Kontrollera själv din syn

advertisement
Ögonkliniken,Uddevalla sjukhus
syntest 5/13
Kontrollera själv din syn!
Det är viktigt att du själv kontrollerar synen på båda ögonen
regelbundet t.ex. en gång i månaden genom att hålla för ett öga i taget. Använd
dina läsglasögon samt god belysning. Håll pappret på vanligt läsavstånd (ca 30
cm).
Vi ber dig att ringa till ögonmottagningen om du får nytillkomna symtom som
att:
- bokstäver faller bort ur texten eller börjar hoppa när du läser,
- du inte längre kan läsa text i lika stor stil som du kunde vid förra
kontrollen,
- du plötsligt börjar se linjer krokiga som varit raka innan i rutmönstret vid
Amslertest nedan (endast nytillkommet krokseende).
(1)
Tag på läsglasögonen. Håll för ena ögat och titta på den svarta
pricken i mitten. Blir linjerna krokiga? Har detta ökat? Testa
därefter det andra ögat.
Amslertest
(2) Tag på läsglasögonen. Använd god belysning. Kontrollera din
läsförmåga genom att läsa och markera vilken textstorlek du kan läsa
separat med vardera öga nu. Upprepa testen om någon månad
och testa regelbundet därefter.
24 x
Den mest centralt belägna delen av ögats näthinna
kallas för gula fläcken. Gula fläcken är ett extra
känsligt område som ansvarar för vårt detaljseende.
18 x
Olika sjukdomar kan skada funktionen hos syncellerna i gula fläcken.
De vanligaste skadorna är åldersrelaterade. Det finns två olika former
av åldersförändringar i gula fläcken, torr och våt.
14 x
Den torra formen är den vanligaste och drabbar cirka 85 procent av patienterna.
Synförsämringen kommer smygande, oftast är man inte medveten om synförändringen och
den är oftast inte påtaglig.
12 x
Det finns ingen behandling för den torra varianten i dagsläget, men man ska komma ihåg att man inte blir
blind utan alltid får behålla ledsynen. Man kan minska risken för försämring av dessa torra förändringar
genom att äta mycket frukt och grönt och att inte röka.
10 x
Den våta formen kallas också för våt makuladegeneration. Det är viktigt att den upptäcks tidigt ifall man kan erbjuda
en behandling som kan bromsa förloppet.
8x
När ska man kontakta ögonkliniken? Vid plötslig tillkomst av:
Bildförvrängning, en suddig fläck i synfältet, raka linjer som blir krokiga, bokstäver som faller bort vid läsning.
6x
Det forskas mycket om sjukdomar i gula fläcken. Rökning, ärftlighet, hög ålder, högt blodtryck och hög kolesterol anses ha betydelse för att utveckla åldersförändringar i gula fläcken.
Svullnad i gula fläcken förekommer också vid en rad andra tillstånd i ögat utan att det finns något samband med åldern. Även diabetes eller en propp kan ge svullnad i gula fläcken.
Download