The Svedberg Lecture Series at BMC

advertisement
MEDICINSKA FAKULTETENS
VECKOPROGRAM
UTGIVET AV
Upsala Läkareförening
Vecka 39, 24/9 – 29/9 2012
Uppgifter till Veckoprogrammet insändes skriftligen under adress: Lars
Bäcklund, Avd för klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala.
e-post-adress: [email protected] Uppgifter till en kommande vecka
bör vara redaktören tillhanda senast kl 16 fredagen 10 dagar före aktuell
vecka.
Måndag
24 sept
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
No seminar announced
Tisdag
25 sept
12.00
Seminarium – institutionen för medicinska vetenskaper
Se onsdag 26/9
18.00- TISDAGSSAMMANKOMST - Svenska Läkaresällskapet Klara Östra
19.30 Debattkväll om genetikens växande betydelse.
Kyrkogata 10,
Stockholm
Medverkande: Eva Nordin (moderator), Anna Bratt,
journalist, Nils Conradi, Stig Nyman, (kd) och landstingsråd
i Stockholms läns landsting och Ulf Kristoffersson
För några tusenlappar kan du idag beställa DNA-tester på
nätet och få veta om du har en ökad risk att drabbas av
exempelvis blodpropp, cancer och diabetes.
Fler och fler individer köper information av kommersiella
företag. Men vad säger resultaten? Vem ska tolka dem och
hur ska informationen användas? Hur hanterar samhället
och hälso- och sjukvården gentester som kan skapa oro och
ängslan om resultatet visar ökad risk för cancer, diabetes,
psoriasis, ledgångsreumatism? Utvecklingen går snabbt och
många företag utlovar genetiska orakelsvar. Samtidigt finns
det också möjligheter att med framtidens gentester
skräddarsy behandlingar och stötta individer mot en
hälsosammare livsstil.
Onsdag
26 sept
12.00
Seminarium – institutionen för medicinska vetenskaper
”Surgery for adrenocortical cancer.”
Gerard Dohertys, Boston university
Britt Skogseid, Endocrine tumor biology
13.00
Enghoffsalen
DISPUTATION
”Illness Management and Recovery: Implementation and
Ingång 50, UAS
evaluation of a psychosocial program for schizophrenia and
schizoaffective disorder.”
Richard Färdig, institutionen för neurovetenskap, psykiatri,
Ulleråker.
Opponent: Professor Lars Hansson, institutionen för
hälsovetenskap Lunds universitet.
Enghoffsalen,
Ingång 50, UAS
Torsdag
27 sept
09.00
Sal B 21, BMC
DISPUTATION
”Cross-regulation between TGFβ/BMP Signalling and the
metabolic LKB1 pathway.”
Erna Raja, Ludwig-institutet för cancerforskning, Uppsala.
Opponent: Professor Tomi Mäkelä, Helsingfors universitet.
13.00
RUDBECK SEMINAR - Tumor biology, genetics and
molecular biology
INSTÄLLT
Fredag
28 sept
Lördag
29 sept
Rudbecksalen
Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg
20
15.15
The Svedberg Lecture Series at BMC
”The human placenta and gestational diabetes.”
Dr. Gernot Desoye, Department of Obstetrics and
Gynaecology, Univer. Frauenklinik, Graz, Austria.
Host: Ulf Eriksson
Sal C 8:301
BMC
09.15
DISPUTATION
”Teratogenic Predisposition in Diabetic Rat Pregnancy.”
Andreas Ejdesjö, institutionen för medicinsk cellbiologi.
Opponent: Professor Gernot Desoye, Department of
Obstetrics and Gynaecology, kvinnokliniken vid
universitetet i Graz, Österrike.
Sal A 1:107a
BMC
13.15
DISPUTATION
”The MEN 1 Pancreas: Tumor Development and
Haploinsufficiency.”
Margareta Halin Lejonklou, institutionen för medicinska
vetenskaper, endokrin tumörbiologi.
Opponent: Professor Gerard Doherty, Boston Medical
Center and Boston University School of Medicine, USA.
Enghoffsalen
Ingång 50, UAS
Inget program anmält
Download