Stipendiater Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

advertisement
Stipendiater
Riksbyggens Jubileumsfond
”Den Goda Staden”
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”
delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö
inom områden som arkitektur, byggnadsteknik,
fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård,
samhälls- och trafikplanering. Fondens namn,
Den Goda Staden, betecknar en boendemiljö som
tillfredsställer de enskilda människornas önskemål
och behov samtidigt som den harmonierar och
samverkar med natur och miljö.
Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens
50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på
gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar
samt organisationer och företag som Riksbyggen
samarbetar med. Från 1991 till 2014 har fonden
delat ut ca 135 stipendier till ett värde av ca
10 miljoner kronor.
Fonden kommer 2016 att dela ut minst
600 000 kronor fördelat på minst 4 stipendier.
Högsta belopp som en stipendiat kan få är
200 000 kronor. Fonden har en särskild styrelse
som behandlar ansökningarna. Styrelsen har
representanter från både Riksbyggen och forskningsvärlden.
Stipendiater
1991–2015
Stipendiater 2015
Namn
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda
Staden” delar ut stipendier för att stödja
forskning, utveckling och utbildning för
bättre boendemiljö inom områden som
arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård,
samhälls- och trafikplanering.
Ämne
Stipendium
1 Susanna Horn-Jardemark
Ekologiska byggnadsmaterial.
2
Todor Stojanovski
Transportdeklaration för byggnader och
stadsmiljöer – Benchmarking av multimodala
transporter i städer.
180 000 kr
3
Christina Schaffer
Multifunktionalitet i det urbana landskapet
– stadsodlingens möjligheter i Stockholm.
100 000 kr
4
Amanda Larsson och Marit Widman
Den lekande staden – en jämförande studie av
lekplatsers lekvärde.
150 000 kr
5
Katarina Lindgren, Anders Blomqvist,
Karin Dufva och Christer Lindgren
Bo Rätt i BostadsRätt.
150 000 kr
Namn
Ämne
Marcus Adolphsson
Urban struktur och sociologi.
Stipendiater 2014
1
20 000 kr
Stipendium
150 000 kr
2 Meta Berghauser Pont
Vildbin och staden.
3
Göran Cars och Tigran Haas
Senior City – när- och stadsmiljöns betydelse
för ett bra liv på äldre dar.
150 000 kr
4
Paul David Fenton
Hållbar mobilitet i den hållbara staden – vad
kan svenska städer lära från kommuner i
Danmark, Schweiz och Tyskland?
150 000 kr
5
Marie Wahlström
Gröna stadsdelars identitet: Nyckelegenskaper
och deras värden.
125 000 kr
Namn
Ämne
Stipendiater 2013
75 000 kr
Stipendium
1 Malin Hansen
Den lärande planeringspraktiken.
150 000 kr
2
Mats Johan Lundström
Lokalt arbete för energieffektivisering och
minskad klimatpåverkan.
150 000 kr
3
Sara Westin
När innerstadsidealet kom till förorten
– konflikter kring upprustningen av
modernismens bostadsområden.
150 000 kr
4
Dick Sandberg
En bok om arkitekturens långsiktiga hållbarhet.
110 000 kr
5
Carl-Johan Engström
Staden som hållbar bostads- verksamhets- och
livsmiljö.
40 000 kr
Namn
Ämne
Stipendiater 2012
Stipendium
1 Ivette Arrojo
Assisted self-help housing: evaluation of
the process and potential for climate change
adaptation.
150 000 kr
2 Mari Ferring
Visionen av storstaden – föreställningar om
morgondagens Stockholm.
100 000 kr
3 Maria Flinck
Att bevara ett föränderligt kulturarv. Vårdprogram för historiska trädgårdar.
50 000 kr
4
Charlotta Fredriksson
En strategisk utveckling av kommunernas
översiktsplanering. ”Populärversion” av
avhandling.
50 000 kr
5
Thomas Hellquist, Maria Rundqvist
och Katinka Schartau
Levande arkitektonisk form.
50 000 kr
6 Tobias Hübinette
Att skapa medborgarskap och gemenskap i
Flemingsberg: En studie av social hållbarhet i
praktiken.
100 000 kr
7
Boende och planerare i dialog: blev det som
vi tänkt?
100 000 kr
Suzanne de Laval
Stipendiater 2011
Namn
1 Eunyoung Choi
Ämne
Walkability as an Urban Design problem.
Knowledge for the Planning and Design of
Walkable Environments for Sustainability and
Health.
Stipendium
180 000 kr
2
Kerstin Kärnekull
Bostadshandbok för seniorer.
