Hans blod renar från all synd... Du kan bli fri! Guds

advertisement
Bibelcitat från 1982-års bibel!
Jesus älskar dig! Bibeln ger dig svar...
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att
döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Johannes 3:16-17
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken
något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i
djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss f rån Guds kärlek i
Kristus Jesus, vår herre. Romarbrevet 8:38-39
Läs också: 1 Johannes brev 4:7-21 - Läs gärna hela kapitlet
Jesus förlåter dig! Hans blod renar från all synd...
1 Johannes brev1:7
...Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss
synderna och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannes brev 1:9
Han har räddat oss ur mörkrets välde och f ört oss in i sin älskade sons rike, och
genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Kolosserbrevet 1:13-14
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.
Romarbrevet 6:23
Gud själv har sagt: Jag skall aldrig överge dig, aldrig svika dig, och därför kan
vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en
människa göra mig? Hebreerbrevet 13:5-6
Du kan bli fri!
Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria. Johannes 8:32
Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36
Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom
genom mig.” Johannes 14:6
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud
har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Romarbrevet 10:9
Vänd!
Fortsättning...
Guds helige Ande vill hjälpa dig
Jesus sa: ”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn
han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag
kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro
och tappa inte modet.” Johannes 14:26-27
Bibeln ger dig svar
Jesus sa: ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.”
Matteus 24:35
Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och
tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats
uppsåt och tankar. Hebreerbrevet 4:12
Jesus hämtar oss snart.
Gör dig beredd...
...Han dröjer för er skull....Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall
himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt
som människan gjort där förgås.....Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och
en ny jord där rättfärdighet bor.....Ni, mina kära, som fått veta detta, skall vara på
er vakt, så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet.
Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus....
2 Petrus brev 3:9 -18 Läs hela kapitlet
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade..och han skall sända
er den Messias som han har bestämt, Jesus,... Apostlagärningarna 3:19-21
….dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. Deras
straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet...
2 Thessalonikerbrevet 1:8-10, Uppenbarelseboken 20:11-15 , 21:1-8, Matteus 25:31-46
Kasta dig i Jesu armar. Lita på honom! Läs:
Kolosserbrevet 1:13-23
Behöver du hjälp? Ta kontakt med en kristen kyrka på din ort, som har en levande tro på
Gud, där du kan få hjälp med dina frågor eller sök efter en kyrka på www.kyrksajten.se
och www.kyrktorget.se
Ta fram din bibel och läs varje dag. Börja gärna med nya testamentet och sedan det gamla
Bed till Jesus, Han hör din bön.
Läs: Lukas 11:1-13
Se gärna kristen TV på: www.kanal10.se och www.visjonnorge.no
Download