beslutsmall_påskyndat_ff_sv 110623

advertisement
Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Påskyndat förfarande
BESLUT
2015-04-06
ÄRENDENUMMER
813 PF
SÖKANDE
KRAV ekonomisk förening (org.nr 716422-5364)
Box 1037
751 40 Uppsala
Ombud
Anne Gustavsson, Aros Patent AB
Box 1544
751 45 Uppsala
INNEHAVARE
Nabil F
SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <kravkassen.se>.
BESLUT
Domännamnet <kravkassen.se> överförs till Sökanden, KRAV ekonomisk förening.
BAKGRUND
Sökandens svenska firma är KRAV ekonomisk förening, registrerad den 10 december 2003.
Sökanden är innehavare av det svenska nationella varumärket 410 467 KRAV (fig), ansökt
den 27 november 2009 och registrerat den 16 april 2010 för varor och tjänster i klasserna 1, 3,
5, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43 och 44.
Sökanden är även innehavare av det svenska nationella varumärket nr 512 976 KRAV (ord),
ansökt den 19 november 2012 och registrerat den 24 maj 2013 för varor och tjänster i
klasserna 1, 3, 5, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43
och 44.
Det omtvistade domännamnet <kravkassen.se> skapades den 3 oktober 2014.
Sökanden ansökte den 13 februari 2015 om tvistlösning för <kravkassen.se>, samt begärde
att ansökan vid uteblivet svar från Innehavaren ska prövas enligt Påskyndat förfarande.
Innehavaren har inte svarat inom utsatt tid.
YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <kravkassen.se> ska överföras till Sökanden, KRAV
ekonomisk förening.
TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET
Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1
och som är identisk med eller liknar domännamnet.
Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet registrerats och använts i ond tro.
Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren,
har inte framkommit i ärendet.
På .SE:s vägnar
Petter Rindforth
Download