50 000 kr
3
Laila Reppen
Flerbostadshusens arkitektur och byggnadsdetaljer.
80 000 kr
4
Jerker Söderlind
Stadsplanering för nybörjare. Några frågor
och svar varför man byggde trevligare städer
förr i tiden.
140 000 kr
5
Elisabetta Troglio
Urban typologies and heat energy demand.
150 000 kr
Namn
Ämne
Stipendiater 2010
Stipendium
1 Johan Kihlberg
"Vällingby – en fallstudie av förnyelsen
2004-2008 och bevarandefrågorna.
70 000 kr
2 Göran Hellborg
Framtidens grupphusbebyggelse.
40 000 kr
3 Alazar G. Ejigu
Socio-Spatial Tensions and Interactions:
Performance Analysis of "Low-Cost" Condominium Housing in Addis Abeba.
170 000 kr
4
Jacob von Oelreich
Innovativ markförvaltning – stadsodling för
ökad hållbarhet och attraktivare boende- och
stadsmiljöer.
170 000 kr
5
Tigran Haas
Breaking the Bonds of Concentrated poverty
and Exclusion: Learning the Lessons from
HOPE VI housing renewal program in the
United States and proposing new ideas for
Sweden.
150 000 kr
Namn
Ämne
Charlotta Fredriksson
Strategisk planering och kortsiktiga beslut
(etapp 2).
170 000 kr
2 Johan Kihlberg
Vällingby. En fallstudie av förnyelsen
2004-2008 och bevarandefrågorna.
140 000 kr
3
Den goda staden – om socialt hållbar stadsutveckling.
100 000 kr
4 Alazar Gedamu Ejigu
"Socio-Spatial Tensions and Interactions:
Performance Analysis of ””Low-Cost”” Condominium Housing in Addis Abeba.”
100 000 kr
5
Studie av solljus som inomhusbelysning
genom ljussimulering.
45 000 kr
6 Torbjörn Andersson
Spela fotboll bondjävlar! En studie av svensk
fotbollskultur, lokal och regional identitet från
1950 till idag.
25 000 kr
7
Pål Castell
Deltagande och papper – presentation vid
konferensen ENHR09 i Prag.
20 000 kr
Namn
Ämne
Petra Andersson
Miljöetik för städer – ett forskningsprojekt.
140 000 kr
2 Charlotta Fredriksson
Strategisk planering och kortsiktiga beslut.
140 000 kr
3
Mattias Wallergård
Virtual Reality-teknik för brukarmedverkan
vid design av kollektivtrafik för personer med
kognitiva funktionshinder.
140 000 kr
4
Johan Rådberg
Den splittrade staden – ett bokprojekt.
Stipendiater 2009
1
Stipendiater 2008
1
Catharina Thörn
Jacob Ryngen
Stipendium
Stipendium
60 000 kr
5
Ola Nylander
Bok om bostadens historia under 1900-talet.
60 000 kr
6
Cecilia Jensfelt
Äldres kvarboende i ett helhetsperspektiv.
60 000 kr
Namn
Ämne
Stipendiater 2007
Stipendium
1 Elisabeth Karlsson
Samordnad hemleverans av dagligvaror.
150 000 kr
2 Sofia Cele
Stadsbarn – om barnen, leken och stadsmiljön.
140 000 kr
3 Elisabeth Dalholm Hornyánsky
De nya pensionärernas bostadsvisioner.
130 000 kr
4 Björn Badersten
Medborgarstadens moraliska rum – den
urbana offentlighetens etik och estetik.
120 000 kr
5
Monumentalt broderi på byggnadsställningar.
Frida Berntsson
60 000 kr
Stipendiater 2006
Namn
Ämne
1
Charlotte Wahl, Åse Svensson och
ochChrister Hydén
De boendes villkor vid huvudgator.
2
Paula Femenias
Gårdstens omvandling – sociala effekter av
miljöombyggnad.
85 000 kr
3
Ingela Blomberg
"Kvaliteter i 1900-talets bostadsbyggande
– att kunna återskapas idag
50 000 kr
Namn
Ämne
Anita Larsson, Anne Jalakas
Den goda staden för både kvinnor och män.
Stipendiater 2005
1
2 Agneta Fänge
Systematisk tillgänglighetsbedömning.
3
Emelie Andén, Märta Brolinson
Matöknar
Namn
Ämne
Stipendiater 2001
1 Karin Lidmar
Om hur bostäder kan göras vackra och
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar – Bilderbok.
Stipendium
115 000 kr
Stipendium
150 000 kr
60 000 kr
25 000 kr
Stipendium
100 000 kr
2
Helena Svensson och Mohsen Towliat
Den goda stadens närmiljö för äldre personer.
