utredning över avslutad företagsverksamhet

advertisement
UTREDNING ÖVER AVSLUTAD FÖRETAGSVERKSAMHET
OCH SAMMANDRAG AV FÖRTECKNINGEN ÖVER SKULDER
Sid.nr
FÖRETAG I VARS VERKSAMHET SKULDEN HAR UPPSTÅTT (om flera företag, ifylls en utredning för respektive företag)
Företagets namn
Enskild rörelseidkare
eller yrkesutövare
Öppet
bolag
Kommanditbolag
Aktiebolag
Annan bolagsform, vilken:
Företagets verksamhetsområde
FO-nummer
Tidpunkt när verksamheten inleddes
Sätt på vilket verksamheten avslutades
Namnet på den tingsrätt som behandlade ansökan
Konkurs
Tidpunkt när verksamheten avslutades
Annat sätt för
avslutning, vilket:
När och hur har företagets egendom realiserats
Bilagans nr
Utredning
som bilaga
Bilagans nr
Utredning om att näringsverksamheten har upphört samnt om orsakerna till detta som bilaga
Företagets ägarförhållanden och de väsentliga förändringarna i dem under de tre sista verksamhetsåren
Företagsverksamhetens omfattning
Företagsverksamheten
huvudsysla
för
sökanden
Antalet familjemedlemmar
som arbetat i företaget:
för sökandens make
Företagsverksamheten bisysla
för
sökanden
för sökandens make
Som mest under de tre sista åren
När verksamheten avslutades
Till maken
Till andra familjemedlemmar
Antalet arbetstagare i företaget:
Till sökanden
Löner som företaget betalade under det
sista verksamhetsåret sammanlagt:
Beloppet av privatuttagen för de tre år som föregick
Verksamhetens upphörande (skilt för respektive år)
€
€
€
Bilagans nummer
Bokslutshandlingarna för de tre år som föregick verksamhetens upphörande och en skriftlig utredning om verksamhetens resultat som bilaga
Utredning om orsaken till att ovan nämnda handlingar eller uppgifter inte kan företes
En möjligast noggrann uppskattning av det belopp med vilket skulder har betalts efter att
verksamheten upphörde och den tid under vilken betalningarna har skett; sammanlagt
€ under tiden
Tilläggsuppgifter
Skulder som har uppstått i
detta företags verksamhet
A nr
sidorna
B nr
sidorna
C nr
sidorna
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards