Förbered besöket hos din läkare

advertisement
Förbered besöket hos din läkare
Du har tagit ett viktigt steg. Genom att kartlägga dina symtom och bli mer medveten
om dina dagliga rutiner och mönster kan du få en mer konstruktiv diskussion med
din läkare.
Nedan har du en tabell där du kan anteckna detaljerad information om din dag och
dina symtom. I tabellen finns plats för anteckningar under sju dagar.
För varje dag kan du anteckna följande:
Om du haft avföring
Alla symtom du känner
Hur mycket du drack under dagen (i koppar/glas)
Vilka läkemedel du tar för närvarande (om några)
Frånvaro från arbetet eller missade sociala aktiviteter
Dag
Har du
haft avföring
i dag?
Om du haft avföring,
hur fullständigt
tömdes tarmen?
Beskriv alla symtom du känner
Använd kryssrutorna och/eller
lägg till andra symtom i rutan
Dag
1
q Ja
q Nej
q Kände att jag tömde
tarmen helt
q Kände att jag bara
tömde tarmen delvis
q Krystning
q Hård avföring eller klumpar
q Magsmärta
q Uppblåsthet
q Ingen matlust
q Illamående
Dag
2
q Ja
q Nej
q Kände att jag tömde
tarmen helt
q Kände att jag bara
tömde tarmen delvis
q Krystning
q Hård avföring eller klumpar
q Magsmärta
q Uppblåsthet
q Ingen matlust
q Illamående
Dag
3
q Ja
q Nej
q Kände att jag tömde
tarmen helt
q Kände att jag bara
tömde tarmen delvis
q Krystning
q Hård avföring eller klumpar
q Magsmärta
q Uppblåsthet
q Ingen matlust
q Illamående
Dag
4
q Ja
q Nej
q Kände att jag tömde
tarmen helt
q Kände att jag bara
tömde tarmen delvis
q Krystning
q Hård avföring eller klumpar
q Magsmärta
q Uppblåsthet
q Ingen matlust
q Illamående
Dag
5
q Ja
q Nej
q Kände att jag tömde
tarmen helt
q Kände att jag bara
tömde tarmen delvis
q Krystning
q Hård avföring eller klumpar
q Magsmärta
q Uppblåsthet
q Ingen matlust
q Illamående
Dag
6
q Ja
q Nej
q Kände att jag tömde
tarmen helt
q Kände att jag bara
tömde tarmen delvis
q Krystning
q Hård avföring eller klumpar
q Magsmärta
q Uppblåsthet
q Ingen matlust
q Illamående
Dag
7
q Ja
q Nej
q Kände att jag tömde
tarmen helt
q Kände att jag bara
tömde tarmen delvis
q Krystning
q Hård avföring eller klumpar
q Magsmärta
q Uppblåsthet
q Ingen matlust
q Illamående
Hur mycket har
du druckit i dag
(antal koppar/glas)?
Har du tagit något
läkemedel?
(inklusive någon
behandling för
förstoppning)
Ange frånvaro
från arbetet eller
om du hoppat
över någon
social aktivitet
Download