80 000 kr
3
Gunnar Gillberg och Jenny Stenberg
Den goda staden – Socialt kapital.
60 000 kr
4
Nils Hertting
Områdesbaserade förnyelsesamverkan i
upprepad frustration.
60 000 kr
Namn
Ämne
Stipendiater 2000
Stipendium
1 Karl-Olov Arnstberg
Livsvärldsplanering.
2
Hyresrätt och bostadsrätt i miljonprogrammet.
90 000 kr
3 Elisabeth Hornyánszky Dahlholm och
Hoai Anh Tran
Idéer om den goda bostaden – trender eller
förebud om nya levnadssätt.
90 000 kr
4
Baltic cities – baltic visions.
90 000 kr
Sonja Vidén
Gösta Blücher, Mats Lundström och
Petter Lindencrona
100 000 kr
5
Rolf Johansson
Svensk arkitekturkritik.
60 000 kr
6
Sofia Thorsson
Det lokala klimatats betydelse för stadens
ventilation, luftkvalitet och komfort.
30 000 kr
7
Lena Hackzell
Det offentliga rummets möbler.
25 000 kr
Namn
Ämne
Susanne Iwarsson
Upplevd livskvalitet i samband med bostadsanpassningar.
100 000 kr
Från hyresrätt till bostadsrätt.
100 000 kr
Stipendiater 1999
1
2 Göran Lindberg och Marianne
Liedholm
Stipendium
3
Cecilia Jensfelt
Kreativ fastighetsförvaltning – en handbok.
90 000 kr
4
Eva Bergdahl
Funktionsintegrerade stadsmiljöer för uthållig
utveckling.
90 000 kr
5
Cecilia Björk, Laila Reppen och
Per Kallstenius
Arkitektur och byggande – lärobok för grundskolan.
60 000 kr
6 Dipak Lahiri
Stipendiater 1998
Upptäcka miljön – lärarhandledning.
60 000 kr
Namn
Ämne
Stipendium
1
Cecilia Björk, Laila Reppen och
Per Kallstenius
Arkitektur och byggande – lärobok för grundskolan.
2
Ekocentrum
Videoprogram om samhälls- och stadsplanering
med kretsloppsperspektiv i Västsverige.
65 000 kr
3
Thomas Schlyter
Flerbostadshusens utemiljöer under tre
decennier.
65 000 kr
4
Maria Göransdotter
Det mätbara hemmet.
50 000 kr
100 000 kr
5
Hans Fredholm
Belysningsprojekt kv Runstaven.
50 000 kr
6
Karin Tillberg
Bostadens lokalisering och det bilburna
boendet.
15 000 kr
Stipendiater 1997
Namn
Ämne
Torbjörn Einarsson
Hur bygga stad och by – handbok för
bebyggelseformer.
90 000 kr
2 Dipak Lahiri
Upptäcka närmiljön – ett undersökande
arbetssätt för högstadiet.
90 000 kr
3
Miljöfrågorna, hushållen och kvinnorna.
50 000 kr
1
Ann-Marie Rosenqvist
Stipendium
4
Karin Book och Lena Eskilsson
Förnyelse av Albertslund.
50 000 kr
5
Conny Olsson
WORLDWIDEWEB för dialog med medborgarna.
30 000 kr
6
Lena Lundström
Kojor och andra byggen – barns "byggnadskonst".
30 000 kr
7
Mats Wilhelmsson
Trafikbuller och dess inverkan på fastighetspriser.
30 000 kr
Namn
Ämne
Stipendiater 1996
Stipendium
1 Maria Nyström
Curitiba, världens miljöstad.
2
Objective and subjektive indicators to
evaluate quality.
60 000 kr
Stadens möbler.
60 000 kr
Vania Ceccato
3 Peter Brandt
100 000 kr
4
Glenn Lundborg
Ekostad Norr.
50 000 kr
5
Marie Ekblad
Staden som läromedel.
20 000 kr
6 Maria Backe, Sara Trobeck och
Anna Lundeqvist
Förorten och dess problem.
30 000 kr
7
Hur tolka lekbarheten i barnens uppväxtmiljö?
25 000 kr
8 Anders Skog
Per-Albin – linjen som vandringsled.
20 000 kr
9 Magdalena Franciskovic och
Sofia Sandqvist
Arkitekturguide för flerbostadsområden.
20 000 kr
Jan Westergren
PBL och kulturmiljövården.
10 000 kr
10
Stipendiater 1995
Lennart Nord
Namn
Ämne
1
Eva Johansson m fl.
