energifrisättningen bildas den största
energimängden per glukosmolekyl? (1p):
(+ 1 p för rätt svar, - 0,5 p för felaktigt, dock ej lägre än 0 p på fråga 2 a+b)

Glykolysen

Andningskedjan

Mjölksyrajäsning

Citronsyracykeln
Som skydd mot effekten av fria radikaler bildar kroppen enzymer, som deltar vid
nedbrytningen av syreradikaler till vatten. Vilket av följande grundämnen ingår i ett
sådant enzym? (1 p)
( + 1 p för rätt svar, - 0,5 p för felaktigt, dock ej lägre än 0 p på fråga 2 a+b)

Kalium

Natrium

Magnesium

Selen

Fosfor
3
3
4
Markera vilka två av följande fettsyror, som är essentiella (2p)
(+ 1 p för rätt svar, - 0,5 p för felaktigt, dock ej lägre än 0 p på frågan)

Alfalinolensyra

Oljesyra

Gammalinolensyra

Dokosahexaensyra (DHA)

Linolsyra

Arakidonsyra

Eikosapentaensyra (EPA)
Med vegankost kan det vara svårt att täcka behovet av följande två näringsämnen
utan kosttillskott och/eller berikade livsmedel. Markera rätt svar.
(+ 1p för rätt svar, -0.5p för felaktigt svar, dock ej lägre än 0 på frågan) (2 p):







5
Vitamin B12
Vitamin K
Vitamin E
Vitamin B6
Kalium
Selen
Magnesium
Vilka två näringsämnen rekommenderas kvinnor i åldern 18-30 år ett högre intag
av än män i samma åldersgrupp? (2p)
(+ 1 p för rätt svar, - 0,5 p för felaktigt, dock ej lägre än 0 p på frågan)

tiamin

riboflavin

kalcium

järn

zink

niacin

folat

jod

pyridoxin (B6)

selen
4
ÖPPNA FRÅGOR:
6
Proteiner
a. Aminosyror bygger upp kroppens proteiner. Hur många olika aminosyror
finns i vår kropp och hur många av dessa är essentiella? (1p)
b. Förklara vad begreppet essentiellt näringsämne innebär. (1p)
c. Hur stor andel av energin i kosten bör komma från protein för vuxna och
barn över 2 år enligt SNR 2005? (1p)
7
a. Vilken funktion har lipoproteinerna i blodet? (1p)
b. Ange två olika lipoproteiner som finns i blodet. (1p)
8
Rekommendation om intag av kolhydrater
Beskriv utförligt hur den svenska rekommendationen (SNR 2005) om intag av
kolhydrater för vuxna ser ut. (3p)
5
9
Jonas vill veta mer om hur han skall välja och laga till nyttig mat, som är bra
kolhydratkällor, så att maten ger en långsam blodsockerstegring. Han skulle kunna
använda GI-tabeller men han är intresserad av att veta vilka ”allmänna regler”
som gäller vid val av livsmedel och beredning av dem. Ge honom tre konkreta
råd som han kan tillämpa i sin strävan att sänka matens GL-värde, samt förklara
skälet till varje enskilt råd. (4.5p)
Råd om val av livsmedel / beredning
1.
Förklaring
2.
3.
10
Vitamin B12
a. Beskriv två olika funktioner som vitamin B12 har i kroppen. (2p)
b. I vilken typ av livsmedel finns det? (1p)
c. Vitamin B12 samverkar med ett annat vitamin i en del för kroppen viktiga
processer. Det efterfrågade vitaminet kan i höga doser ”dölja” brist på
vitamin B12. Vad heter detta vitamin? (1p)
6
11
Järn
Matens järninnehåll förekommer i två olika former.
a. Vilka är de? (2p)
b. Vilken av dem har kroppen svårast att absorbera? ( 0.5p)
c. Ange två faktorer i kosten som stimulerar respektive hämmar upptaget av
det mer svårabsorberade järnet, som är svar på fråga b. (2p)
Stimulerar:
Hämmar:
10
D-vitamin
a. Beskriv vitamin D´s viktigaste funktion i kroppen. (1p)
b. Beskriv hur brist på vitamin D kan yttra sig? (1p)
c. Kroppen kan själv bilda vitamin D vid UV-belysning. Vad heter
utgångsmaterialet för denna syntes? (1p)
11
I stekt nötlever finns 19.527 mikrogram retinol per 100 g och 1.306 mikrogram
betakaroten per 100 g. Hur många retinolekvivalenter RE finns det i 100 g stekt
nötlever? Komplett uppställning för lösningen krävs. (1p)
Om du glömt miniräknaren hemma, kan du ge en komplett uppställning för
lösningen av en uträkning. Rätt sådan ger reducerad poäng.
7
12
Livsmedelsverkets ”5 kostråd 2005” utgår från de senaste forskningsrönen inom
nutritionsområdet samt kunskapen om hur svenska folket äter idag och om hur vi
bör äta. Ett av råden lyder:
”Vill du äta hälsosamt?
Ät mycket frukt och grönt – gärna 500 g per dag!”
a. Ge exempel på två olika näringsämnen som dessa livsmedel är en bra källa
till och som vi enligt kostundersökningen ”Riksmaten” har ett för lågt intag
av eller borde äta litet mera av för att förebygga välfärdssjukdomar samt
b. ett annat näringsämne som frukt och grönsaker är en bra källa till.
Beskriv kortfattat vilken funktion respektive näringsämne/-n har i kroppen och
dess betydelse för vår hälsa.
(6p)
Näringsämne/-n
a
a
b
Funktion/-er hos respektive näringsämne/-n och dess
betydelse för vår hälsa
8
13
Amanda registrerade kostintaget under en dag för bearbetning i dataprogrammet
Kostkoll Max. Följande värden redovisades bland många andra:
Energi
2049 kcal
8571 kJ
Fett
107.7 g
Mättat fett
38.9 g
Enkelomättat fett
42.0 g
Fleromättat fett
13.8 g
Fibrer
23.5 g
OBS att komplett uppställning för lösning av varje uträkning alltid skall redovisas,
inte enbart svaret.
(4p)
Om du glömt miniräknaren hemma, kan du ge en komplett uppställning för
lösningen av en uträkning. Rätt sådan ger reducerad poäng.
a. Beräkna hur stor andel av energin som kom från fett (E%) (1p)
b. Kommentera hennes totala fettintag med utgångspunkt från SNR 2005.
(1p)
c. Hur mycket energi bidrog fibrerna med? (1p)
d. Ange fibermängden i g/MJ. (1p)
Download