Ansvar och lagarbete – kombitjänster inom
fastighetsunderhåll.
Stipendium
90 000 kr
2
Michael Edén
Ekostadsdelen Bergsjön.
75 000 kr
3
Annica von Scheele
Flyttbart bostadselement för rörelsehindrade.
40 000 kr
4
Richard Ahlström
Hur formas vår upplevelse av den byggda
miljön.
35 000 kr
5
Lennart Nord
Hur tolka lekbarheten i barnens uppväxtmiljö?
35 000 kr
6 Lärjeåns trädgårdars vänner
Lärjeåns trädgårdar.
25 000 kr
7 Lennart Bernhardsson
Bra cykelförvaring.
25 000 kr
8 Brf Malmöhus 41
Stipendiater 1994
Kompostering och fastighetsförvaltning.
15 000 kr
Namn
Ämne
Stipendium
1
Jerker Söderlind
Bok om samhällsbyggnad – stadsbyggnad.
85 000 kr
2
Lolo Jacobsson
Fältsippan och Gulspiran, Guldheden.
60 000 kr
3
Elisabeth Hornyanszky-Dahlholm och
Birgitta Rydberg Mitchell
Modern köksplanering ur de boendes
perspektiv.
60 000 kr
4 Lisbeth Söderqvist och Kristian Berg
Rekordårens flerfamiljshus.
50 000 kr
5
Mårten Hammer
Utfall av ängsfröinsådd.
40 000 kr
6
Catarina Thormark
Återanvändning av byggnadsmaterial.
40 000 kr
7
Peter Lindroos och Claus Pedersen
Bomiljö i Szczecin.
35 000 kr
8 Karin Nyqvist m fl.
Daggmasken dilemma.
30 000 kr
9
Bostadsområdescentra – på väg att försvinna.
30 000 kr
10 Claes Caldenby
Lotta Hedberg
Arkitekturkritik i England.
25 000 kr
11
Mångkulturellt deltagande i bostadsförnyelse.
15 000 kr
Stockholms bostadsföreningar 1850–1930.
15 000 kr
Maud Edgren-Schori
12 Eva Jacobsson
Stipendiater 1993
Namn
Ämne
Stipendium
1
Ingemar Johansson
Nya städer i Stockholm-Mälarregionen.
2
Kerstin Jönsson
Hälsa och säkerhet vid bygglovshantering.
100 000 kr
75 000 kr
3
Leif Brodersen
Energibesparingskrav och sunt inneklimat.
50 000 kr
4
Nils Tiberg
Lokala kretslopp i bostadsområden.
50 000 kr
5
Gunlaug Östbye
Vision och verklighet.
50 000 kr
6 Gunilla Rex m fl
Manual för miljövänligt byggande.
40 000 kr
7
Bostadsområdescentra på väg att försvinna.
30 000 kr
8 Annica Lundqvist
Urcell i Utby.
25 000 kr
9 Conny Jerkbrant
10
Stipendiater 1992
Lotta Hedberg
AVA i Skärhäll.
25 000 kr
Weronica Ronnefalk m fl .
Arkitekturfilm.
20 000 kr
Namn
Ämne
Stipendium
1 Karin Lidmar
Den goda staden och den goda bygden ur
kvinnlig synvinkel.
2
Den akustiska boendemiljön.
60 000 kr
Boendet och våra omätbara behov.
60 000 kr
Sten Ljunggren
3 Klas Tham
100 000 kr
4
Håkan Rodhe
Rening av hushållsavlopp.
50 000 kr
5
Reza Kazemian
The problems of modernization.
50 000 kr
6
Thomas Andersson
Utblick, Landskap.
45 000 kr
7
Madeleine Franzén
Gaturummet i kulturen.
37 000 kr
8
Gösta Carlestam
Den goda staden är den humanistiska staden.
30 000 kr
9
Stig O Simonsson
Trafikleders barriäreffekter.
23 000 kr
Stipendiater 1991
Namn
Ämne
1
Karl-Olov Arnstberg
Analys av tre planerade bostadsområden.
Stipendium
125 000 kr
2
Mats Husén
Den Goda staden i Nackas hjärta.
90 000 kr
3 Tomas Odebrant
Akustisk boendemiljö i framtiden.
70 000 kr
4
Owe Ahnlund
Den demensanpassade bostaden.
60 000 kr
5
Stefan Johansson m fl.
Lyftverktyg för torktumlare.
30 000 kr
6
Karin Nyqvist m fl
Daggmaskens dilemma – stadsekologi.
25 000 kr
FÖR MER INFORMATION OM STIPENDIATERNA:
[email protected]
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.
Download